Monthly Archives: január 2011

Központi írásbeli felvételi dolgozatok megtekintése

A kiértékelt írásbeli felvételi dolgozatok megtekintésére a felvételizőknek és szüleiknek a felvételi behívóban közölteknek megfelelően 2011. január 31-én 8-16 óráig van lehetőség a Szentendrei Református Gimnázium (2000 Szentendre, Áprily tér 5.) 112-es termében. Itt kerülnek átadásra az értékelőlapok is.

2010/11-es tanév 2. félévének énekversenyei

  • Március 11. Béres Ferenc Országos Református Éneklő verseny

Julianna Református Általános Iskola Budapest, Városligeti fasor 7.

Nevezési határidő: február 25.

Korcsoportonként 1-1- fő, és az iskolából 1 maximum 8 fős csoport indulhat (Így maximum 12 fő képviselheti iskolánkat)

Az egyéni versenyben 3 kötelező éneket és egy szabadon választott népdalt 2 versszakkal kell előadni.

A csoportos énekben nincs kötelező anyag, előadandó 1 szabadon választott református ének (zsoltár vagy dicséret) 2 verssel, és egy legfeljebb 3 perces, szabadon összeállított népdalcsokor.

Korcsoport 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8. osztály

Kórusok munkájának első féléve

Kiskórus

Ebben az évben alakult az iskola 5. 6. osztályosaiból.

Fellépések:

  • dec. 6 hétfő, reggeli áhitat, Kápolna

Vitnyédi betlehemes, Bölcsőcske

  • december 12. vasárnap Adventi Ökumenikus Kórushangverseny, Kápolna

Vitnyédi betlehemes, Bölcsőcske

Berkesi: Vígan zengjetek

Zenészek: Becságh Dániel 11.a (orgona), Simon Dorka 8.a (fuvola), Vomberg Frigyes 5.a (ütő)

Adventi ének összkarban

  • December 13. hétfő reggeli áhitat, Kápolna

Berkesi: Vígan zengjetek (zenészekkel)

  • Január 14. újévi koncert, Kápolna

Bárdos: Tót dudások

Gajdos: 2 quodlibet (Szegény legény- Télen nagyon), (Hull a szilva- Megismerni a kanászt)

Ifjúsági kórus

Ökumenikus imahét 12.-es szemmel

Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került városunkban az ökumenikus imahét.
Január harmadik hetében Szentendre gyülekezetei minden este hat órás kezdettel összegyűlnek egy-egy templomban és katolikusok, reformátusok, baptisták, evangélikusok és ortodoxok együtt adnak hálát, imádkoznak és betekintést nyernek egymás szokásaiba, lehetőséget kapnak, hogy jobban megismerjék egymást és a többi vallást, miközben minden este más-más lelkész igehirdetését hallgathatják.
Hagyománnyá vált, hogy a péntek esti alkalomnak iskolánk ad helyet. Idén első alkalommal az új kápolnában tarthattuk az istentiszteletet, amely a tanári énekkar szolgálatával kezdődött. Két-a református énekeskönyvben is megtalálható-dicséretet énekeltek, majd a diákokkal együtt egy ifjúsági éneket adtak elő, amely iskolánk fő motívumát, a víz mellé ültetett fát idézte.
Az igét Blankenstein György atya hirdette, aki szívhez szóló beszédet tartott az imádságról. Ahogy ez szokás, közös imával zártuk az alkalmat. Sokan most látták először a kápolnát és mindenki csodálattal és hálaadással szívében hagyta el azt.
Az előtérben lévő festmények tanulmányozása után az Áprily teremben szeretetvendégség várta a jelenlévőket, ahol tea, finom sütemény és jóízű beszélgetések mellett fejeződött be az este.
Nehezen búcsúztunk egymástól és már most várjuk a következő ökomenikus imahetet. Ajánlom mindenkinek, hogy látogasson el egy ilyen alkalomra, mert ez kitűnő kezdése az évnek, ugyanis egyszerre kínál lelki feltöltődést, finom ételeket és élvezetes beszélgetéseket.

Újévi koncert képekben

Szakács Erzsébet: Tanulókísérletek a dolgozatban

Szakács Erzsébet

Szentendrei Református Gimnázium

Ha egy szaktanár az új pedagógiai módszereket a kémiaórák szempontjából gondolja át, akkor megállapíthatja, hogy a tanulókísérletek, amelyek évtizedek óta részei a napi munkának, ma is korszerűek, mivel a kooperatív technikák alkalmazása, a diákok bevonása a tanítási-tanulási folyamatba, a tevékenységközpontú oktatás mind megjelenhet bennük. Hiszen tanulókísérletet a legjobban felszerelt iskolákban sem egyesével, hanem párban vagy kisebb csoportokban végeznek a diákok, de mindannyian részt vesznek a megfigyelésben és a magyarázat megfogalmazásában. Ma már elterjedtek az egyszerű eszközökkel és kevés vegyszerrel végezhető kísérletek (pl. Bárány, 2009), így szinte minden órára juthat belőlük egy-kettő.

Áprily Galéria kiállításai

Az Áprily Galériában novemberben Nyisztor Emese „öregdiákunk”  tanulmányrajzai voltak láthatók. Emese, ékszerész szeretne lenni. Munkájához elengedhetetlen a jó rajztudás.

2010 decemberében Mikeházi Antal 7.a osztályos tanuló rajzai által középkori harcosok páncélviseleteivel ismerkedhettünk meg.

Tanáraink közül Szénásiné Lénárt Zsófia tanárnő alkotásait csodálhattuk.

Februárban Kovács Petronella 12.a, márciusban Somogyi Sára 7.a alkotásit tekinthetjük meg.

Gratulálunk nekik

Rajzpályázatok

„Múzsám a természet”

A természet ihlette  és a természetvédelemmel foglalkozó rajzokat festményeket várjuk leadásra 2011. február 20-ig.

A pályaművek bármely rajzi, grafikai, festészeti technikával készü

Györgyi tanárnőnél
Jó munkát kívánok

Greenpeace Magyarország Egyesület  rajzpályázata

Rajzold le kedvenc állatodat, legjobb élményedet, a számodra legfontosabb környezetvédelmi problémádat, hogy miért szereted a természetet.

Pályamunkát bármilyen méretben és technikával készítheted.

Beküldési határidő:2011. április 27.

Részletek Györgyi tanárnőnél

Karikatúra pályázat

„A képzelet halála, avagy a a túlzott televíziózás ártalmai”
9-12 osztályos tanulók  számára

A pályamunkákat A/4-es méretben, szabadon választott technikával lehet elkészíteni.

Singen und Deutsch sprechen avagy egy németes élmény

Láttad a VIVA TV Menetrend című adását? Igen azt, ami az őszi szünetben is ment! Nem?! Meg kell nézned!

Goethe intézetben jártak diákjaink

2010 szeptemberében a budapesti Goethe Intézet egy e-mailben hívta fel a figyelmemet arra, hogy a Közép-Kelet-Európában meghirdetett  Deine Stimme weltweit dalszövegíró versenyen diákjaink is részt vehetnek. A feladat pedig az, hogy a projekt honlapján (http://www.goethe.de) előre megadott hangszeres dallamok egyikére szöveget kell (lehet) írni (egészen 2011. március 15-ig).
Ez elsőre nagy falatnak tűnt, de az Intézet által 2010. október 21-én rendezett workshopon, amelyen iskolánk diákjai is jelen voltak, elvették ebbéli aggodalmainkat: megmutatták a németországi raper Roman Bates vezetésével, hogy miképp lehet a szavak szintjéről elindulva, azokat először rímekbe szedve, majd mondatokba öntve ritmusalapra dalszöveget írni. Nagy élmény volt! Kezdeti szorongásaink hamarosan elillantak és helyüket átvette a jókedv és jó hangulat. Három órát töltöttünk el így együtt más iskolák diákjaival közösen, kreatívan, német nyelvi közegben, megtapasztalva azt, hogy a német nyelv nem csak a tankönyv lapjain létezik, hanem igenis élő, használható, és élvezhető, szórakoztató is lehet.
Úgy vélem, hogy nekünk magyaroknak az angol mint világnyelv mellett földrajzi, történelmi és kulturális helyzetünknél fogva szükségünk lehet (helyesebben: én vallom, hogy van) a német nyelvre, amely ez „elangolosodott” világban egyfajta pluszt jelent!