Ismét indul a Kárpát-medencei Református Oktatási Intézmények adománygyűjtése!

Kedves Szülők! Kedves Tanulók! Kérjük és kívánjuk, hogy érezzük meg a testvéri összetartozás jó érzését, az egymáson segítés bennünket is meggazdagító voltát, az együttmozdulás másokat is lendületbe hozó csodáját!

A 2013. év adománygyűjtés három cél támogatását szolgálja:

1. Végvárprogram – óvodaindítási és általános iskola indítási támogatás. A programban Erdélyben,

Kárpátalján, Felvidéken, Horvátországban és Szerbiában szeretnénk segíteni magyar református óvodák

és általános iskolák indításában. Nagyon fontosak óvodáink, ahol az anyanyelv megerősíthető, a

közösségi élmény átélhető. … református közegben, magyarul.

2. Megmaradási program – a kárpátaljai, felvidéki és a délvidéki református intézmények működési

támogatása. Tudjátok azt, hogy az itt lévő intézmények működésükhöz egyáltalán, vagy csak kis

mértékben kapnak állami támogatást. Adományainkkal a létezésüket tesszük lehetővé és segítjük.

3. Bibliaprogram – újfordítású teljes bibliát szeretnénk ajándékozni az adománygyűjtésből a Kárpátmedence

református intézményei 9. évfolyamos tanulóinak.

Kérjük Szentendre és környéke lakosságát, a református gyülekezeteket, iskolánk tanulóinak szüleit és mindenkit, aki szívén viseli a református oktatást, hogy pénzbeli adományát juttassa el iskolánkba!

Hálatelt szívvel köszönünk minden segítséget!

Comments are closed.