COVID-19 helyi intézkedési terv

2020.10.01.

A Kormány által kiadott VIII./5305-1/2020/KOHAT iktatószámon érkezett Intézkedési terv a 2020/2021. tanévre a köznevelési intézmények részére alapján a Szentendrei Református Gimnáziumban meghozott intézkedések

 

Felkészülés a nevelési évre

 • Az intézmény fertőtlenítő nagytakarítása: 2020.03.16-tól folyamatosan napi rendszerességgel zajlik.
 • A takarítás a Nemzeti Népegészségügyi központ ajánlásának figyelembe vételével folyik. A takarítószerek adatlapjai a gondnoki irodában találhatóak.
 • A fertőtlenítő szerek korábban beszerzésre kerültek. A továbbiak beszerzésére folyamatosan figyelmet fordítunk.
 • Az Oktatási Hivatal honlapján létrehozott és folyamatosan megjelenő információkat figyelemmel kísérjük. (https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedesi_terv_koznev_int)
 • Az iskola rendezvényeket az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartásával tervezzük meg.

Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások

 • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • A diákok figyelmét felhívjuk a tanítás előtti és utáni iskolán kívüli csoportosulás, ölelkezve üdvözlés veszélyeire.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a diákok számára a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • Az iskolában a tanítási órákon (mivel az ajánlott 1,5 méteres védőtávolság betartásának lehetősége nem biztosított) a maszk használata ajánlott, a tanórák között a szünetekben a folyosókon viszont minden tanulótól kérjük a maszk viselését. Kérjük, hogy biztosítsanak gyermekeik számára védőfelszerelést.
 • Az iskolai csengetési rend változtatását nem látjuk szükségesnek.
 • A tanórák között az osztálytermek fertőtlenítésére korlátozottan van lehetőségünk.
 • A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban tartjuk, az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. Erre tanáraink figyelmét felhívtuk.
 • Az iskolában 5 db öltöző áll a diákok rendelkezésére. A testnevelő tanárokat kérjük, hogy a diákokat egyenletesen osszák el az öltözőkben (a nemek arányát figyelembe véve), és az óra elején és végén biztosítsák a lépcsőzetes átöltözés lehetőségét. Ennek beosztását az első órán végezzék el.
 • A gyakorlati testnevelés órák között a testnevelő tanárok töröljék át a használt eszközöket.
 • Az iskolai rendezvények megtartásánál az alábbi rendet alakítjuk ki.
  • A tanulmányi kirándulások elmaradnak. Helyette egynapos túrát javaslunk a környéken, lehetőleg szabadban.
  • Múzeumlátogatás során maszk viselése kötelező. Előtte egyeztetni kell a múzeummal.
  • Ünnepélyeinket előre felvett műsorok megtekintésével osztálykeretek között tartjuk.
  • Csendesnapjainkat megtartjuk, de más formátumban.
  • A hétkezdő áhítat: elmarad, helyette napkezdő áhítatot tartunk.
  • Nagyobb rendezvényeinket elhalasztjuk, vagy az érvényben lévő szabályok szigorú betartása mellett (létszámkorlát, távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés) tartjuk meg.
 • Kirándulásainkat egynapos lehetőleg szabadtéri formában szervezzük.
 • Szülői értekezleteket, az ötödik osztályos elsőt kivéve, online tartjuk meg, a fogadóórákat az érvényben lévő védekezési intézkedéseknek megfelelően szervezzük. A maszk viselése kötelező.
 • Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából (maszkban, kézfertőtlenítés után).
 • Az őszi úszásoktatást felfüggesztjük, és tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezzük.
 • A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztjük.

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

 • Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk ki, annak használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után mindenki mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt az osztályterembe kihelyezett fertőtlenítő szeres kézmosás). Diákjainktól kérjük a saját törölköző használatát.
 • október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletét érkezéskor megmérjük. A foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
 • A mérési pontok az iskola három helyszínén kerülnek kialakításra, így elkerülhető a reggeli feltorlódás a bejáratnál.
 • A WC-kbe fertőtlenítő hatású folyékony szappant és papírtörölközőt helyezünk ki.
 • Osztályfőnöki órákon az első napon felhívjuk a diákok figyelmét az alapvető higiénés szabályok betartására és a kihelyezett fertőtlenítő szerek használatára és az alapos kézmosás fontosságára.
 • A közösségi tereket naponta többször fertőtlenítik a takarítók. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a fertőtlenítő takarítás során a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésék.
 • A takarításhoz a megfelelő védőfelszerelést biztosítjuk a takarítóknak. (gumikesztyű, maszk)
 • A kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében a szellőztetést kiemelten fontosnak tarjuk, ezért azt intenzíven többször végezzük.
 • Légtechnikai eszközök használatát kerüljük. Helyette inkább többet szellőztetünk.
 • A sporteszközök és játékok felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

Étkeztetésre vonatkozó szabályok

 • Az étkező fertőtlenítése is kiemelten fontos, ezért minden turnus előtt felmossuk azt.
 • Felhívjuk a gyerekek figyelmét az étkezés előtti és utáni alapos kézmosásra.
 • Az osztályok ebédelésénél figyelünk arra, hogy lehetőleg mindig azonos csoportok ebédeljenek együtt.
 • Az asztalokat az étkeztető személyzet teríti meg minden csoport számára. A gyerekek az étkezés végén leszedik az asztalt, segítve annak előkészítését a fertőtlenítésre.
 • A hőkezelés fontosságát és szabályait az ebédszállítóval egyeztetjük és ellenőrizzük. Az ebéd tárolásánál is figyelmet fordítunk rá.
 • Az evőeszközök csak közvetlenül a csoport érkezése előtt kerülnek ki az asztalokra.
 • Az épületben több mikrót (5db) és hűtőszekrényt (3db) helyeztünk el, hogy a diákok tolongás nélkül melegíthessék meg az otthonról hozott ételt.
 • Az étkeztető személyzet részére vírusölő hatású kézfertőtlenítő szert biztosítunk. Egészségi állapotukat folyamatosan ellenőrzi az iskola gondnoka.

Iskola egészségügyi ellátás szabályai

 • Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 • A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásában az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerint tartjuk a kapcsolatot és végezzük az együttműködést.
 • A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.
 • A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítjuk a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
 • Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, a megfelelő intézkedések mellett gondoskodunk a vizsgálatok felfüggesztéséről, a helyiség és az eszközök fertőtlenítéséről, és alapos szellőztetésről.

Tanulói hiányzások kezelése

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazoltnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. Lásd az iskolai házirendet.
 • A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Teendők beteg személy esetén

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében

 • A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. munkarend alatt az iskola által kidolgozott és a szülők által ismertetett szabályzat is érvénybe lép.
 • Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendeljük a tantermen kívüli, digitális munkarendet, a szülők támogatása érdekében a gyermekfelügyeletet szükség esetén meg szervezzük.
 • Amennyiben a szülő igényli, az étkeztetést is megszervezzük.

 

Szentendre, 2020.10.01

 

 

Comments are closed.