Adománygyűjtés 2012.

A Kárpátmedencei Református Oktatási Alap 2012-ben is meghirdeti adománygyűjtését.

A Magyar Református Egyház részegyházainak elnökségei szeretettel köszöntik intézményeink pedagógusait, tanulóit és a szülői közösséget a 2012/2013. tanévben!Öröm volt együtt lenni júliusban Léván a Kárpát-medencei Református Középiskolák XVII. találkozóján, valamint szeptember elején Székelyudvarhelyen a Kárpát-medencei református tanévnyitón, és együtt kérni áldást intézményeink, a benne szolgáló pedagógusok, a tanulók, a fenntartók, a szülők életére és munkájára. Hisszük, hogy Isten meghallgatja kérésünket és ad áldást és gyarapodást intézményeinkben, és rajtuk keresztül is egyházunkban, nemzetünkben. Ismételten megköszönve az elmúlt tanévben végzett áldozatos munkájukat.

A 2012. évi adománygyűjtés három cél támogatását szolgálja:

1. Végvárprogram – óvodaindítási és általános iskola indítási támogatás. A programban Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, Horvátországban es Szerbiában szeretnénk segíteni magyar református óvodák és általános iskolák indításában. Nagyon fontosak óvodáink, ahol az anyanyelv megerősíthető, a közösségi élmény átélhető. … református közegben, magyarul.

2. Megmaradási program – a kárpátaljai, felvidéki es a délvidéki református intézmények működési támogatása. Tudjátok azt, hogy az itt levő intézmények működésükhöz egyáltalán, vagy csak kis mértékben kapnak állami támogatást.Adományainkkal a létezésüket tesszük lehetővé és segítjük.

3. Bibliaprogram – újfordítású teljes bibliát szeretnénk ajándékozni az adománygyűjtésből a Kárpát-medence református intézményei 9. évfolyamos tanulóinak.

Az adománygyűjtést 2012. november 5-én kezdjük és 2012. december 7-én zárjuk.

Kedves Szülők! Kedves Tanulók! Kérjük és kívánjuk, hogy érezzük meg a testvéri összetartozás jó érzését, az egymáson segítés bennünket is meggazdagító voltát, az együttmozdulás másokat is lendületbe hozó csodáját!

Kérjük Szentendre és környéke lakosságát, a református gyülekezeteket, iskolánk tanulóinak szüleit és mindenkit, aki szívén viseli a református oktatást, hogy pénzbeli adományát jutassa el iskolánkba!

Hálatelt szívvel köszönünk minden segítséget!

Comments are closed.