Áldott ünnepeket kívánunk!

Fohász advent idején

Segíts nekem Uram, hogy
ne könnyes szemmel járjak,
tétova vándor, én rád találjak,
hogy akaratlan akarásaimnak sodra
gyenge hitemet meg ne rontsa.
Segíts nekem!

Segíts nekem Uram, hogy
igazul éljek, hogy hitemet
megvallani ne féljek.
Hogy bátran nézhessek a fénybe,
ne járjak vakon a  sötétbe.
Segíts nekem!

Segíts nekem Uram, hogy
türelmem meg ne szűnjön,
szeretet szívemből el ne tűnjön.
Hogy lábam egyenes úton járjon,
testvérem bánata nekem is fájjon,
Segíts nekem!

Segíts nekem Uram, hogy
magam magamba visszakerüljön,
vágyam, ha akarod teljesüljön.
Sikereimet, ha vannak, helyén kezeljem,
hálaadó szavam hozzád felemeljem
Segíts nekem!

Segíts nekem Uram, hogy
ha járok örömben és fényben,
vagy bukdácsolok bajban és sötétben,
szemem mindig csak téged keressen,
hitem szüntelen hozzád vezessen,Segíts nekem!

Segíts nekem Uram, hogy
tűnt évek hibáit feledhessem,
a halál gyászruhája többé ne rettentsen.
Ne szédíthessenek földi csillogások
pénz, karrier könnyelmű barátok.
Segíts nekem!

Segíts nekem Uram, hogy
ha majd bevégzem földi utamat
ne kelljen siratni letűnt múltamat.
S te igaz Bíró, ki megítélsz engemet
jóságos kegyelmed mentse meg lelkemet!
Add meg Uram!

Kun Péter

Comments are closed.