Szolgálat és kapcsolatteremtés – Szentendrei Református Gimnazisták horvátországi útja

2016. szeptember 29 és október 2 között a Határtalanul! pályázat keretében Szolgálat és kapcsolatteremtés címén a Szentendrei Református Gimnázium 7. a osztálya 32 tanulóval és 4 kísérőtanárral Horvátországba utazott. A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által biztosított 758 000 Ft segítségével vált valóra. Programunk célja a templomok megtekintésén túl énekkel, verssel szolgálni a gyülekezetekben, lelkileg feltöltekezni. Szolgáltunk a kórógyi, laskói, bellyei, rétfalui templomokban. Laskón megkoszorúztuk Sztárai Mihály emléktábláját. Harasztiban a vasárnapi Istentiszteleten énekkel, verssel dicsértük az Urat.

A délszláv háborúban 25 éve, 1991. szeptember 29-én rombolták le a kórógyi templomot, amit 15 éve magyar állami támogatással építettek újjá. E kettős évforduló kapcsán rendezett megemlékezésen mi is koszorúztunk.

Horvátországi magyar iskolákkal vettünk fel kapcsolatot (Kórógy, Eszék, Laskó) az ott lévő diáksággal, diákságért kulturális szolgálatot is végeztünk: Laskón egy közös zenei világnapi koncertet adtunk.

HATÁRTALANUL! Előkészítő szakasz

HATÁRTALANUL! Tanulmányi kirándulás

HATÁRTALANUL! Értékelő szakasz

Comments are closed.