A 14. Tentamen gála történései

„Kit-kit oda kell tenni, hol az ő maximuma mind magára, mind pedig az egészre nézve leginkább kijő.”

Bolyai Farkas

A Szentendrei Református Gimnázium 14. Tentamen gáláját 2013. november 7-én, 16 00 órai kezdettel tartunk a Bolyaiak termében.

E seregszemle célja a Magyar Tudomány Napjának méltó megünneplése iskolánkban.

1823. november 3-án, Temesvárról, apjának Marosvásárhelyre, írott levelében Bolyai János beszámol a nemeuklidészi geometria felfedezéséről. A „semmiből egy új, más világot teremtettem”a magyar tudomány jelképmondata.

1825. november 3-án a pozsonyi országgyűlésen gróf Széchenyi István birtokainak egyévi jövedelmét, 60 000 forintot ajánlott fel a Magyar Tudós Társaság (MTT) – mai nevén Magyar Tudományos Akadémia (MTA) – létrehozására.

1996. november 3-án Budapesten, a Magyar Tudósok Világtalálkozóján döntés született arról, hogy ez a nap lesz minden évben a Magyar Tudomány Napja.

1997. november 3-án ünnepeltük meg először a Magyar Tudomány Napját.

E nap megünneplésének előzményei iskolánkban azzal kezdődtek, hogy 2000-ben először emlékeztünk meg a Magyar Tudomány Napjáról. 2001. november 3-án először ünnepeltük meg a Magyar Tudomány Napját iskolánkban, ennek dokumentációja az iskolai könyvtári anyagban megtekinthető. Hosszú éveken keresztül, az utóbbi tíz tanévben a Tentamen gála az iskola Tentamen versenyének befejező momentuma volt. Ettől a tanévtől kezdve a két esemény kettévált. A Tentamen verseny ezentúl a második félévben kerül lebonyolításra. A gálára novemberben kerítünk sort.

A Magyar Tudomány Napjára úgy emlékezünk, hogy neves tudósokat, kutatókat hívunk meg, illetve iskolánk véndiákjait, akik tudományos munkájukat mutatják be, egyben teret biztosítunk arra, hogy iskolánk tanárai itt bemutathassák tudományos kutatásiak eredményeit és iskolánk jelenlegi diákjai is beszámolhassanak tudományos kutatásaikról.

Tesszük mindezt annak tudatosítása végett is, hogy iskolánk kémia-fizika előadójának névadói Bolyai Farkas és fia, János. Az apa által írt főmű a Tentamen, ennek melléklete az Appendix, a nemeulidészi geometriát megalapozó dolgozat.

Ebben az esztendőben gálánk azzal vette kezdetét, hogy szemre vételeztük iskolánk jelképnövényének, a szentendrei rózsának a kijelölt helyét és meglátogattuk az iskolánk udvarára elültetett vendégfákat: a pécsi Református Kollégium ajándékát, a fügefát, a sepsiszentgyörgyiek hozta dél-hargitai lucfenyőket, és a marosvásárhelyi Református Kollégium szimbólumnövényét, a pónyikalmafát.

Földi János igazgató úr köszöntője után a zsúfolásig megtelt Bolyaiak termében került sor az előadásokra.

Első előadónk Bartucz Anikó biológus volt, aki 2004-ben végzett iskolánkban. Előadása után, mely a „Hogyan segíthet a kórházi laboratórium szívinfarktus esetén?” címet viselte, sietett haza kisfiához.

Így ő már nem hallhatta Oláh Anna Bolyai-kutató előadását, melyben az iskolánkban már többször előadó fizikus „Bolyai Farkas almafájának útja a Kárpát-medencében” cím alatt vázolta a pónyikalmafa, mint jelkép fontosságát. Iskolánk a Kárpát-medencében a 14. helyszín, ahol a marosvásárhelyi református temető híres pónyikalmafájának oltványa emlékeztet a magyar tudomány legnagyobb apa-fiú párosára, a Bolyaiakra.

Következő előadónk Dr. Gál Erika, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének kutatója, egykori diákom, volt. Előadása, a „Régészeti állattan: ember és állat kapcsolata a múltban” bepillantást engedett egy olyan érdekes határtudományi kutatásba, amely segítségévek jobban meg tudjuk érteni eleink éltvitelét.

Idei legfiatalabb előadónk, szintén iskolánk végzettje volt. Erdős Zsuzsanna, a SOTE fogorvosi karának negyedéves hallgatója saját tudományos kutatását mutatta be „Az intraorális szkennelési technikával készülő fogpótlások” címmel.

Őt egy régebbi diákunk követte. Kocsis Réka, az ELTE ötödéves filológusa „Az Apor-kódex kiadása és kérdései” címmel kalauzolta hallgatóit egy igen ritka kódexünk szövegeinek megfejtésében.

A mostani diákjaink közül némelyek még emlékezhetnek az országos versenyek nyertesére, és a Magyar Televízióban is bemutatkozott lovász-szakértőre, iskolánk volt diákjára, a SOTE most ötödéves medikusára, Magyar Zsomborra. Ez alkalommal orvos-kutatói tevékenységéről hozott érdekességeket, „Az elhízás összefüggése az affektív temperamentumokkal” címmel.

Utolsó előadónk szintén iskolánk volt diákja, Móricz János történész, egy gondolkodásra és vitára ösztönző témát bontott ki a végig figyelmes diák hallgatóságnak. Az „Örökség és nemzeti identitás kapcsolata Közép-Európában” című előadás arra vállalkozott, hogy felvázolja a magyar nemzet és a Kárpát-medencében élő többi nép konfliktusmentesnek nem nevezhető viszonyát, a népek történelmi emlékezetének margóján.

Végül fenti sorok írója, egyben a gála szervezője „Egy napsugár novemberi útja Marosvásárhelyről Szentendréig” címmel összegezte a 14. alkalommal megrendezett esemény taulságait, egyben hívogatva a megjelenteket az egy év múlva megrendezendő 15. Tentamen gálára.

Szentendre, 2013. október 7.

Kiss Székely Zoltán
A Természettudományos Katedra vezetője
a Kővirág 6 TVSzK vezetője
a Tentamen gála szervezője

Comments are closed.