Felvételi | Szentendrei Református Gimnázium

Felvételi

A Szentendrei Református Gimnázium felvételt hirdet a 2016/2017. tanévre

Felvételi a középfokú iskolákban a 2015/2016. tanévben

Jelentkezhetnek mindazon keresztény egyházakhoz tartozó diákok, akik jelenleg az általános iskola 4. évfolyamára járnak és tanulmányaikat jövőre nyolcosztályos gimnáziumban szeretnék folytatni.

Részletes információt az iskolában lehet kapni Csikai Attilánétól személyesen vagy telefonon (06-26-302-595)

Az intézmény adatai:

 • Szentendrei Református Gimnázium
 • 2000 Szentendre, Áprily tér 5.
 • telefon/fax: 06-26-302595, 06-26-505257
 • honlap: www.szrg.hu
 • email: info@szrg.hu
 • OM azonosító: 101433

A tanulmányi területet meghirdető telephelykódja: 001

Tagozatkódok:

 • 001 nyolcosztályos tagozat angol nyelv
 • 002 nyolcosztályos tagozat német nyelv

A jelentkezés módja:

 1. A Szentendrei Református Gimnáziumban beszerezhető előzetes adatlapon. (Letöltés)
  • Leadási határidő: 2015.12.08.
  • Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a speciális körülmények, idő hosszabbítás illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérvénynek és a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el.
 2. Az iskola elsősorban református keresztyén, hitüket gyakorló diákok jelentkezését várja és fogadja. Korlátozott számban felveszünk más keresztény egyházakhoz tartozó, hitüket gyakorló diákokat is. Ehhez lelkészi ajánlást is kell csatolni. Lelkészi ajánlás letöltése
 3. Hivatalos jelentkezési lap beérkezési határidő legkésőbb 2016.02.12-ig. (Letöltés)

A nyolcosztályos tagozatra való bekerülés feltételei:

 • Központi írásbeli felvételi matematikából és magyarból (a pontok 50%-a)
 • Jelentkezés: az Oktatási Hivatal által kiadott űrlapon (letölthető itt)
 • Benyújtási határidő: 2015.12.08.
 • Vizsga időpontja: 2016. január 16. (szombat) 10 óra
 • A pontok további 50%-át az alábbi (2-3-4.sz.) tétel együttes elbírálása adja:
  • Általános iskola 4. félévi bizonyítvány
  • Szóbeli elbeszélgetés a jelentkezővel hitéleti kérdésekről az eddigi hittan-tanulmányok alapján (A szóbeli beszélgetésre a gimnáziumban kerül sor, a központi jelentkezések határidejét követően 2016. február 22-26-ig. A pontos időpontról levélben értesítjük a jelentkezőket.)
  • Lelkészi ajánlás (űrlap az iskolában igényelhető vagy a honlapról letölthető)

Az általános felvételi eljárás szerint a jelentkezést az EMMI által kiadott, de az iskola honlapjáról is letölthető adatlapon kell megtenni, amelyet a Református Gimnáziumnak Szentendrére és a Felvételi Központnak Győrbe is meg kell küldeni 2016. február 12-ig.

A nyolc osztályos tagozatról

 • Tagozatkód: 01 angol; 02 német
 • A tantárgyak magas szintű oktatása
 • Két idegen nyelv középfokon való elsajátítása
 • 7-8. osztályban latin nyelv tanítása
 • 11-12. osztályban emelt szintű oktatás matematikából, magyarból, történelemből, idegen nyelvből, igény esetén: fizikából, kémiából, biológiából, földrajzból, rajzból, énekből, hittanból
 • 6 éven át emelt szintű számítástechnikai oktatás
 • ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) megszerzésének lehetősége
 • Az idegen nyelvek, számítástechnika és matematika csoportbontásban való oktatása
 • 4 éven át néptánc, 4 éven át társastánc oktatás tantervi keretben
 • Heti két hittanóra tantervi keretben
 • Részvételi lehetőség az iskola énekkaraiban
 • Nyáron táborozási lehetőségek, év közben széles szakköri kínálat

Comments are closed.