Év eleji időpontok

Osztályozó vizsgák: 2019. 08.26-án 9 órakor kezdődnek. A magántanulók és új diákok különbözeti és osztályozó vizsgái az osztályfőnökökkel előzetesen egyeztetett beosztás szerint zajlanak.

Tanévnyitó ünnepély:

2019. szeptember 2-án hétfőn:

Első órában az 5-8. évfolyamoknak a kápolnában.

Második órában a 9-12. évfolyamoknak a kápolnában, nekik az első óra osztályfőnöki.

Megjelenés nyári egyenruhában énekeskönyvvel együtt.

A tanítás a negyedik óra végéig tart. Ebéd ezen a napon nincs.

Tankönyvosztás:

2019. augusztus 26-án 14-18 óráig a 10-12. évfolyam fizetős diákjainak

2019. augusztus 27-án 8-12 óráig és 14-18 óráig

2019. augusztus 28-án 8-12 óráig és 14-18 óráig

2019. augusztus 29-én 9-12 óráig és 14-18 óráig

1. Akik nem jogosultak ingyenes tankönyvellátásra a csekket a tankönyvosztás napján kapják kézhez. (10-12. évfolyam)

2. Az ingyenes tankönyvre jogosultaknak a tankönyvosztáskor kell bemutatni jogosultság igazolásukat. (10-12. évfolyam)

  • Három gyermek esetén családi pótlék igazolása (csekk- vagy folyószámla-kivonat).
  • Gyermekvédelmi kedvezmény esetén annak igazolása.
  • Tartós betegnél a tartós betegséget igazoló okmány.

Az őszi érettségire a jelentkezési határidő 2019. szeptember 5. Jelentkezni az érettségi vizsgát tartó intézménynél kell.  (Bővebb információ)

Comments are closed.