Erasmus+pályázat 2015 beszámoló

Csak így tovább!
 
A Szentendrei Református Gimnázium 1999 óta működik és máig folyamatos építkezés és bővülés jellemzi. A nagyobb létszám és a társadalmi és gazdasági változások kihívásai folyamatosan új eszközök megismerését és jó megoldások kidolgozását kívánják. Nemzetközi partnereink tudásának, tapasztalatának kiaknázása komoly lehetőséget biztosított az intézmény fejlődésére. Újabb lépést tehettünk kitűzött célunk, a tanári kar szakmai tudásának, készségeinek fejlesztése felé, intézményi együttműködések és képzések megvalósításával. Korszerű, a diákok igényeinek és a tanítási célnak egyre inkább megfelelő, hatékony módszerek gyakorlati alkalmazásának megismerése, a tanárok és a diákok közötti digitális szakadék áthidalása nyilvánvalóan szükséges és az Erasmus+ támogatásból megvalósított többféle kurzus és job-shadowing nagy lendületet adott ennek a folyamatnak az elmúlt tanévben. Összesen tizenegy mobilitást szervezetünk és valósítottunk meg. Öt nyelvi kurzus és négy idegen nyelven folyó szakmai képzés valósult meg. Maradék megélhetési támogatásból és saját forrásból terven felüli, jól előkészített job-shadowing tevékenységre is sor került hollandiai testvériskolánknál, melyen két fő vett részt. Egyikük a pedagógiai, másikuk pedig szervezési, iskolavezetési szempontok alapján tanulmányozta a környezetvédelmi nemzetközi projektet A gimnázium nemzetközi kapcsolatainak ápolása intézmények között és a résztvevők új ismeretségei révén egyéni szinten is megvalósult. Nemzetközi kapcsolataink ápolása ezelőtt jobbára a nyelvtanárok vállán nyugodott. Hollandiai tapasztalatunk, hogy nagyobb hatásfokkal működhet egy-egy ilyen kapcsolat, ha a nem nyelvszakos minél nagyobb számban bevonhatók a megvalósításba. Most ének-, matematika-tánc, kémia-, biológia-, történelemszakos kollégák mélyíthették német-, angol- és franciatudásukat. Nyelvszakos kollégáink pedig korszerű pedagógiai és IKT jógyakorlatokat ismerhettek meg.
A kiegyensúlyozottabb munkamegosztást könnyebben tudjuk megvalósítani, mert használhatóbb nyelvtudásukra alapozva több kollégára bízhatunk ezután érdemi feladatot egy-egy diákcsere megvalósításakor. A szerzett tapasztalatokat a napi tanításban és a tervezett újabb német- és francia nyelvű diákcserékben valamint a további nyolc országgal Comenius partnerségben szerzett ismeretségre alapozó kapcsolatokban és erdélyi testvériskoláinkkal együttműködésben tudjuk majd hasznosítani.
 
Szentendrei Református Gimnázium has been operating since 1999. Since then it has been expanding and developing. The growing number of students and staff has posed challenges and made it indispensable to work on new means and feasible solutions. The knowledge and experience of our national and international partners have provided us with opportunities to learn and improve our institution. Our objective is to maintain the further improvement of our teachers’ professional skills by cooperating with schools and attending courses. To know how to implement new methods which are closer to meet the needs of students, to bridge the digital gap between students and teachers is obviously necessary. To plan, maintain and build further ties with schools from Europe can serve the successful realization of the above mentioned goals. Managing our international relations has been a responsibility of the language teachers. The experience that these relations can work much more effectively if teachers of subjects other than languages can be involved was also gained in the Netherlands. The insufficiency of language skills and confidence of teachers have proved to be an obstacle to that. That is why the skills of three colleagues were planned to be improved at German language courses. One teacher took part in a French course and one in an English course. Two colleagues attended an ICT and museum pedagogy course in English. A Mathematics teacher who speaks good English took part in a course designed for secondary school teachers. Those colleagues were chosen who can be integrated into work on tasks of present Dutch-Hungarian and planned further German and French international relations. It was also important to have at least one representative of each school subject area among the participants. To improve the professional repertoire of another colleague teaching languages joined a summer course aimed at methodology in native English environment. The course helped acquire methods to improve intercultural competences to be able to prepare students taking part in student exchanges more carefully, prevent cultural shock and raise their awareness of intercultural learning. The completion of courses of all the nine participants enabled them to become acquainted with new pedagogical methods and to improve their motivation to get to know and in addition regularly use new ICT tools and applications. By the end of the school-year creating and using web2 and e-learning tools tailored for the needs of our school had become more widespread than last year. The school management awarded participants with credit points for their work as part of their mandatory education scheme. The process of the implementation of the project was continuously monitored with various evaluation methods such as interviews, self-assessment questionnaires, online feedback to ensure the realization as closely according to the plan as possible and the more efficient design of forthcoming projects. The experience gained in this project will be applied in designing the tasks to be done together with our German and French partners and some of the eight schools we met in Comenius School Partnerships and our twin schools in Transylvania.

Comments are closed.