Dolgozóink | Szentendrei Református Gimnázium

Dolgozóink

Tanárok:

Név Végzettség Szakpár Tanított tárgy
Albertné Bereczky Éva Főiskola ének ének
Alvincz Erzsébet Főiskola német német
Berta Ildikó Egyetem matematika-fizika-informatika fizika
Borné Haluska Marianna Egyetem testnevelés testnevelés
Csesznákné Nagy Viktória Katalin Egyetem matematika-kémia-informatika informatika
Dr. Harmathy Andrásné Egyetem lelkész hittan
Dr. Puskás Áronné Főiskola biológia-könyvtár könyvtár
Dr. Török Márta Egyetem történelem-latin történelem-latin
Dulai Teréz Egyetem kémia-biológia kémia-biológia
Elefánty Adrienn Egyetem angol-rajz angol
Eredicsné Sütő Melinda Főiskola tánc tánc
Eőriné Kardos Brigitta Egyetem angol-hittan angol
Flaskár Ibolya Egyetem matematika matematika
Földi János Egyetem matematika-kémia-informatika informatika
Földiné Koczor Ildikó Tünde Egyetem matematika-fizika matematika
Gaszner Tibor Egyetem magyar magyar
Gaálné Gerencsér Hajnalka Egyetem matematika-földrajz matematika, földrajz
Gergely Judit Egyetem magyar-latin magyar, latin
Gyimesi Krisztina Egyetem magyar-finn GYES
Hajdu Barbara Kinga Egyetem német német
Hegyi Zsófia Egyetem angol angol
Hörömpő Zsuzsanna Egyetem angol angol
Kiss Székely Zoltán Egyetem biológia-informatika biológia
Kulcsár Márta Egyetem magyar-történelem magyar, történelem
Kun Attiláné Egyetem rajz rajz
Kun Csabáné Kovalik Judit Egyetem magyar-történelem történelem
Kuzma Márta Főiskola magyar-angol angol
Köck Gábor Egyetem testnevelés testnevelés
Mózes Mónika Egyetem matematika-drámapedagógia matematika
Nagy Bernadett Egyetem testnevelés testnevelés
Nyisztor Gergely Egyetem angol angol
Pallos Éva Egyetem magyar-német német
Paróczay József Egyetem matematika-testnevelés matematika
Sebestényné Jáger Orsolya Egyetem hittan-francia hittan, francia
Seregi Sára Egyetem történelem történelem
Szakács Erzsébet Egyetem matematika-kémia matematika-kémia
Szappanosné Szemkeő Dominika Egyetem francia francia
Szende Gabriella Egyetem matematika-földrajz matematika
Szénásiné Lénárt Zsófia Egyetem magyar-hittan magyar, hittan
Sípos Dávid Egyetem magyar magyar
Tiba Csaba Egyetem rajz, technika technika
Tóth Enikő Ágnes Egyetem magyar-angol GYES
Urbán Viktória Egyetem magyar, társadalomismeret magyar

Nem pedagógus dolgozóink:

Név Munkakör
Csikai Attiláné iskolatitkár
Monostori Zuszanna gazdasági vezető
Pongrácz Zsuzsanna portás
Mózes Róbert gondnok
Szücs Mihályné takarító
Tiba Csaba rendszergazda
Túri Miklós kertész
Varga Krisztina iskolatitkár, gazdasági ügyintéző
Szücs Mihály karbantartó

Comments are closed.