Áprily verseny hírlevél

XI. ÁPRILY LAJOS verseny

„Távol, hol már a hó királya hódít,
az ég lengette örök lobogóit
Tekintetem szárnyat repesve bontott
átöleltem a hullám-horizontot…”

Szentendre, a Föld Napja alkalmából: 2012. április 21., szombat. Kezdési időpont: de. 930

A verseny szervezője a Szentendrei Református Gimnázium KŐVIRÁG 6 Természetvédelmi Szakköre.
CÉLUNK: a természetről, a természet szeretetéről és védelméről vallani; nem csupán rácsodálkoztatás az élő és élettelen természetre, hanem a természet üzenetének értelmezése a természetet értőn szerető diákok által.
Versenyünk ötös: vers- és prózamondó, népdal, képzőművészeti, fotóművészeti és szépirodalmi verseny. A verseny bírálóbizottságában való részvételre neves szakembereket, szerzőket, szaktanárokat kérünk fel. A versenyzők három korcsoportban vetélkednek: öt-hatodikos, hét-nyolcadikos és kilenc-tizenkettedikes osztásban.

ÁLTALÁNOS JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. ÁPRILIS 10. (Levél beérkezésének dátuma) Csak megcímzett és felbélyegzett válaszboríték esetén illetve telefonon/drótpostán áll módunkban a nevezés megérkezését visszajelezni. A jelentkezőktől kérjük iskolájuk pecsétes igazolását, melyen szerepeljen: a versenyzők neve és osztálya/kora, a felkészítő tanár neve, a versenyre benevezett művek címe. A verseny napján az iskola nyolc órától várja a vendégeket.
Vers és prózamondó valamint népdaléneklés versen

yünk kétfordulós. E két versenyre minden iskola versenyenként és korcsoportonként egy-egy diákot nevezhet. Szándékunkban áll a versenyről az iskola diáklapjának különkiadását megjelentetni, amelyben a résztvevők, a helyezettek, a zsűritagok, támogatóink stb. adatain kívül a résztvevő iskolák adatait s a legjobb alkotásokat is megjelentetjük.
MIND AZ ÖT VERSENY EREDMÉNYHIRDETÉSÉRE KORA DÉLUTÁN KERÜL SOR. Minden évben, a verseny alkalmával, az előző évek képző- és fotóművészeti anyagából valamint a beérkezett versenyanyagból kamara-kiállítást szervezünk.

1. A VERS ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYRŐL:
A benevezett művekkel kapcsolatos megkötések: folytatva hagyományainkat (miszerint „visszaforgatva az idő kerekét”, az óra járásával ellentétes irányba járjuk körbe – egyre táguló köröket leírva – Magyarországot), a 2012-es esztendőben a versenyre benevezett egyik mű spanyol vagy portugál szerzőjéé kell legyen. A másik szöveg, szintén hagyományosan és kötelezően Áprily Lajos műve. Mindkét anyag a természetről kell szóljon! E versenyre jelentkezőktől kérjük mellékelni az Áprily szöveg címét és az idegen szerző esetén a vers vagy prózaanyag szerzőjének nevét, annak magyar műfordítását és a műfordító nevét.

2. A NÉPDAL VERSENYRŐL:

 

Versenyünk szellemében a két előadandó ének egyike spanyol vagy portugál népdal kell legyen és a természetről kell szóljon, a másik népdal hagyományosan magyar. A jelentkezőktől kérjük mellékelni a gyűjtés dokumentumait: a dallamok kottáját és/vagy a hangzóanyag-felvételt.

3. A KÉPZŐMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐRŐL: ÁPRILIS 10-IG VÁRJUK A VERSENYANYAGOKAT.
Tematikája szorosan kapcsolódik az előbbiekben megfogalmazottakhoz. A nevezés feltételei: Áprily Lajos szöveg illusztrációja vagy az élő vagy élettelen természethez – állat-, növény-, gomba-, vagy ásványvilághoz – kapcsolódó képzőművészeti alkotás. VERSENYZŐNKÉNT ÉS KATEGÓRIÁNKÉNT EGY MŰVET VÁRUNK! Ez természet utáni alkotás kell legyen, de nem tájkép jellegű. Technikája és mérete szabadon választható. A pályamunkákat (képeket) kérjük legkisebb A3-as lapra kasírozva elküldeni. A lap hátoldalán puha ceruzával kérjük ráírni a mű címét és/vagy az Áprily szöveget, ami az illusztrációt ihlette. Más megszorítást nem teszünk a művekkel kapcsolatban. A beérkezett képzőművészeti anyagot csak külön kérésre küldjük vissza előre megcímzett és felbélyegzett válaszborítékban. A verseny nyerteseinek munkái valamint a versenynapon itt maradt anyag felett a KŐVIRÁG 6 TVSzK rendelkezik.

4. A FOTÓMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐRŐL:
Ennek feltételei – a kép hátlapján való jelzeteket is figyelembe véve – megegyeznek a képzőművészeti vetélkedőjével, azzal a különbséggel, hogy a fotóanyag tájfotó is lehet. VERSENYZŐNKÉNT ÉS KATEGÓRIÁNKÉNT LEGTÖBB HÁROM MŰVET VÁRUNK és értékelünk! A beérkezett képanyag kidolgozott papírkép vagy elektronikus képanyag is lehet. A fotóanyagot drótpostán is lehet küldeni.

5. A SZÉPIRODALMI VETÉLKEDŐRŐL:
A 2012-es évben harmadszor hirdetjük meg a szépirodalmi vetélkedőt, mely szellemében igazodik a verseny általános céljához. Mennyiségi korlátai: HÁROM VERS ÉS/VAGY EGY PRÓZAI MŰ. Utóbbi terjedelmi korlátai: 10 flekk, azaz 16800 leütés! A SZÉPIRODALMI MŰVEK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: ÁPRILIS 10. A szépirodalmi anyagokat drótpostán is lehet küldeni.

A KŐVIRÁG 6 TVSzK nevében

Kiss Székely Zoltán, biológus, szakkörvezető (kiss.szekely@szrg.hu; kiss.szekely@t-online.hu)

Comments are closed.