Goethe intézetben jártak diákjaink

2010 szeptemberében a budapesti Goethe Intézet egy e-mailben hívta fel a figyelmemet arra, hogy a Közép-Kelet-Európában meghirdetett  Deine Stimme weltweit dalszövegíró versenyen diákjaink is részt vehetnek. A feladat pedig az, hogy a projekt honlapján (http://www.goethe.de) előre megadott hangszeres dallamok egyikére szöveget kell (lehet) írni (egészen 2011. március 15-ig).
Ez elsőre nagy falatnak tűnt, de az Intézet által 2010. október 21-én rendezett workshopon, amelyen iskolánk diákjai is jelen voltak, elvették ebbéli aggodalmainkat: megmutatták a németországi raper Roman Bates vezetésével, hogy miképp lehet a szavak szintjéről elindulva, azokat először rímekbe szedve, majd mondatokba öntve ritmusalapra dalszöveget írni. Nagy élmény volt! Kezdeti szorongásaink hamarosan elillantak és helyüket átvette a jókedv és jó hangulat. Három órát töltöttünk el így együtt más iskolák diákjaival közösen, kreatívan, német nyelvi közegben, megtapasztalva azt, hogy a német nyelv nem csak a tankönyv lapjain létezik, hanem igenis élő, használható, és élvezhető, szórakoztató is lehet.
Úgy vélem, hogy nekünk magyaroknak az angol mint világnyelv mellett földrajzi, történelmi és kulturális helyzetünknél fogva szükségünk lehet (helyesebben: én vallom, hogy van) a német nyelvre, amely ez „elangolosodott” világban egyfajta pluszt jelent!

Remélem, a Goethe Intézetben együtt töltött órák meghozzák majd a maguk gyümölcsét!

Comments are closed.