Abacusan VándoRobot Program

Az Abacusan VándoRobot Program segítségével iskolánk tanulói a robotika izgalmas világába kalandozhatnak. A 10 hetes munka a részt vevő pedagógusok között a módszertani és gyakorlati tudás és tapasztalatok átadásával kezdődött, előkészítve a következő hetek foglalkozásait.

A Vándorobot program elemei a Digitális kultúra tantárgyban 6. évfolyamon, Informatika órák keretében 7., és 8. évfolyamon heti 1-2 órában, valamint szakköri formában és Technika órákon 6. és 7. évfolyamon jelent meg. A diákok a játékos programozási feladatok során ArTeC robotokat vezéreltek micro:bitek segítségével. A csoportbontásnak köszönhetően 2-3 tanuló tudott együtt dolgozni, mindenki elkészítette a saját programját, melyet a robotra töltve ki is próbálhatott. A robotok irányítása élményszerűen, kreativitást és együttműködést fejlesztő órákon a tapasztalati tudásra építve történt, s a gyerekek így sajátították el a programozás alapjait. 

A tanulók az első héten megismerkedtek a robotika eszközcsomaggal, a használandó micro:bitekkel és a https://makecode.microbit.org/ felülettel. A robotok építését követően az eszközt egyszerűen használható, a Scratch környezethez hasonló grafikus blokknyelv segítségével programoztuk, majd az elkészült projekteket a párhuzamos órán részt vevő diákoknak is bemutattuk, inspirálva és kedvet ébresztve bennük.

Feldolgozott tematika:

 1. LED-ek programozása
 2. Touch szenzor – nyomógomb programozása
 3. Buzzert – hangszóró programozása
 4. Megmozdulnak a robotok – motorok használata, függvények írása
 5. Kanyarodás irányítsa – bal nyomógomb balra, a jobb nyomógomb jobbra
 6. Hőmérséklet mérése, vizuális megjelenítés
 7. Pályakövetés, nyomkövetés hang-, fény- infravörös fényvisszaverődés mérése
 8. Parkolás, zene, hang, LED-ek
 9. Véletlen számok generálása
 10. Kommunikáció két robot között – Bluetooth technológia
 11. Betekintés a MicroPython nyelv elemeibe

Tapasztalataink szerint foglalkozásról foglalkozásra, óráról órára egyre motiváltabbak voltak a tanulóink, meglepő gyorsasággal éreztek rá néhányan a problémákra és ezek megoldási módjaira. A hetek alatt nagy hangsúlyt kapott az együttműködés, az egymás gondolataira való odafigyelés, a kooperáció.

Köszönjük az Abacusan Stúdió módszertani felkészítését és az iskolába érkező készletet segítségével célunk élérését, miszerint minél több diák érdeklődését felkeltsük az algoritmikus gondolkodás, a programozás iránt az élményalapú tanulás segítségével.

Comments are closed.