Felvételi | Szentendrei Református Gimnázium

Felvételi

Felvételi hírek Oktatási Hivatal

A Szentendrei Református Gimnázium felvételt hirdet a 2019/2020. tanévre

Jelentkezhetnek mindazon keresztény egyházakhoz tartozó diákok, akik jelenleg az általános iskola 4. évfolyamára járnak és tanulmányaikat jövőre nyolcosztályos gimnáziumban szeretnék folytatni.

Részletes információt az iskolában lehet kapni Csikai Attilánétól személyesen vagy telefonon (06-26-302-595)

Az intézmény adatai:

 • Szentendrei Református Gimnázium
 • 2000 Szentendre, Áprily tér 5.
 • telefon/fax: 06-26-302595, 06-26-505257
 • honlap: www.szrg.hu
 • email: info@szrg.hu
 • OM azonosító: 101433

A tanulmányi területet meghirdető telephelykódja: 001

Tagozatkódok:

 • 0001 8 évfolyamos angol
 • 0002 8 évfolyamos német

A jelentkezés módja:

 1. A Szentendrei Református Gimnáziumban beszerezhető előzetes adatlapon. (Letöltés)
  • Leadási határidő: 2018.12.07.
  • Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a speciális körülmények, idő hosszabbítás illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérvénynek és a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének a csatolása a jelentkezési laphoz. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el.
 2. Az iskola elsősorban református keresztyén, hitüket gyakorló diákok jelentkezését várja és fogadja. Korlátozott számban felveszünk más keresztény egyházakhoz tartozó, hitüket gyakorló diákokat is. Ehhez lelkészi ajánlást is kell csatolni. Lelkészi ajánlás letöltése
 3. Hivatalos jelentkezési lap beérkezési határidő legkésőbb 2019.02.18-ig.
  Az egyéni jelentkezés módjára vonatkozó információkat az Oktatási Hivatal a honlapján – a www.oktatas.hu oldalon a Köznevelés/Középfokú felvételi eljárás/Aktuális beiskolázási időszak (2018/2019. tanév) menüpont alatt – fogja nyilvánosságra hozni, a jelentkezési időszakot megelőzően, várhatóan 2019. január első felében.

A nyolcosztályos tagozatra való bekerülés feltételei:

 • Központi írásbeli felvételi matematikából és magyarból (a pontok 50%-a)
 • Jelentkezés: az Oktatási Hivatal által kiadott űrlapon (letölthető)
 • Benyújtási határidő: 2018.12.07.
 • Vizsga időpontja: 2019. január 19. (szombat) 10 óra
 • A pontok további 50%-át az alábbi (2-3-4.sz.) tétel együttes elbírálása adja:
  • Általános iskola 4. félévi bizonyítvány, melyet kérjük a jelentkezési lappal együtt leadni az iskolatitkárságon
  • Szóbeli elbeszélgetés a jelentkezővel hitéleti kérdésekről az eddigi hittan-tanulmányok alapján (A szóbeli beszélgetésre a gimnáziumban kerül sor, a központi jelentkezések határidejét követően 2018. február 26. és március 01. között. A pontos időpontról levélben értesítjük a jelentkezőket.)
  • Lelkészi ajánlás (űrlap az iskolában igényelhető vagy a honlapról letölthető)

Az általános felvételi eljárás szerint a jelentkezést az EMMI által kiadott, de az iskola honlapjáról is letölthető adatlapon kell megtenni, amelyet a Református Gimnáziumnak Szentendrére és a Felvételi Központnak Győrbe is meg kell küldeni 2019. február 18-ig.

A nyolc osztályos tagozatról

 • Tagozatkód: 0001 angol; 0002 német
 • A tantárgyak magas szintű oktatása
 • Két idegen nyelv középfokon való elsajátítása
 • 7-8. osztályban latin nyelv tanítása
 • 11-12. osztályban emelt szintű oktatás matematikából, magyarból, történelemből, idegen nyelvből, igény esetén: fizikából, kémiából, biológiából, földrajzból, rajzból, énekből, hittanból
 • 6 éven át emelt szintű számítástechnikai oktatás
 • ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) megszerzésének lehetősége
 • Az idegen nyelvek, számítástechnika és matematika csoportbontásban való oktatása
 • Néptánc és társastánc oktatás tantervi keretben
 • Heti két hittanóra tantervi keretben
 • Részvételi lehetőség az iskola énekkaraiban
 • Nyáron táborozási lehetőségek, év közben széles szakköri kínálat

 

A felvételi eljárás során a megszerezhető pontok a következők voltak:

Az összes megszerezhető pont 200.

 • Központi írásbeli vizsga 100 pont.
 • A szóbeli beszélgetés pontszáma 50 pont.
 • Az általános iskola 4. féléves jegyei (matematika, magyar irodalom, magyar nyelvtan) 20 pont.
 • Lelkészi ajánlás 30 pont.

A felvételi eljárásban a kívánt felekezeti megoszlás fenntartói arányszámai a következők voltak:

75 % protestáns, 25% egyéb vallású diák.

A felvételt nyert tanulók felekezeti megoszlása:

60% református, 10% evangélikus, 2% baptista, 28% katolikus

2019.06.03. Változott a felvételi sorrend! A várólista első helyén lévő diák felvételre került, mert egy korábban felvett tanuló mégsem szeretne iskolánkba tanulni.

Comments are closed.