Felvételi | Szentendrei Református Gimnázium

Felvételi

A Szentendrei Református Gimnázium felvételt hirdet a 2021/2022. tanévre

Jelentkezhetnek mindazok a keresztény diákok, akik jelenleg az általános iskola 4. évfolyamára járnak és tanulmányaikat jövőre nyolcosztályos gimnáziumban szeretnék folytatni. Részletes információt az iskolatitkártól személyesen vagy telefonon (06-26-302-595) lehet kérni.

Az intézmény adatai:

 • Szentendrei Református Gimnázium
 • 2000 Szentendre, Áprily tér 5.
 • telefon/fax: 06-26-302595, 06-26-505257
 • honlap: www.szrg.hu
 • email: igazgato[kukac]szrg.hu
 • OM azonosító: 101433

A tanulmányi területet meghirdető telephelykódja: 001

Tagozatkódok:

 • 0001 angol
 • 0002 német

A jelentkezés módja:

 1. A Szentendrei Református Gimnáziumban beszerezhető előzetes adatlapon.
  • Leadási határidő: 2020.12.04.
  • Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a speciális körülmények, idő hosszabbítás illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérvénynek és a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el.
 2. A felvételi eljárásban a gimnázium előfeltételként alkalmazza a keresztyén világnézet elfogadását a következő felekezeti arányok mellett: 75% protestáns, 25% nem protestáns. Az iskola elsősorban református keresztyén, hitüket gyakorló diákok jelentkezését várja és fogadja. A jelentkezéshez lelkészi ajánlást is kell csatolni. A gimnázium vezetése fenntartja a jogot, hogy közvetlenül is kapcsolatba lépjen a küldő gyülekezetekkel. (Lelkészi ajánlás letöltése)
 3. A hivatalos jelentkezési lap beérkezési határideje: 2021.02. 19.

Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat az Oktatási Hivatal a honlapján – a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2019/2020. tanév) menüpont alatt – fogja nyilvánosságra hozni, a jelentkezési időszakot megelőzően, várhatóan 2020. január első felében.

A bekerülés feltételei:

 • Központi írásbeli felvételi matematikából és magyarból (a pontok 50%-a 100 pont). Jelentkezés: az Oktatási Hivatal által kiadott űrlapon (letölthető itt). Benyújtási határidő: 2020. 12. 04.
  Vizsga időpontja:
  2021. január 23. (szombat) 10 óra
 • A pontok további 50%-át az alábbi tételek adják:
  • Az általános iskola 4. félévi bizonyítványából a magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, idegen nyelv és környezetismeret tantárgy érdemjegyei alapján a megszerezhető pontok 25%-a: 50 pont.
  • Szóbeli elbeszélgetés a jelentkezővel az eddigi tanulmányok alapján a megszerezhető pontok 25%-a: 50 pont. A szóbeli beszélgetésre a gimnáziumban kerül sor, a központi jelentkezések határidejét követően 2021. február 22-26. között. A pontos időpontról levélben értesítjük a jelentkezőket.

Az általános felvételi eljárás szerint a jelentkezést az EMMI által kiadott, de az iskola honlapjáról is letölthető adatlapon kell megtenni, amelyet a Református Gimnáziumnak Szentendrére és a Felvételi Központnak Győrbe is meg kell küldeni 2020. február 19-ig.

További információk a jelentkezéshez:

 • tagozatkód: 0001 angol; 0002 német
 • a tantárgyak magas szintű oktatása
 • két idegen nyelv középfokon való elsajátítása
 • latin nyelv tanulásának lehetősége
 • 11-12. osztályban emelt szintű oktatás matematikából, magyar nyelv és irodalomból, történelemből, biológiából, idegen nyelvből. A többi tantárgyból fakultációs lehetőséget biztosítunk
 • 6 éven át emelt szintű informatikai oktatás
 • ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) megszerzésének lehetősége
 • az idegen nyelvek, informatika és matematika csoportbontásban való oktatása
 • néptánc és társastánc oktatása tantervi keretben
 • heti két hittanóra tantervi keretben
 • részvételi lehetőség az iskola énekkaraiban
 • nyáron táborozási lehetőségek, év közben széles szakköri kínálat
 • tehetséggondozás és egyéni mentorálás.

Comments are closed.