Kárpát-medencei Református Oktatási Intézmények adománygyűjtése 2017

Oktatasi_alap_adomanygy

 Kedves Szülők! Kedves Tanulók! Kérjük és kívánjuk, hogy érezzük meg a testvéri összetartozás jó érzését, az egymáson segítés bennünket is meggazdagító voltát, az együttmozdulás másokat is lendületbe hozó csodáját!

A 2017. év adománygyűjtés három célt és öt kiemelt projekt támogatását szolgálja:

Célok: Végvárprogram – óvodaindítási és általános iskola indítási támogatás., Megmaradási program – Külső-magyarországi református intézmények működési támogatása, Bibliaprogram – újfordítású teljes bibliát kapnak a 9. évfolyamos tanulók

Kiemelt projektek:
Délvidék
Szabadka – Református óvoda indítása
Erdély
Marosvásárhely – Református általános iskolai tagozat tantermeinek felszerelése
Felvidék
Rozsnyói Református Alapiskola – Iskolabusz csere
Horvátország
Református gyermek- és ifjúsági tábor támogatása
Kárpátalja
Nagybereg – Református Líceum új sportpálya létrehozása
Királyhágómellék
Zilahi Református Kollégium – iskolaépület tervezési költségei

Kérjük Szentendre és környéke lakosságát, a református gyülekezeteket, iskolánk tanulóinak szüleit és mindenkit, aki szívén viseli a református oktatást, hogy pénzbeli adományát juttassa el iskolánkba!

Hálatelt szívvel köszönünk minden segítséget!

Comments are closed.