Év eleji időpontok

Pótvizsgák időpontja: 2015. augusztus 26. (szerda) 13 óra.

Fakultációváltás miatti osztályozó vizsgák: 2015. augusztus 26. (szerda) 13 óra.

Magántanulók és új diákok különbözeti és osztályozó vizsgái az osztályfőnökökkel előzetesen egyeztetett beosztás szerint zajlanak.

Tanévnyitó ünnepély:

2015. augusztus 31-én hétfőn:

15 órától az 9-13. évfolyamoknak a kápolnában.

17 órától az 5-8. évfolyamoknak a kápolnában.

Az 5. évfolyamosok szüleik a tanévnyitó ünnepélyt követően átvehetik gyermekük tankönyveit. Kérjük, hogy a támogatásra jogosultak, a támogatást igazoló dokumentumot hozzák magukkal.

Gyülekezés az osztálytermekben fél órával a kezdés előtt. Megjelenés nyári egyenruhában énekeskönyvvel együtt.

2014/2015-ös tanév főbb versenyeredményei (a teljes lista itt érhető el)

Verseny megnevezése Tanuló neve Eredmény Felkészítő tanár
Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny Hollókövi Stefánia 8.b 19. helyezés Dr. Török Márta
Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny Tirol Zsófia 8.a 20. helyezés Dr. Török Márta
Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny Török Emma 9.a kiemelt dicséret Dr. Török Márta
Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny Dobó Sára Borbála 9.a kiemelt dicséret Dr. Török Márta
Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny Tóth Johanna 9.a kiemelt dicséret Dr. Török Márta
Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny Szénási Dóra 9.a kiemelt dicséret Dr. Török Márta

Kötelező olvasmányok 5-12. évfolyam

Az 5. évfolyam…

 • házi/ kötelező olvasmányai:
 1. Petőfi Sándor: János vitéz
 2. Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk
 • ajánlott olvasmányai:
 1. Mándy Iván: Robin Hood
 2. Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
 3. Jules Verne: Kétévi vakáció
 4. Eric Kästner: Május 35.
 5. Lewis Carroll: Alice Csodaországban
 6. G. A. Bürger: Münchausen báró kalandjai
 • választható művei:
 1. Mándy Iván: Csutak színre lép
 2. Csukás István: Vakáció a halott utcában
 3. Charles Dickens: Copperfield David
 4. P. L. Travers: A csudálatos Mary
 5. Michael Ende: Momo
 6. Jules Verne: Hatteras kapitány
 7. Jules Verne: Grant kapitány gyermekei
 8. J. F. Cooper: Vadölő

A négy őselem nyomában

Természettudományos tehetséggondozó program iskolánkban a Nemzeti Tehetség Program támogatásával, csatlakozva a Fény Nemzetközi Éve 2015 kezdeményezéshez

A programban komplex módon fejlesztettük a diákok azon kompetenciáit, amelyek a természettudományok műveléséhez szükségesek. Ehhez olyan munkaformákat választottunk, amelyek a tanulók gyakorlati tapasztalatszerzését helyezték előtérbe. Változatos helyszínekkel, terepi munkával vittük őket közelebb a természethez, de ezen túlmenően az elméleti tudásukat is növeltük.

Az egész tanévben folyamatosan működő kémia szakkör keretében számolási és mérési gyakorlatokat végeztek a diákok a következő témakörökben: gázok (Avogadro törvénye és az egyesített gáztörvény, gázok sűrűsége, gázkeverékek), oldatok koncentrációja, oldhatóság hőmérsékletfüggése, kristályosodás oldatokból, kristályvízzel kristályosodó sók, sav-bázis reakciók. A hagyományos sav-bázis titrálás elméleti és gyakorlati alapjait megismerték és alkalmazták.

Mestermunka

A Mestermunka az 5-6. osztályos tanulók produktumot eredményező alkotó munkájára épülő projekt. Ennek megvalósításához a diákoknak ötletet adó, képességeket fejlesztő, motivációs célú, sokoldalú programot kínáltunk. A programok segítségével különböző készségeiket, képességeiket tudták játékos módon, látványos feladatokkal, látványos helyeken kibontakoztatni. Ezt szakköri foglalkozás és kirándulások formájában valósítottuk meg. Az projektben résztvevők harmada elkészült a produktummal a kiszabott határidőre, de alapot adtunk a jövő évi Mestermunkában való részvételhez is.

Programjainkat 2014 novemberében kezdtük, melynek keretében Ivancsics Ilona társulatának Tom Sawyer előadását terveztük megnézni. Először ráhangoló beszélgetésünk volt, majd megtekintettük az előadást a szentendrei Pest Megyei Könyvtárban. Másnap értékeltük szintén beszélgetés formájában, de interaktív módon.

Infrmációk a diákmunkáról

A diákok nyári munkavállalása a szülőknek is sok gondot jelenthet. Hogyan lehet a tapasztalatlan, a munkaerőpiacon jóval kiszolgáltatottabb gyermekeket jól fizető, korrekt munkához segíteni? A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ehhez nyújt segítséget a diákmunka adózási információinak ismertetésével.

Részletes információk

Mestermunka kiállítás az Áprily teremben

CSILLAGSZAT NAPJA SZENTENDRÉN

Az idei évben is országszerte megrendezésre kerül a Csillagászat Napja, melyhez idén a Szentendrei Református Gimnázium csillagász szakköre is csatlakozik. A szakkör szervezésében április 24-én, pénteken 20-22 óra között távcsöves bemutatót tartunk a gimnázium belső parkolójában! Távcsővégen elsősorban a Hold, Vénusz és a Jupiter.

Derült idő esetén minden érdeklődőt szeretettel várunk!

SZRG csillagász szakkör

Napfogyatkozás, ahogy a REFI-sek láthatták

Megismerni egymás szülőföldjét (ERASMUS +)

Három ország diákjai találkoztak Középajtán

Múlt héten Középajtán zajlott, tegnaptól Kézdivásárhelyen folytatódik az a találkozó, melyen a kézdivásárhelyi és szentendrei (Magyarország) Református Kollégiumok, a középajtai Benkő József Gimnázium, valamint a hollandiai Middelharnis CGS Prins Maurits református középiskola nyolc–nyolc diákja ismerkedhetett egymás környezetével. Egy többrészes projekt második állomásáról van szó, mely az Erasmus+ elnevezésű, a diákok mobilitását, külföldi tanulmányutakat felkaroló európai program égisze alatt zajlik.

Részleges napfogyatkozás Magyarországon

2015. március 20-án pénteken ismét napfogyatkozás figyelhető meg, mely a Feröer-szigeteken teljes lesz, Magyarországról pedig majdnem 60 %-os részleges fogyatkozásban gyönyörködhetünk.

A napfogyatkozás kontaktusidőpontjai (minden időadathoz 1 órát hozzá kell adni).(forrás: mcse.hu)

Az eseményt teljes időtartama alatt az iskola csillagász szakköre segítségével végigkövetjük.

Helyszín: az iskola belső udvara

Időpont: 9.30-12.00

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Figyelem:
Soha ne nézzünk közvetlenül a Napba, se szabad szemmel, se távcsővel, se fényképezőgéppel, se mobiltelefonnal vagy a videokamera keresőjével! Az erős fénytől azonnal megvakulhatunk!

További részletek a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján (mcse.hu)!

A tenger és az olaszok vonzásában – Egy hét Olaszországban

Az elmúlt nyár elején egy remek ajánlatot kaptam: felajánlották, hogy csatlakozhatom egy középkori hagyományőrző tánccsoporthoz, a Primavera-hoz, akik Visegrádon tevékenykednek. Azonnal meg is ragadtam az alkalmat mivel régebben apródként segédkeztem a kopjatörésben a Visegrádi Palotajátékok alatt így nagyon a szívemhez nőtt a rendezvény, a közeg, a hangulat és természetesen az emberek is. Így amikor eljött az első próba, ahol megismerhettem a többi lányt már rettenetesen izgultam, de a barátnőm, akitől az ajánlatot kaptam nagyon segítőkész volt és nyugtatgatott, hogy nem kell félnem. A próbák tényleg remek hangulatban teltek, leszámítva egy két nézeteltérést. Hiába, a lányok már csak ilyenek, össze-össze kapnak néha, aztán ki is békülnek! Részt vettünk a 30. Nemzetközi Visegrádi Palotajátékokon, jártunk Szydlow-ban, Lengyelországban, Diósgyőrben a felújított várban és szeptember elején Olaszországba utaztunk Lanchiano-ba, San Francesco városába.

Beszámoló a 2013.évi adománygyűtésről

KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP

HUSZONHÁROM INTÉZMÉNY – HUSZONHÁROM MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁS

A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2013. évi adománygyűjtéséből 12.700.580.-Ft támogatás folyt be, a Magyar Református Egyház költségvetéséből 11.000.000.-Ft összeggel támogatta az alapot, a Magyar Bibliatársulat pedig a Bibliaprogramra 2.000.000.-Ft keretösszeget ajánlott fel.

Köszönjük az adománygyűjtésben részt vevő valamennyi intézmény, tanuló, pedagógus, szülő elkötelezettségét és lelkesedését!

Az alapra beérkezett pályázatokat a Generális Konvent elnöksége az egyháztestek illetékes oktatási referenseinek, és az elnökségek bevonásával elbírálta.

23 intézmény vagy gyülekezet kapott összesen 23 millió Ft értékű támogatást, a Külső-magyarországi 9. évfolyamos középiskolai tanulók 971 bibliát kaptak és két Kárpát-medencei oktatási intézményi rendezvény kapott támogatást. A támogatott intézményekkel a szerződéskötés, és a támogatások átutalása hamarosan lezárul.

Adománygyűjtés 2014

Hétköznapi Európa – Szentendrén (Erasmus+)

A 2014 áprilisi tíz napos güterslohi tartózkodásunk folytatásképp szeptember 13-án, egy hidegebb őszi napon, délelőtt 11 órakor egy csapatnyi izgatott magyar diák gyülekezett a Szentendrei Református Gimnázium aulájában. Ahogy egyre többen csatlakoztak a csoporthoz, úgy lett a hangzavar is egyre nagyobb, a társalgás egyre élénkebb, a várakozás mind türelmetlenebb. Így vártuk német cserediákjainkat szombat délelőtt, és ahogy a német csapat megérkezett reggelijét követően az iskolába, mindannyian a viszontlátás örömével borultunk egymás nyakába, — bár kicsit még feszélyezettek voltak az ölelések és eldadogott tőmondatok, így jobbára csak mosolyogtunk egymásra kedvesen.

A 2014/2015-ös tanévben elindult tanórán kívüli foglalkozások

Foglalkozás neve tanár időpont megjegyzés évfolyam
Érettségi gyak./biológia Dulai Teréz péntek 6-7. 2 hetente 11.-12.
Elsősegélynyújtás szakkör Dulai Teréz megegyezés szerint 7.
Kémia szakkör Dulai Teréz péntek 7.-8. 2 hetente 7.
Biológia szakkör Dulai Teréz kedd 7. 10.
Matematika szakkör Földiné Koczor Tünde péntek 7. 7.-8.
Matematika felzárkóztatás Földiné Koczor Tünde hétfő 7. 5.
Matematika korrepetálás Gaálné G. Hajnalka péntek 8. 9.
Túrázás, geoláda keresés Gaálné G. Hajnalka tömbösítve 5.-12.
Érettségi előkészítő/tört.e. Dr. Török Márta kedd 0. 12.

Magyar Diáksport Napja 2014. október 3.

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) az idei évben is megrendezi a Magyar Diáksport Napját. Az elmúlt évben 533 iskola több mint 140 ezer tanulója töltött mozgással két órát, ennek köszönhetően az ISCA (International Sport and Culture Association) a kontinensen a legjobb kezdeményezések közé sorolta az MDSZ felhívására országosan meghirdetett Magyar Diáksport Napja rendezvénysorozatot. Az esemény 2014-ben is csatlakozik az ISCA szervezésében megrendezendő európai programhoz, a NowWeMove – Move Week (Mozgás Hete) kezdeményezéshez, így most még nagyobb figyelmet kap aktivitásunk.

A részvétel feltétele:

 • a jelentkező iakolák 2014. október 3-án olyan programot szervez, amelyen a résztvevők legalább 120 percet töltenek sportolással, aktív testmozgással

A növekedés éve

„Igazságot követve szeretetben, mindenestől növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban!” (Ef. 4,15)

Évkezdő tanári csendesnap – 2014. augusztus 25.

A 2014-2015-ös tanév is, mint minden eddigi tanévem, mióta a Szentendrei Református Gimnáziumban tanítok, tanári csendesnappal kezdődött.  Talán nem mindenki tudja, hogy minden tanévünket lelki ráhangolódással, elcsendesedéssel kezdjük, és minden évünk valamilyen cél elérésének jegyében zajlik.

Ez immár a 14. ilyen alkalom, amin Isten kegyelméből részt vehetek. Tartottuk már több helyszínen. Én először a parókián élhettem át ezt az élményt, mely dr. P. Tóth Béláné Zsuzsa asszony ízletes ebédjétől számomra még emlékezetesebb maradt. Sokszor tartottuk Tahi-Sionhegyen, tavaly Kisorosziban, idén először pedig a Szentendrei Református Óvodában. Köszönjük az óvoda dolgozóinak a barátságos fogadtatást és a bőséges ellátást! Örülünk, hogy eltölthettünk néhány órát ebben a gyönyörű, szépen berendezett, jól felszerelt óvodában.

A KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK XIX. TALÁLKOZÓJÁNAK ZÁRÓNYILATKOZATA

Mezőtúr, 2014. július 6-9.

Mi, a Kárpát-medencei magyar református középiskolák küldöttei – igazgatók, tanárok, lelkipásztorok, diákok – 2014. július 6-9. között, tizenkilencedik alkalommal találkoztunk a Mezőtúri Református Kollégium vendégszeretetét élvezve.

A 22 magyarországi, 6 erdélyi, 2 partiumi, 2 kárpátaljai, 1 felvidéki intézmény és 3 református tanügy-irányítási illetve pedagógiai-szakmai szolgáltató szervezet küldöttei testvéri közösségben oszthattuk meg tapasztalatainkat, tájékoztathattuk egymást az országainkban folyó magyar református középiskolai oktatás helyzetéről, eredményeiről, gondjairól.

KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK TALÁLKOZÓJA 2014. MEZŐTÚR

Július 6-án az Igazgató úrral, Tünde tanárnővel és Szabó Bogival felkerekedve Mezőtúrra utaztunk el a néhány napos találkozóra. Igazgató úrék iskolai minőségükben és mi is, mint a Diáktestület képviselői, voltunk ott jelen.

Először a szobáinkba irányítottak minket, ami Tanárnőék esetében hotelt, a mi esetünkben a diákkollégiumot jelentette.

Érkezésünkkor már volt ott két lány, szemmel láthatóan együtt jöttek ők is. Mi nagyon örültünk nekik, hogy csak ketten vannak és a nyolcfős szobában kedvünkre válogathatunk ágyakat, ők meg szintén örültek, mert nekik már mindegy volt, meg volt a nekik legjobb hely.