Szupplikációk 2016 ősz

Szupplikáció Leányfalun

Október 2-án a 6/a osztály a leányfalui istentiszteleten vett részt. Korán kellett kelni, mert a próba már 8-kor elkezdődött. A műsor szavalatokból és ifjúsági énekekből állt. Nagy élmény volt számomra, hogy trombitával kísérhettem az osztály éneklését. Leányfalun apukám a lelkipásztor, de nem csak ő, hanem az egész családom részt vett az istentiszteleten.

Mónika tanárnőn és Réka tanárnőn kívül Igazgató úr is megtisztelt bennünket jelenlétével.  Olyan sok családtag vett részt az alkalmon, hogy pótszékeket kellett bevinni a templomba. Végül mindenki elégedett volt a szereplésünkkel. Reméljük, sikerült új refiseket toboroznunk!

Olvasás éjszakája 2016. október 14.

Amikor 6-8 tanár szőnyeggel a hóna alatt, lampionokkal a nyakában, mécsesekkel fölszerelve, könyvhegyeket cipelve érkezik az iskolába, na, akkor ott várható az „Olvasás éjszakája”.
Másrészt 40-50 kíváncsi szempár – főleg a kisgimnazisták köréből – kedvenc könyvét szorongatva baktat föl a lépcsőn kíváncsian várva, mi is fog itt történni. Hallgatok, vagy fölolvasok – zakatolnak a kerekek…

Majd este 6 óra, nyílnak a tanteremajtók: – tessék beljebb jönni. Csupa érdekes, izgalmas téma, lehet felolvasni komolyat vagy humorosat. Lehet kérdezni, előadni, alkotni, vagy csak beszélgetni, ki mire érez magában bátorságot. Közben finom, meleg gyümölcstea, keksz – többféle – a kezdeti izgalmak oldására, mára már megszokottá vált. Immáron 4. alkalommal rendeztük meg az „Olvasás éjszakáját”.

Matematika háziverseny 2016-2017

Október (beadási határidő 2016.november 7.)

5-6. osztály

7-8. osztály

9-10. osztály

11-12. osztály

A 2016/2017-es tanévben elindult tanórán kívüli foglalkozások (a teljes listához kattints)

Foglalkozás tanár időpont megjegyzés évfolyam
Német szakkör Baka-Regős Beatrix kedd 7. óra 5.-12.
Röplabda Borné Haluska Marianna szerda 9. óra 5.-12.
Programozás szakkör Csesznákné Nagy Katalin szerda 8. óra 8.-9.
Informatika szakkör Csesznákné Nagy Katalin szerda 7. óra 6.-7.
Alkalmazói szakkör Csesznákné Nagy Katalin péntek 7-8. óra 7.-9.
Történelem esszéírás Dr. Török Márta hétfő 6. óra 12.
Versenyfelkészítés Dr. Török Márta kedd 8. óra alkalmanként 8.-11.
Történelem érettségi előkészítő Dr.Török Márta kedd 0. óra 12.
Latin szakkör Dr.Török Márta hétfő 8. óra 8.-11.

Határon innen – határon túl – Határtalanul

Határtalan barátság – határtalan barangolás Erdélyben

Szolgálat és kapcsolatteremtés – Szentendrei Református Gimnazisták horvátországi útja

Osztálykirándulások 2016 szeptember

Gólyatábor

Kézműves foglalkozásokkal lazítottunk. Az akadályverseny, számháború, gyümölcskereső volt a kedvenc. Három kedves végzős diákunk segített a szervezésben. Foci, pingpong… elgémberedett izmainkat is átmozgatta.


A késlekedő busz a gyerekeknek ajándéknak tűnt, mert még együtt lehettek.
Sok áldást kaptak azok, akik itt töltötték EZT A KÉT NAPOT.

Szeptember 1-én a gólyák gyülekeztek a gimnázium udvarán, izgatottan kelepeltek. Fél lábbal még a régi iskolatársak emlékét taposva, másik lábbal belépve az új életükbe. Nagy volt az izgatottság, de nem maradt el a fegyelmezettség sem. „Csak egy hálózsák.”
A busz bekanyarodott a Sionhegyi útra. A „hegy”-re már mindenki maga cipelte fel a málháját.
Kiválasztódtak a szobatársak. Belakta a Református Gimnázium két ötödikes osztálya az A, B, és C épületeket.
Indulhattak az ismerkedő, csoportépítő játékok. Harmathy Andrásné Ágota igazán ránk méretezett Istentiszteleteket tartott. Kis mécseseinket lámpásként őriztük, adtuk tovább a lángot. A gyerekek énekeltek, nevettek, összeért a gyülekezet.

Tanévnyitó ünnepség 2016-2017

Erasmus+pályázat 2015 beszámoló

Csak így tovább!

A Szentendrei Református Gimnázium 1999 óta működik és máig folyamatos építkezés és bővülés jellemzi. A nagyobb létszám és a társadalmi és gazdasági változások kihívásai folyamatosan új eszközök megismerését és jó megoldások kidolgozását kívánják. Nemzetközi partnereink tudásának, tapasztalatának kiaknázása komoly lehetőséget biztosított az intézmény fejlődésére. Újabb lépést tehettünk kitűzött célunk, a tanári kar szakmai tudásának, készségeinek fejlesztése felé, intézményi együttműködések és képzések megvalósításával. Korszerű, a diákok igényeinek és a tanítási célnak egyre inkább megfelelő, hatékony módszerek gyakorlati alkalmazásának megismerése, a tanárok és a diákok közötti digitális szakadék áthidalása nyilvánvalóan szükséges és az Erasmus+ támogatásból megvalósított többféle kurzus és job-shadowing nagy lendületet adott ennek a folyamatnak az elmúlt tanévben. Összesen tizenegy mobilitást szervezetünk és valósítottunk meg. Öt nyelvi kurzus és négy idegen nyelven folyó szakmai képzés valósult meg. Maradék megélhetési támogatásból és saját forrásból terven felüli, jól előkészített job-shadowing tevékenységre is sor került hollandiai testvériskolánknál, melyen két fő vett részt. Egyikük a pedagógiai, másikuk pedig szervezési, iskolavezetési szempontok alapján tanulmányozta a környezetvédelmi nemzetközi projektet A gimnázium nemzetközi kapcsolatainak ápolása intézmények között és a résztvevők új ismeretségei révén egyéni szinten is megvalósult. Nemzetközi kapcsolataink ápolása ezelőtt jobbára a nyelvtanárok vállán nyugodott. Hollandiai tapasztalatunk, hogy nagyobb hatásfokkal működhet egy-egy ilyen kapcsolat, ha a nem nyelvszakos minél nagyobb számban bevonhatók a megvalósításba. Most ének-, matematika-tánc, kémia-, biológia-, történelemszakos kollégák mélyíthették német-, angol- és franciatudásukat. Nyelvszakos kollégáink pedig korszerű pedagógiai és IKT jógyakorlatokat ismerhettek meg.
A kiegyensúlyozottabb munkamegosztást könnyebben tudjuk megvalósítani, mert használhatóbb nyelvtudásukra alapozva több kollégára bízhatunk ezután érdemi feladatot egy-egy diákcsere megvalósításakor. A szerzett tapasztalatokat a napi tanításban és a tervezett újabb német- és francia nyelvű diákcserékben valamint a további nyolc országgal Comenius partnerségben szerzett ismeretségre alapozó kapcsolatokban és erdélyi testvériskoláinkkal együttműködésben tudjuk majd hasznosítani.

Szentendrei Református Gimnázium has been operating since 1999. Since then it has been expanding and developing. The growing number of students and staff has posed challenges and made it indispensable to work on new means and feasible solutions. The knowledge and experience of our national and international partners have provided us with opportunities to learn and improve our institution. Our objective is to maintain the further improvement of our teachers’ professional skills by cooperating with schools and attending courses. To know how to implement new methods which are closer to meet the needs of students, to bridge the digital gap between students and teachers is obviously necessary. To plan, maintain and build further ties with schools from Europe can serve the successful realization of the above mentioned goals. Managing our international relations has been a responsibility of the language teachers. The experience that these relations can work much more effectively if teachers of subjects other than languages can be involved was also gained in the Netherlands. The insufficiency of language skills and confidence of teachers have proved to be an obstacle to that. That is why the skills of three colleagues were planned to be improved at German language courses. One teacher took part in a French course and one in an English course. Two colleagues attended an ICT and museum pedagogy course in English. A Mathematics teacher who speaks good English took part in a course designed for secondary school teachers. Those colleagues were chosen who can be integrated into work on tasks of present Dutch-Hungarian and planned further German and French international relations. It was also important to have at least one representative of each school subject area among the participants. To improve the professional repertoire of another colleague teaching languages joined a summer course aimed at methodology in native English environment. The course helped acquire methods to improve intercultural competences to be able to prepare students taking part in student exchanges more carefully, prevent cultural shock and raise their awareness of intercultural learning. The completion of courses of all the nine participants enabled them to become acquainted with new pedagogical methods and to improve their motivation to get to know and in addition regularly use new ICT tools and applications. By the end of the school-year creating and using web2 and e-learning tools tailored for the needs of our school had become more widespread than last year. The school management awarded participants with credit points for their work as part of their mandatory education scheme. The process of the implementation of the project was continuously monitored with various evaluation methods such as interviews, self-assessment questionnaires, online feedback to ensure the realization as closely according to the plan as possible and the more efficient design of forthcoming projects. The experience gained in this project will be applied in designing the tasks to be done together with our German and French partners and some of the eight schools we met in Comenius School Partnerships and our twin schools in Transylvania.

Ima, szablya, rokolya (Záró beszámoló)

A Nemzeti Tehetség erősítésére kiírt programján nyertes pályázatunk segítségével a 6.b. osztály 30 tanulója vett részt egy 60 órás tehetséggondozó, erősítőfejlesztő programban.

Tehetségazonosításukat Kun Attiláné Paulusz Györgyi fejlesztőpedagógus végezte különféle kérdőívek kitöltetésével Az eredményeket a diákok egyenként is megbeszélhették vele, hogy a fakultációválasztáshoz segítséget és megerősítést kapjanak. Az osztályban tanító tanárok is részt vehettek a kérdőívek kitöltésében és már információkat is kaptak az osztályban lévő tehetségekről. A program szeptemberben annyiban is folytatódik, hogy a tanárok egy hosszabb értekezlet folyamán alaposabban megismerkednek a kitűnt tehetségek továbbgondozásának lehetőségével. A kérdőívek és a programok lehetőséget adtak az alulteljesítő és a rejtőzködő tehetség felismerésére.

Versenyeredmények 2015/2016-os tanév (a teljes lista itt nyílik)

Verseny megnevezése Tanuló neve Eredmény Felkészítő tanár
Ábel Jenő Latin nyelvi Tanulmányi Verseny (Maiores) Bokor Anna 10.a országos 14. helyezés Dr. Török Márta
Szabó Boglárka 10.a országos döntő, kiemelt dicséret Dr. Török Márta
Szente Adél 10.a országos döntőbe jutott Dr. Török Márta
Ábel Jenő Latin Tanulmányi Verseny (Minores kategória) Rudan Kata 9.b, országos döntőbe jutott Dr. Török Márta
Schubauer Panna 9.b országos döntőbe jutott Dr. Török Márta
Szentgyörgyi Máté 8.b országos döntő, 15. hely Gergely Judit
Zetelaki Dániel 8.a országos döntőbe jutott Gergely Judit

Tűz, fény, energia

A Nemzeti Tehetség Program természettudományos kompetencia erősítésére kiírt programján nyertes pályázatunk révén a 10. évfolyam 20 tanulója vett részt egy 60 órás műhelymunkában.

A tehetségazonosításukat Dr. Gyebnár Viktória pszichológus végezte különféle kérdőívekkel. Az eredményeket a diákok egyenként is megbeszélhették vele, hogy a fakultációválasztáshoz segítséget és megerősítést kapjanak. A tanárok is részt vehettek egy összefoglaló tájékoztatón, ahol meglepetést okozott néhány rejtőzködő tehetség felismerése.

Többféle jellegű foglalkozásból állt össze a tehetséggondozó program: az iskolában szakkörszerű formában végzett manuális munka, számolási gyakorlat és kőolaj-földgáz projekt, valamint a külső helyszíneken élményszerű tanulás.

Mestermunka 2016

A kódexek és az iniciálé titkai

A hatodikosaink a Nemzeti Tehetségprogram pályázatának tehetséggondozó programjának keretében ismerkedtek meg a középkori Magyarország lakónak mindennapjaival is. Kiemelt korszakként tanulmányoztuk Hunyadi Mátyás uralkodásának időszakát, amihez a magyar mondák és a Mátyásról szóló történetek mellett a korabeli kódexek készítésének technológiájával is foglalkoztunk.

Az osztály 8 kisebb csapatra bomlott a beszerzett tabletek segítségével utánajártunk a kódexek legfontosabb ismérveinek, az iniciálék titkainak és a miniatúráknak. A csoportmunka során a foglalkozásvezetők úgy alakították a feladatokat, hogy az fejlesztette a szociális, anyanyelvi, és a digitális kompetenciákat, hiszen a jelen legmodernebb IKT eszközeinek segítségével utazhattak vissza az időben, lehettek tagjai Hunyadi Mátyás udvartartásának. Minden csapat egy-egy tagja rákeresett a fogalmakra, mások az ábrázolásokra, a történetekre, a kódexek szerepére és jelentőségére. A foglalkozásvezetőktől azt a feladatot kapták a csapatok, mindenki készítsen el kódexlapot, miniatúrával, szöveggel.

Euroscola napon jártunk Strasbourgban

Március közepén diákjaink egy korábban lezajlott európai uniós versenyben való eredményes részvételük díjaként meghívást kaptak a március 17-i Euroscola napra Strasbourgba, hogy egy teljes napon keresztül EU-s képviselőként dolgozhassanak az Európai Parlamentben a többi tagország nyertes diákjaival együtt. A versenyfelkészítést és az út szervezését Dr. Török Márta tanárnő végezte, és a diákok kicsiny, de elszánt csapata lelkesen vitatkozott, felszólalt, és szavazott, vagyis kiválóan képviselte hazánkat és iskolánkat a rendezvényen. Az út legnagyobb élménye vitathatatlanul ez a parlamenti nap volt, de a csapat nagyon élvezte a kirándulásokat is Elzász és Németország kisebb-nagyobb városaiban is (Nürnberg, Strasbourg, Colmar, Riquewihr)

Audi a fejünk felett, szabaduló szoba és Tesla-küldetés

A Nemzeti Tehetség Program nyertes pályázatának köszönhetően részt vehettünk egy tanulmányi kiránduláson. Elutaztunk Győrbe és Mosonmagyaróvárra.

Február 5-én reggel indultunk busszal az iskola elől. Az út hosszú volt oda és vissza is, de szerintem a programok és élmények kárpótoltak minket mindezért.

Első utunk Győrbe az Audi gyárba vezetett. Mindenkit ámulatba ejtett mindaz, amit ott láttunk, már csak azért is, mert nem mindennap látogatunk autógyárakat. Szemtanúi lehettünk annak, hogy hogyan dolgoznak a gépek az autók egyes részein. A félig-kész autókat a fejünk felett vitték az épület egyik részéből a másikba. A gyár összes részét meglátogathattuk, kivéve a lakkozó üzemet. (Oda még a munkatársaknak is külön engedély kell, hogy beléphessenek.) A gyár hatalmas területet foglal magába, a dolgozók rollerral közlekednek még egy épületen belül is. Bámulatos volt.

Diákjaink a győri Tudás Expón jártak

Ritkaságok a könyvtár állományából

Könyvtárunk méltán nevezhető nem szokványos iskolai könyvtárnak. A megszokott beszerzések mellett könyvtárunk állománya nagyrészt adományokból gyarapodott. Számos keresztény család gondolta úgy, hogy a sok évtized alatt összegyűjtött, féltve őrzött családi könyvtárát vagy annak egy részét iskolánknak ajánlja föl további felhasználásra. Ezen adományokból jó pár, ma már ritkaságnak számító kiadvány került könyvtárunkba. melyek most a könyvtár galériájában kerültek kiállításra.

Legrégibb egy latin szótár 1778-ból. Találtunk Szent Bibliát 1835-ből és a kiegyezés évéből, 1867-ből. Ábrázoló geometriát 1899-ből, Shakespeare: Julius Caesar-t Vörösmarty Mihály fordításában 1904-ből. Selyem borítású Petőfi kötetet 1907-ből. Az én kedvencem egy Olvasókönyv a Népiskolák II. osztálya számára 1886-ból.

Kötelező olvasmányok 5-12. évfolyam

Az 5. évfolyam…

 • házi/ kötelező olvasmányai:
 1. Petőfi Sándor: János vitéz
 2. Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk
 • ajánlott olvasmányai:
 1. Mándy Iván: Robin Hood
 2. Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
 3. Jules Verne: Kétévi vakáció
 4. Eric Kästner: Május 35.
 5. Lewis Carroll: Alice Csodaországban
 6. G. A. Bürger: Münchausen báró kalandjai
 • választható művei:
 1. Mándy Iván: Csutak színre lép
 2. Csukás István: Vakáció a halott utcában
 3. Charles Dickens: Copperfield David
 4. P. L. Travers: A csudálatos Mary
 5. Michael Ende: Momo
 6. Jules Verne: Hatteras kapitány
 7. Jules Verne: Grant kapitány gyermekei
 8. J. F. Cooper: Vadölő