Felvételi hírek

Iskolánkba a következő tanévben is két új ötödik osztály felvételét hirdettük meg. Szeptemberben elkezdődött az érdeklődés az iskola iránt. Novemberben és decemberben két Nyitott kapus rendezvényt tartottunk az érdeklődőknek. Sokan jöttek el. Ezen az alkalmon vendégeinknek lehetőségük volt az iskola életébe bepillantani. Lehetett beszélgetni diákokkal és tanárokkal. Filmet lehetett nézni az iskola történetéről. Tájékoztatást kaphattak a felvételi rendszerről és az iskolai specialitásokról. Egy rövid séta keretében az iskola épületével benne a tantermek felszereltségével lehetett megismerkedni. Ha valakinek ez nem volt elég, akkor az iskola udvarán buborékfújással tölthette az időt.

December elejéig kellett jelentkezni a központi kompetencia alapú írásbeli felvételi vizsgára, amelyre 2018. január 20-án délelőtt 10 órakor kerül sor.

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Kérjük, hogy a tanuló a vizsgák megkezdése előtt 30 perccel jelenjen meg az iskolában.

A vizsgára feltétlenül hozza magával a következőket:

személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt, valamint a vizsgabehívót.

Az írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról másolatot kell készíteni. A megtekintés időpontja: 2018.01.30. 08:00-16:00. Helye: az iskola könyvtára.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Sok sikert kívánunk a felvételizőknek.

Comments are closed.