Adománygyűjtés a kárpátaljai református gimnáziumoknak

2009. májusában a Magyar Református Egyház létrehozta a Kárpát-medencei Református Oktatási Alapot abból a célból, hogy testvéri közösségvállalással segítsünk a nehezebb helyzetben lévő oktatási intézményeken.

Kedves Szülők! Kedves Tanulók! Kérjük és kívánjuk, hogy érezzük meg a testvéri összetartozás jó érzését, az egymáson segítés bennünket is meggazdagító voltát, az együttmozdulás másokat is lendületbe hozó csodáját!

Kérünk benneteket, hogy segítsetek a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap működtetését elkezdeni. Az adománygyűjtésnek sok áldása és nem remélt hozadéka lehet. Az iskoláink által összegyűjtött adományhoz, az alap javára a Magyar Református Egyház központi költségvetéséből ugyanannyit ad, így megkétszereződik az adományotok.

A 2010. év adománygyűjtése a Kárpátaljai négy református gimnázium 2010/2011. tanévben történő működtetését fogja segíteni, hiszen az intézmények egyáltalán nem kapnak állami támogatást.


Comments are closed.