Küldetésünk | Szentendrei Református Gimnázium

Küldetésünk

Református nevelési-oktatási intézményként küldetésünknek tekintjük, hogy a diákok egyéni képességeinek kibontakoztatásával hitét örömmel megélő és megvalló, közösségeiért önzetlenül tevékenykedő keresztyén értelmiséget nevelve szolgáljuk Istent, a nemzetet, a ránk bízottakat és a tudományt.
Boldogulásuk érdekében diákjainkat – személyes példamutatásunkkal – önmagukért, családjukért, a teremtett világért felelős, önálló gondolkodású, biblikus világnézetű, szilárd erkölcsű felnőtté neveljük.

Comments are closed.