Kárpát-medencei Református Oktatási Intézmények adománygyűjtése 2016

6_kozoktatasi_alap_logoadomanygyujtes-2016

 

 

 

 

 

 

Kedves Szülők! Kedves Tanulók! Kérjük és kívánjuk, hogy érezzük meg a testvéri összetartozás jó érzését, az egymáson segítés bennünket is meggazdagító voltát, az együttmozdulás másokat is lendületbe hozó csodáját!

A 2016. év adománygyűjtés három célt és öt kiemelt projekt támogatását szolgálja:

Célok: Végvárprogram – óvodaindítási és általános iskola indítási támogatás., Megmaradási program – Külső-magyarországi református intézmények működési támogatása, Bibliaprogram – újfordítású teljes bibliát kapnak a 9. évfolyamos tanulók

Kiemelt projektek:
Délvidék
Hertelendifalva – Református óvoda épületének befejezése
Erdély
Kőhalom – Református szórványdiákotthon sportpálya felújítása
Felvidék
Rozsnyó – Református Egyházközség Alapiskolájának épületszárny felújítása
Kárpátalja
Péterfalva – Református Líceum új sportpálya létrehozása
Királyhágómellék
Szatmár – Református Gimnázium informatika terem géppark cseréje

Kérjük Szentendre és környéke lakosságát, a református gyülekezeteket, iskolánk tanulóinak szüleit és mindenkit, aki szívén viseli a református oktatást, hogy pénzbeli adományát juttassa el iskolánkba!

Hálatelt szívvel köszönünk minden segítséget!

 

Comments are closed.