Komplex természettudományos tehetséggondozó program iskolánkban

009EMMI

 

 

 

.

A 2016/2017 –es tanévben természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására kaptunk lehetőséget. A Nemzeti Tehetség Program keretében iskolánk 7-10. évfolyamos, diákjai közül húsz fő vett részt a „Mire jó a természettudományos kutatás gyakorlata?” című projektben. 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által biztosított 1 950 000 Ft keretösszeggel vált valóra. A programunk több részből állt, az év során heti rendszerességgel komplex természettudományos – csillagászat, földrajz, biológia – foglalkozásokat tartottunk. A megtartott szakköri órákon az elmélet mellett inkább a gyakorlatra koncentráltunk, ahol a diákok elsajátíthatták a természettudományos vizsgálódás fogásait, megtanulhatták a vizsgálati és tájékozódási eszközök használatát. A pályázati összeg egy részét tantermi és terepvizsgálati eszközök beszerzésére fordítottuk.

A pályázat része volt, egy három napos tábor, ahol megtanultuk, hogy a vizsgálatokból, mérési eredményekből milyen következtetéseket vonhatunk le az adott terület élővilágára vonatkozóan. A pályázott összeg második részéből a három napos tábor költségeit fedeztük.

Ami ennél is fontosabb, a vizsgálatok gyakorlati használhatóságát is megtapasztalhatták. Az év során megszerzett tudást aztán a mindennapokban is igyekeztünk hasznosítani. Egy szentendrei lakókerület lakosai panaszkodtak, hogy a közelükben lévő védett természeti értékeket rejtő területen sokan szemetet raknak le. Szakkörünk vállalta, hogy a terület értékeit felmérve, tanösvény-jellegű ismertető táblákat helyez ki, melyben felhívja a figyelmet a védett értékekre, a területszennyezés elkerülésére. A kapott összeg harmadik részét a bemutató táblák elkészítésére fordítottuk.

Együttműködve a terület képviselőjével, és a város környezetvédelmi referensével megtapasztalhattuk, hogy a természettudományos kutatás hogyan használható fel a lakosság érdekében.

                                                                                                                              Dulai Teréz

Comments are closed.