Év eleji időpontok

Osztályozó vizsgák: 2018. 08.29-én 9 órakor kezdődnek. A magántanulók és új diákok különbözeti és osztályozó vizsgái az osztályfőnökökkel előzetesen egyeztetett beosztás szerint zajlanak.

Tanévnyitó ünnepély:

2018. szeptember 3-án hétfőn:

Első órában az 5-8. évfolyamoknak a kápolnában.

Második órában a 9-12. évfolyamoknak a kápolnában, nekik az első óra osztályfőnöki.

Megjelenés nyári egyenruhában énekeskönyvvel együtt.

A tanítás a negyedik óra végéig tart. Ebéd ezen a napon nincs.

Tankönyvosztás:

2018. augusztus 29-én 8-12 óráig és 13-18 óráig

2018. augusztus 30-án 14-18 óráig

2018. augusztus 31-én 8-12 óráig és 13-18 óráig

1. Akik nem jogosultak ingyenes tankönyvellátásra a csekket a tankönyvosztás napján kapják kézhez. (10-12. évfolyam)

2. Az ingyenes tankönyvre jogosultaknak a tankönyvosztáskor kell bemutatni jogosultság igazolásukat. (10-12. évfolyam)

  • Három gyermek esetén családi pótlék igazolása (csekk- vagy folyószámla-kivonat, MÁK-igazolás).
  • Gyermekvédelmi kedvezmény esetén annak igazolása.
  • Tartós betegnél a tartós betegséget igazoló okmány.

Az őszi érettségire a jelentkezési határidő 2018. szeptember 5. Jelentkezni az érettségi vizsgát tartó intézménynél kell.  (Bővebb információ)

Comments are closed.