A színházba járás és a színházcsinálás hasznáról – tanárszemmel

Megnyílni egymás előtt.

Orgonakoncert szeptember 24-én

szpet24orgonakoncert

Szülők iskolája a Szentendrei Református Gimnáziumban

Szulok_iskolaja

Tehetséggondozó foglalkozások a Szentendrei Református Gimnáziumban

A Szentendrei Református Gimnázium tehetséggondozó foglalkozásokat hirdet a most 4. osztályba járó általános iskolás tanulóknak magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból. A foglalkozások 8 alkalommal, szombatonként 8-12 óráig tartanak. A kezdés időpontja: 2017. szeptember 30. szombat 8 óra. Az órák egyeztetése az első foglalkozáson történik.

Helye: Szentendrei Református Gimnázium
2000 Szentendre
Áprily tér 5.
Tel: 06-26-302595

A foglakozások díja: 15 000 Ft (32 óra)

A befizetés módja: Az iskola pénztárában, készpénzben.

Meghirdetett tanórán kívüli foglalkozások 2017/2018-ra (kattints)

Foglalkozás tanár időpont megjegyzés évfolyam
Biológia érettségi előkészítő Dulai Teréz kedd 7.   12.
Csillagászati szakkör Ferenczi Alpár szerda 8.   5.-12.
Fizika tehetséggondozó szakkör Ferenczi Alpár péntek 7.-8.   8.-10.
Kémia szakkör Szakács Erzsébet kedd 8.   9.
Kémia szakkör Szakács Erzsébet szerda 8.   10.
Kémia emelt érettségi felkészítő Szakács Erzsébet szerda 0.   12.
Kővirág 6 TVSzK Kiss Székely Zoltán péntek 7.8.   5.-12.
Történelem érettségi felkészítő Dr.Török Márta csütörtök 0.   12.
Latin szakkör Dr.Török Márta egyeztetés alatt   9.-11.

Mire jó a természettudományos kutatás?

009EMMI

 

 

 

„Természettudománnyal a közösség érdekében” pályázatunk a végéhez érkezett. A Nemzeti Tehetség Program támogatásával végzett tehetséggondozó programunk utolsó állomása egy tábla-átadás, amivel a természettudományos kutató munka, felhasználható a lakosság érdekében.

Egy évvel ezelőtt egy Szentendre egyik körzetének képviselője  – Fülöp Zsolt által összehívott- lakógyűlésen hangzott el egy kérés, hogy az adott körzetben lévő rét védelmére helyezzen ki az önkormányzat táblát, mely jelzi, hogy a terület védett. Ekkor jött az ötlet, hogy az iskolánk természet-kutató szakköröseivel felmérjük a terepet és tanösvény jellegű táblákat készítünk, mellyel felhívjuk a figyelmet a terület védett értékeire. Szeretnénk ezzel megelőzni, hogy a területen hulladékot rakjanak le.

Komplex természettudományos tehetséggondozó program iskolánkban

009EMMI

 

 

 

.

A 2016/2017 –es tanévben természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására kaptunk lehetőséget. A Nemzeti Tehetség Program keretében iskolánk 7-10. évfolyamos, diákjai közül húsz fő vett részt a „Mire jó a természettudományos kutatás gyakorlata?” című projektben. 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által biztosított 1 950 000 Ft keretösszeggel vált valóra. A programunk több részből állt, az év során heti rendszerességgel komplex természettudományos – csillagászat, földrajz, biológia – foglalkozásokat tartottunk. A megtartott szakköri órákon az elmélet mellett inkább a gyakorlatra koncentráltunk, ahol a diákok elsajátíthatták a természettudományos vizsgálódás fogásait, megtanulhatták a vizsgálati és tájékozódási eszközök használatát. A pályázati összeg egy részét tantermi és terepvizsgálati eszközök beszerzésére fordítottuk.

Fürkészéstől a kutatásig

EMMI009Programunkban tíz kiemelten tehetséges diákunk tehetséggondozása zajlott. Természeti, matematikai és digitális kompetenciáik fejlesztése volt a cél főként kémiai tartalmakon keresztül. Aktivitásközpontú módszereket használtunk: számolási-, labor- és terepi gyakorlatot, tanulói kísérlettervezést (IBSE módszer) és tanulókísérleteket, üzem- és laborlátogatásokon vettünk részt, ezzel az önálló kutatásokhoz vezettük el a diákokat.

Egész évben tartott egy kémia szakkör szerdánként. A diákok kísérleteztek és ezek egy részét maguk tervezték meg (IBSE módszer), számolási feladatokat oldottak meg, hétköznapi jelenségeket természettudományos alapokon modelleztek, IKT eszközöket (pl. tablet, digitális mikroszkóp USB-vel laptophoz kapcsolva) használtak munkájuk során, vízvizsgálatot végeztek a Bükkös patak vízmintáin.

Külső helyszíneken is zajlottak élményszerű, tanulói aktivitással is járó tevékenységek:

OKTV 2017/2018

Megjelent a 2017/2018/-as Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny kiírása. (letöltés)

Reformáció 500

VERSENYFELHÍVÁS

A Szentendrei Református Gimnázium
a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdeti a

„Hitkeresők és hitújítók … ”

elnevezésű versenysorozatát a Dunakanyar valamennyi általános és középiskolájának,
illetve a Szentendrei Református Gimnázium Kárpát-medencei testvérintézményeinek.

 A többfordulós versenysorozat két tanéven átívelve 2017 márciusában kezdődik és 2017. október 14-én ér véget.
A versenysorozat egyes versenyeit egyéni versenyzők és/vagy csoportok, illetve a műveltségi vetélkedőt csapatok részére szervezzük.

Korosztályos kategóriák:
I. kategória: a 6-8. évfolyam tanulói
II. kategória: a 9-11. évfolyam tanulói

A versenysorozat vetélkedői:

 1. Plakátkészítő verseny
 2. Digitális fotópályázat
 3. Képzőművészei pályázat
 4. Logóverseny
 5. Több kategóriás énekverseny
 6. Komplex művelődéstörténeti csapatverseny

Kutatásalapú kémiatanítás

Iskolánk – Szakács Erzsébet tanárnő és a jelenlegi 7. évfolyam diákjai révén – bekapcsolódott a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programjában nyertes MTA-ELTE Kutatásalapú Kémiatanítás Kutatócsoport munkájába.

A pedagógiai kísérlet időtartama négy tanév, és végigkíséri a kutatásba bevont tanulók kémiatanulmányait a 7. osztálytól a 10. osztályig. Minden tanévben minden tanuló legalább hat érdekes kontextusba helyezett tanulókísérletet végez. A kontrollcsoport receptszerű leírás alapján végzi a kísérleteket, az egyik kísérleti csoport emellé elméleti kísérletterveztető feladatokat is kap, a másik kísérleti (kutatásalapú módszerrel dolgozó) csoport diákjainak pedig meg is kell tervezni a végrehajtandó tanulókísérleteik egy vagy néhány lépését. A diákok az első tanév elején és minden tanév végén olyan tesztet írnak, amely kísérlettervező képességeiken kívül egyéb képességeiket és ténybeli kémiatudásukat is méri.

Határon innen – határon túl – Határtalanul

Határtalan barátság – határtalan barangolás Erdélyben

Szolgálat és kapcsolatteremtés – Szentendrei Református Gimnazisták horvátországi útja

Kötelező olvasmányok 5-12. évfolyam

5. évfolyam

Házi/ kötelező olvasmányok

 • Petőfi Sándor: János vitéz
 • Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk

Ajánlott olvasmányok

 • Mándy Iván: Robin Hood
 • Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
 • Jules Verne: Kétévi vakáció
 • Eric Kästner: Május 35.
 • Lewis Carroll: Alice Csodaországban
 • G. A. Bürger: Münchausen báró kalandjai

Választható művek

 • Mándy Iván: Csutak színre lép
 • Csukás István: Vakáció a halott utcában
 • Charles Dickens: Copperfield David
 • P. L. Travers: A csudálatos Mary
 • Michael Ende: Momo
 • Jules Verne: Hatteras kapitány
 • Jules Verne: Grant kapitány gyermekei
 • J. F. Cooper: Vadölő