Category Archives: Hittan

EGY DOBOZNYI SZERETET – ÉLELMISZERGYŰJTÉS 2018

Segítsünk iskolatáskával!

Családi Kincskereső Futás

2018 május 26-án egy jótékonysági Családi Kincskereső városi tájékozódási futóversenyt rendezünk.

A futás városi Családi Tízpróba és a Református Szeretetszolgálat Szeretethíd eseményének része.

A futáson részt vevő családok 1000 Ft-os nevezési díjjal indulhatnak, amit a helyszínen kell befizetni. A befolyt összeget a Szentendrei Bárczi Gusztáv nehéz helyzetben lévő tanulókat nevelő iskolának adományozzuk. Természetesen a regisztrációs díjon felül lehetőséget biztosítunk további adományok tételére is.

Helyszín: Szentendrei Református Gimnázium.

Regisztráció: reggel 8-tól a Gimnázium kézilabda pályáján fél 10-ig.

Megnyitó: 8:30-kor, dr. Harmathy András református lelkész.

Bemelegítés: 8:45-kor, Tartja Tóthné Mák Ildikó a Piramis SE szakosztály vezetője.

Örökbefogadott kő az iskola előtt

A Kálvin téren 2017. április 26-án átadott köztéri installáció megjelent iskolánk udvarán is. Az installáció elemeinek “ikertestvéreit” lehetett örökbe fogadni. Ehhez csatlakozott iskolánk is. A 95db kőből a 93-as sorszámút sikerült örökbe fogadni.

Az idézet a kövön:

A programról és az örökbe fogadott kövekről részletes információkat itt lehet olvasni.

Az installációról részletes leírás az alábbi két helyen olvasható:

Köztéri Installáció

Talpunk alatt a reformáció rövid üzenetei – új installáció a Kálvin téren

 

Kárpát-medencei Református Oktatási Intézmények adománygyűjtése 2017

Oktatasi_alap_adomanygy

 Kedves Szülők! Kedves Tanulók! Kérjük és kívánjuk, hogy érezzük meg a testvéri összetartozás jó érzését, az egymáson segítés bennünket is meggazdagító voltát, az együttmozdulás másokat is lendületbe hozó csodáját!

A 2017. év adománygyűjtés három célt és öt kiemelt projekt támogatását szolgálja:

Célok: Végvárprogram – óvodaindítási és általános iskola indítási támogatás., Megmaradási program – Külső-magyarországi református intézmények működési támogatása, Bibliaprogram – újfordítású teljes bibliát kapnak a 9. évfolyamos tanulók

Kiemelt projektek:
Délvidék
Szabadka – Református óvoda indítása
Erdély
Marosvásárhely – Református általános iskolai tagozat tantermeinek felszerelése
Felvidék
Rozsnyói Református Alapiskola – Iskolabusz csere
Horvátország
Református gyermek- és ifjúsági tábor támogatása
Kárpátalja
Nagybereg – Református Líceum új sportpálya létrehozása
Királyhágómellék
Zilahi Református Kollégium – iskolaépület tervezési költségei

„Hitkeresők és hitújítók…” Záróünnepség

A reformáció 500. évfordulójának versenysorozatáról és annak záróünnepségéről

 

Hosszú szervezőmunka és minden téren alapos felkészülés kell, hogy megelőzzön nagy eseményeket. A reformáció évének 500. jubileuma nagy esemény. Nemcsak megemlékezés, annál sokkal több: a több mint félezer évvel korábban kezdődő szellemi, lelki megújulás felelevenítése, ébren tartása és a mindennapokban való megélése. Feladatunk nem kevesebb, mint megismertetni, élővé tenni a mai fiatalok életében is a reformációban kicsúcsosodó páratlan hagyatékot.

 

Szülők iskolája a Szentendrei Református Gimnáziumban

Szulok_iskolaja

Csendesnap 2017 tavasz

Zsófia tanárnő osztálya, a 8.a idén tavasszal a csendes napunkon fogja bemutatni a Godspell című zenés színdarabot. Nagyon régóta, kitartóan készülnek az előadásra. Mint az osztály reformátusainak hittan tanára, riportot készíthettem néhány bátor jelentkezővel.

Mi volt számodra a készülődésben a legnagyobb élmény?

Márti: Talán amikor megkaptuk a saját szerepet és elkezdtünk próbálni.

Vanessza: Bár néha voltak viták, de végül minden jó lett. Összetartók lettünk,

Kristóf: Amikor először tudtam az összes szövegemet. Azért akkor állt össze az egész műsor.

Jótékonysági LUTHER FUTÁS

Luther futásplakát

Reformáció 500

VERSENYFELHÍVÁS

A Szentendrei Református Gimnázium
a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdeti a

„Hitkeresők és hitújítók … ”

elnevezésű versenysorozatát a Dunakanyar valamennyi általános és középiskolájának,
illetve a Szentendrei Református Gimnázium Kárpát-medencei testvérintézményeinek.

 A többfordulós versenysorozat két tanéven átívelve 2017 márciusában kezdődik és 2017. október 14-én ér véget.
A versenysorozat egyes versenyeit egyéni versenyzők és/vagy csoportok, illetve a műveltségi vetélkedőt csapatok részére szervezzük.

Korosztályos kategóriák:
I. kategória: a 6-8. évfolyam tanulói
II. kategória: a 9-11. évfolyam tanulói

A versenysorozat vetélkedői:

  1. Plakátkészítő verseny
  2. Digitális fotópályázat
  3. Képzőművészei pályázat
  4. Logóverseny
  5. Több kategóriás énekverseny
  6. Komplex művelődéstörténeti csapatverseny

Adventi közös éneklés

Kárpát-medencei Református Oktatási Intézmények adománygyűjtése 2016

6_kozoktatasi_alap_logoadomanygyujtes-2016

 

 

 

 

 

 

Kedves Szülők! Kedves Tanulók! Kérjük és kívánjuk, hogy érezzük meg a testvéri összetartozás jó érzését, az egymáson segítés bennünket is meggazdagító voltát, az együttmozdulás másokat is lendületbe hozó csodáját!

A 2016. év adománygyűjtés három célt és öt kiemelt projekt támogatását szolgálja:

Célok: Végvárprogram – óvodaindítási és általános iskola indítási támogatás., Megmaradási program – Külső-magyarországi református intézmények működési támogatása, Bibliaprogram – újfordítású teljes bibliát kapnak a 9. évfolyamos tanulók

EGY DOBOZNYI SZERETET ÉLELMISZERGYŰJTÉS

tatos_elelmiszergyujtes_2016

Egy doboznyi szeretet

Szupplikációk 2016 ősz

Szupplikáció Leányfalun

Október 2-án a 6/a osztály a leányfalui istentiszteleten vett részt. Korán kellett kelni, mert a próba már 8-kor elkezdődött. A műsor szavalatokból és ifjúsági énekekből állt. Nagy élmény volt számomra, hogy trombitával kísérhettem az osztály éneklését. Leányfalun apukám a lelkipásztor, de nem csak ő, hanem az egész családom részt vett az istentiszteleten.

Mónika tanárnőn és Réka tanárnőn kívül Igazgató úr is megtisztelt bennünket jelenlétével.  Olyan sok családtag vett részt az alkalmon, hogy pótszékeket kellett bevinni a templomba. Végül mindenki elégedett volt a szereplésünkkel. Reméljük, sikerült új refiseket toboroznunk!

Szeretethíd 2016

Adventi jótékonysági vásár

Olvasás éjszakája 2015

Október az iskolai könyvtárak hónapja. Ennek jegyében immáron harmadik alkalommal rendeztük meg az olvasás éjszakáját. A rendkívül rossz időjárás ellenére – dacolva az egész napos esővel,- mintegy 50 kisgimnazista gondolta úgy, hogy szívesen tölti itt a péntek estét október 16-án. Öröm volt látni, ahogy könyveikkel megrakodva sorra érkeztek a gyerekek.

Mindeközben a felolvasást, beszélgetést moderáló tanárok a már megszokott rutinnal varázsoltak a termekből hangulatos olvasószobákat. Lampionok, mécsesek, sőt még egy szőnyeg is előkerült oldva az egysíkú tanterem hangulatot. Hat helyszínen 12 tanár várta az érkező gyerekhadat. A kollegák maguk is készültek, így, ha valaki üres kézzel érkezett, a padokra kitett könyvekből válogathatott kedvére.

Gólyatábor 2015.szeptember 7-8.

Feltámadást hirdető örömzene húsvét vasárnap

Gimnáziumunk diákjai Körösmezei-Varga Zsuzsanna tanárnő felkészítésével feltámadást hirdető örömzenét adnak a gimnázium épületének erkélyéről.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Időpont: 2014. 04. 20. vasárnap reggel fél 8 óra

Ökumenikus imahét alkalmai 2014

Ökumenikus Imahét

Hát részekre szakítható-e Krisztus ? 1Kor 1,1-17 alapján

Szentendre, 2014. január 19-26. este 6 órától, szeretetvendégséggel

A hét vasárnap közös ökumenikus úrvacsorával zárul a Református templomban.

Időpont

Helyszín Igehirdető
január 19.
vasárnap
Evangélikus templom Dr. P.Tóth Béla
református lelkész
január 20.
hétfő
Baptista imaház Kelemen László
r.kat. káplán
január 21.
kedd
Plébániatemplom (Vártemplom) Dani Zsolt
baptista lelkipásztor
január 22.
szerda
Péter-Pál templom Dr. P.Tóth Béla
református lelkész
január 23.
csütörtök
Blagovesztenszka szerb templom Gálity Vojiszláv
ortodox parochus
január 24.
péntek
Református Gimnázium Drenyovszki Pál
baptista lelkipásztor

Kárpát-medencei református tanévnyitó

A Kárpát-medencei református közoktatási intézmények szombaton Beregszászon, a református templomban nyitották meg a 2013–2014-es tanévet. A negyedik alkalommal megtartott közös református tanévnyitón mintegy 30 anyaországi és külhoni oktatási intézmény képviselői vettek részt.

Az évnyitó istentiszteleten elmondott igehirdetésében Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hangsúlyozta: a kárpátaljai reformátusok részéről nagyon bátor és merész tett volt, amikor 20 évvel ezelőtt elindították a középiskolai oktatást. Utalva a kárpátaljai református líceumok nehéz helyzetére, hozzátette: a két évtizedes múlt ellenére minden tanévkezdet új kihívásokat, új terheket és feladatokat jelent. Ezek megoldása érdekében a püspök összefogásra, egymás támogatására szólította a Kárpát-medencei református közösségeket. A református tanintézetek jelentőségét méltatva kiemelte, hogy az ezekben tanuló diákok nemcsak oktatásban, hanem nevelésben is részesülnek.

Meghívó szülői évnyitóra

Szeretettel hívjuk, és feltétlenül várjuk a szülőket a tanév megkezdése kapcsán tartandó

SZÜLŐI ÉVNYITÓ

estre 2012. szeptember 21-én pénteken 18-20 óráig a gimnázium kápolnájába.

A családokkal együtt szívünkön viseljük diákjaink hitbeli nevelését és lelki előmenetelét. Ebben keresünk együttes megerősödést és felbuzdulást a 2012-13-as tanév vezérigéjének jegyében:
„Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.” (Ján. 1,4)

Csendesnap 2012. április 4. Erő és szépség

Csendesnapunk témái: erő és szépség.

Az Úr Jézus a kereszten nem volt erős, hiszen megölték, és nem volt szép, mert meggyalázott, szenvedő Úrként látjuk Őt. Ezekre utal az Ézsaiás próféta könyvének 53. része.

Mi, húsvét utáni emberek másként láthatjuk az Ő halálát. Tudhatjuk, hogy nincs nagyobb erő a Krisztus szereteténél, nem létezik tökéletes szépség nélküle. „…erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír a buzgó szerelem; lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai.” , olvassuk az Énekek éneke 8,6-ban.  Ő értünk vállalt kínt és szenvedést, értünk járta végig az utat, s nem gyengeség, hanem erő, hogy nem „szállt le a keresztről”!

Ökumenikus imahét alkalmai 2012

Ökumenikus Imahét
„…mindnyájan el fogunk változni.” 1Kor 15,51
Szentendre, 2012. január 15-22.
vasárnaptól-vasárnapig este 6 órától, szeretetvendégséggel
helyszín igehirdető
vasárnap Református templom Horváth-Hegyi Olivér evangélikus lelkész
hétfő Ortodox templom Fő tér Gálity Vojiszláv püspöki helynök
kedd Evangélikus templom Dr.P.Tóth Béla református lelkész
szerda Péter-Pál katolikus templom Dani Zsolt baptista lelkipásztor
csütörtök Baptista imaház Szabó Bertalan OP. domonkos szerzetes
péntek Református Gimnázium Górski Jacek OP. domonkos szerzetes
szombat Templomdombi katolikus templom Lovadi István református lelkész
vasárnap Baptista imaház Gájer László római katolikus káplán

Csendesnapi Passió képekben

Ökumenikus imahét 12.-es szemmel

Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került városunkban az ökumenikus imahét.
Január harmadik hetében Szentendre gyülekezetei minden este hat órás kezdettel összegyűlnek egy-egy templomban és katolikusok, reformátusok, baptisták, evangélikusok és ortodoxok együtt adnak hálát, imádkoznak és betekintést nyernek egymás szokásaiba, lehetőséget kapnak, hogy jobban megismerjék egymást és a többi vallást, miközben minden este más-más lelkész igehirdetését hallgathatják.
Hagyománnyá vált, hogy a péntek esti alkalomnak iskolánk ad helyet. Idén első alkalommal az új kápolnában tarthattuk az istentiszteletet, amely a tanári énekkar szolgálatával kezdődött. Két-a református énekeskönyvben is megtalálható-dicséretet énekeltek, majd a diákokkal együtt egy ifjúsági éneket adtak elő, amely iskolánk fő motívumát, a víz mellé ültetett fát idézte.
Az igét Blankenstein György atya hirdette, aki szívhez szóló beszédet tartott az imádságról. Ahogy ez szokás, közös imával zártuk az alkalmat. Sokan most látták először a kápolnát és mindenki csodálattal és hálaadással szívében hagyta el azt.
Az előtérben lévő festmények tanulmányozása után az Áprily teremben szeretetvendégség várta a jelenlévőket, ahol tea, finom sütemény és jóízű beszélgetések mellett fejeződött be az este.
Nehezen búcsúztunk egymástól és már most várjuk a következő ökomenikus imahetet. Ajánlom mindenkinek, hogy látogasson el egy ilyen alkalomra, mert ez kitűnő kezdése az évnek, ugyanis egyszerre kínál lelki feltöltődést, finom ételeket és élvezetes beszélgetéseket.

Az iskola karácsonyfája

Díszítette az 5. a osztály

Adománygyűjtés a kárpátaljai református gimnáziumoknak

2009. májusában a Magyar Református Egyház létrehozta a Kárpát-medencei Református Oktatási Alapot abból a célból, hogy testvéri közösségvállalással segítsünk a nehezebb helyzetben lévő oktatási intézményeken.

Kedves Szülők! Kedves Tanulók! Kérjük és kívánjuk, hogy érezzük meg a testvéri összetartozás jó érzését, az egymáson segítés bennünket is meggazdagító voltát, az együttmozdulás másokat is lendületbe hozó csodáját!

Kérünk benneteket, hogy segítsetek a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap működtetését elkezdeni. Az adománygyűjtésnek sok áldása és nem remélt hozadéka lehet. Az iskoláink által összegyűjtött adományhoz, az alap javára a Magyar Református Egyház központi költségvetéséből ugyanannyit ad, így megkétszereződik az adományotok.

Szeptember 18 képekben

Az építkezés képei (letölthető változat)

Hittantábor 2010