XV. ÁPRILY LAJOS verseny

A Szentendrei Református Gimnázium
meghirdeti a

 XV. ÁPRILY LAJOS versenyt

 Helyszíne: a Szentendrei Református Gimnázium épülete

Időpontja: a Föld Napja alkalmából: 2017. április 8., szombat.

Kezdési időpont: de. 930 A verseny napján az iskola nyolc órától várja a vendégeket.

 A verseny szervezője a Szentendrei Református Gimnázium KŐVIRÁG 6 Természetvédelmi Szakköre.

 Jelentkezési határidő: március 24.

A jelentkezőktől kérjük iskolájuk pecsétes igazolását, melyen szerepeljen:

 • a versenyzők neve és osztálya/kora,
 • a felkészítő tanár neve,
 • a versenyre benevezett művek címe.

Vers és prózamondó valamint népdaléneklés versenyünk kétfordulós. E két versenyre minden iskola versenyenként és korcsoportonként egy-egy diákot nevezhet.

Ideiglenes felvételi jegyzék a 2017/2018-as tanévre

Ideiglenes felvételi eredmények a 2017/2018-as tanévre.

Reformáció 500

VERSENYFELHÍVÁS

A Szentendrei Református Gimnázium
a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdeti a

„Hitkeresők és hitújítók … ”

elnevezésű versenysorozatát a Dunakanyar valamennyi általános és középiskolájának,
illetve a Szentendrei Református Gimnázium Kárpát-medencei testvérintézményeinek.

 A többfordulós versenysorozat két tanéven átívelve 2017 márciusában kezdődik és 2017. október 14-én ér véget.
A versenysorozat egyes versenyeit egyéni versenyzők és/vagy csoportok, illetve a műveltségi vetélkedőt csapatok részére szervezzük.

Korosztályos kategóriák:
I. kategória: a 6-8. évfolyam tanulói
II. kategória: a 9-11. évfolyam tanulói

A versenysorozat vetélkedői:

 1. Plakátkészítő verseny
 2. Digitális fotópályázat
 3. Képzőművészei pályázat
 4. Logóverseny
 5. Több kategóriás énekverseny
 6. Komplex művelődéstörténeti csapatverseny

Matematika háziverseny 2016-2017

Március (beadási határidő 2017.április 3.)

5-6. osztály

7-8. osztály

9-10. osztály

11-12. osztály

Február (beadási határidő 2017.március 6.)

5-6. osztály

7-8. osztály

9-10. osztály

11-12. osztály

Január (beadási határidő 2017.február 7.)

5-6. osztály

7-8. osztály

9-10. osztály

11-12. osztály

December (beadási határidő 2017.január 7.)

5-6. osztály

7-8. osztály

9-10. osztály

11-12. osztály

November (beadási határidő 2016.december 5.)

5-6. osztály

7-8. osztály

9-10. osztály

11-12. osztály

Október (beadási határidő 2016.november 7.)

5-6. osztály

7-8. osztály

Újévi koncert 2017

JELENTKEZÉSI LAP a 8 évfolyamos gimnáziumba egyénileg jelentkezők számára

Megjelent a 2017-2018-as tanvére vonatkozó felvételi adatlapcsomag. (Letöltés!)

A dokumentumcsomag tartalmazza a középfokú beiskolázás felvételi lapjait (Jelentkezési lap és Tanulói adatlap), a kitöltési útmutatókat és a Pótlapot.

Kérjük, a felvételi lapokat minden esetben kétoldalas nyomtatványként nyomtassák ki.

A kitöltés előtt kérjük olvassák el a kitöltési útmutatókat!

Központi írásbeli felvételi vizsga

Kedves Felvételizők!

2017.01.21-én 10 órától kerül sor a központi írásbeli vizsgára.

 • 10:00 órától Magyar nyelv
 • 11:00 órától Matematika

Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.
A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.

Kérünk Benneteket, hogy a vizsga megkezdése előtt 30 perccel jelenjetek meg az iskola aulájában.

A vizsgára hozzátok magatokkal a következőket:

 • személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolvány vagy személyi igazolvány
 • a vizsgabehívót.

Adventi közös éneklés

Elindult a jövő évi Csillagpont honlapja

Csillagpont 2017 Debrecen

csillagpont

Kutatásalapú kémiatanítás

Iskolánk – Szakács Erzsébet tanárnő és a jelenlegi 7. évfolyam diákjai révén – bekapcsolódott a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programjában nyertes MTA-ELTE Kutatásalapú Kémiatanítás Kutatócsoport munkájába.

A pedagógiai kísérlet időtartama négy tanév, és végigkíséri a kutatásba bevont tanulók kémiatanulmányait a 7. osztálytól a 10. osztályig. Minden tanévben minden tanuló legalább hat érdekes kontextusba helyezett tanulókísérletet végez. A kontrollcsoport receptszerű leírás alapján végzi a kísérleteket, az egyik kísérleti csoport emellé elméleti kísérletterveztető feladatokat is kap, a másik kísérleti (kutatásalapú módszerrel dolgozó) csoport diákjainak pedig meg is kell tervezni a végrehajtandó tanulókísérleteik egy vagy néhány lépését. A diákok az első tanév elején és minden tanév végén olyan tesztet írnak, amely kísérlettervező képességeiken kívül egyéb képességeiket és ténybeli kémiatudásukat is méri.

Kárpát-medencei Református Oktatási Intézmények adománygyűjtése 2016

6_kozoktatasi_alap_logoadomanygyujtes-2016

 

 

 

 

 

 

Kedves Szülők! Kedves Tanulók! Kérjük és kívánjuk, hogy érezzük meg a testvéri összetartozás jó érzését, az egymáson segítés bennünket is meggazdagító voltát, az együttmozdulás másokat is lendületbe hozó csodáját!

A 2016. év adománygyűjtés három célt és öt kiemelt projekt támogatását szolgálja:

Célok: Végvárprogram – óvodaindítási és általános iskola indítási támogatás., Megmaradási program – Külső-magyarországi református intézmények működési támogatása, Bibliaprogram – újfordítású teljes bibliát kapnak a 9. évfolyamos tanulók

EGY DOBOZNYI SZERETET ÉLELMISZERGYŰJTÉS

tatos_elelmiszergyujtes_2016

Egy doboznyi szeretet

Áprily est 2016

Tetőn

nevtelen-melleklet-000152016. novemberének második csütörtökén, délután 16 órai kezdettel tartottuk meg immár tizennegyedik alkalommal gimnáziumunk Áprily Lajos estjét. Egyik legszebb termünk névadója 129 évvel ezelőtt született. 85 évvel ezelőtt legjobb barátja, Reményik Sándor, aki pónyik almafáit gondozta egykori kolozsvári kertjében, írta volt levelében Kolozsvárról Budapestre:

 Ma künn jártam a Dónát út végén… És láttam a fiatal fákat, melyeket Lajoska ültetett. És hazajövet írtam ezt a verset.

 Barátom téli kertjében
A gyümölcsfáid bekötözve láttam,
Felöltöztetve láttam csemetéid,
Karcsú derekuk újságpapír óvta

A rongy, a papír és a Kegyelem,
Ha érünk új tavaszt –
Tündérkéidet tavaszig megóvja.

Felvételi vizsga

Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára.

Felvételi a középfokú iskolákban a 2016/2017. tanévben.

Szupplikációk 2016 ősz

Szupplikáció Leányfalun

Október 2-án a 6/a osztály a leányfalui istentiszteleten vett részt. Korán kellett kelni, mert a próba már 8-kor elkezdődött. A műsor szavalatokból és ifjúsági énekekből állt. Nagy élmény volt számomra, hogy trombitával kísérhettem az osztály éneklését. Leányfalun apukám a lelkipásztor, de nem csak ő, hanem az egész családom részt vett az istentiszteleten.

Mónika tanárnőn és Réka tanárnőn kívül Igazgató úr is megtisztelt bennünket jelenlétével.  Olyan sok családtag vett részt az alkalmon, hogy pótszékeket kellett bevinni a templomba. Végül mindenki elégedett volt a szereplésünkkel. Reméljük, sikerült új refiseket toboroznunk!

Olvasás éjszakája 2016. október 14.

Amikor 6-8 tanár szőnyeggel a hóna alatt, lampionokkal a nyakában, mécsesekkel fölszerelve, könyvhegyeket cipelve érkezik az iskolába, na, akkor ott várható az „Olvasás éjszakája”.
Másrészt 40-50 kíváncsi szempár – főleg a kisgimnazisták köréből – kedvenc könyvét szorongatva baktat föl a lépcsőn kíváncsian várva, mi is fog itt történni. Hallgatok, vagy fölolvasok – zakatolnak a kerekek…

Majd este 6 óra, nyílnak a tanteremajtók: – tessék beljebb jönni. Csupa érdekes, izgalmas téma, lehet felolvasni komolyat vagy humorosat. Lehet kérdezni, előadni, alkotni, vagy csak beszélgetni, ki mire érez magában bátorságot. Közben finom, meleg gyümölcstea, keksz – többféle – a kezdeti izgalmak oldására, mára már megszokottá vált. Immáron 4. alkalommal rendeztük meg az „Olvasás éjszakáját”.

A 2016/2017-es tanévben elindult tanórán kívüli foglalkozások (a teljes listához kattints)

Foglalkozás tanár időpont megjegyzés évfolyam
Német szakkör Baka-Regős Beatrix kedd 7. óra 5.-12.
Röplabda Borné Haluska Marianna szerda 9. óra 5.-12.
Programozás szakkör Csesznákné Nagy Katalin szerda 8. óra 8.-9.
Informatika szakkör Csesznákné Nagy Katalin szerda 7. óra 6.-7.
Alkalmazói szakkör Csesznákné Nagy Katalin péntek 7-8. óra 7.-9.
Történelem esszéírás Dr. Török Márta hétfő 6. óra 12.
Versenyfelkészítés Dr. Török Márta kedd 8. óra alkalmanként 8.-11.
Történelem érettségi előkészítő Dr.Török Márta kedd 0. óra 12.
Latin szakkör Dr.Török Márta hétfő 8. óra 8.-11.

Határon innen – határon túl – Határtalanul

Határtalan barátság – határtalan barangolás Erdélyben

Szolgálat és kapcsolatteremtés – Szentendrei Református Gimnazisták horvátországi útja

Osztálykirándulások 2016 szeptember

Gólyatábor

Kézműves foglalkozásokkal lazítottunk. Az akadályverseny, számháború, gyümölcskereső volt a kedvenc. Három kedves végzős diákunk segített a szervezésben. Foci, pingpong… elgémberedett izmainkat is átmozgatta.


A késlekedő busz a gyerekeknek ajándéknak tűnt, mert még együtt lehettek.
Sok áldást kaptak azok, akik itt töltötték EZT A KÉT NAPOT.

Szeptember 1-én a gólyák gyülekeztek a gimnázium udvarán, izgatottan kelepeltek. Fél lábbal még a régi iskolatársak emlékét taposva, másik lábbal belépve az új életükbe. Nagy volt az izgatottság, de nem maradt el a fegyelmezettség sem. „Csak egy hálózsák.”
A busz bekanyarodott a Sionhegyi útra. A „hegy”-re már mindenki maga cipelte fel a málháját.
Kiválasztódtak a szobatársak. Belakta a Református Gimnázium két ötödikes osztálya az A, B, és C épületeket.
Indulhattak az ismerkedő, csoportépítő játékok. Harmathy Andrásné Ágota igazán ránk méretezett Istentiszteleteket tartott. Kis mécseseinket lámpásként őriztük, adtuk tovább a lángot. A gyerekek énekeltek, nevettek, összeért a gyülekezet.

Tanévnyitó ünnepség 2016-2017

Versenyeredmények 2015/2016-os tanév (a teljes lista itt nyílik)

Verseny megnevezése Tanuló neve Eredmény Felkészítő tanár
Ábel Jenő Latin nyelvi Tanulmányi Verseny (Maiores) Bokor Anna 10.a országos 14. helyezés Dr. Török Márta
Szabó Boglárka 10.a országos döntő, kiemelt dicséret Dr. Török Márta
Szente Adél 10.a országos döntőbe jutott Dr. Török Márta
Ábel Jenő Latin Tanulmányi Verseny (Minores kategória) Rudan Kata 9.b, országos döntőbe jutott Dr. Török Márta
Schubauer Panna 9.b országos döntőbe jutott Dr. Török Márta
Szentgyörgyi Máté 8.b országos döntő, 15. hely Gergely Judit
Zetelaki Dániel 8.a országos döntőbe jutott Gergely Judit

Mestermunka 2016

Kötelező olvasmányok 5-12. évfolyam

Az 5. évfolyam…

 • házi/ kötelező olvasmányai:
 1. Petőfi Sándor: János vitéz
 2. Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk
 • ajánlott olvasmányai:
 1. Mándy Iván: Robin Hood
 2. Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
 3. Jules Verne: Kétévi vakáció
 4. Eric Kästner: Május 35.
 5. Lewis Carroll: Alice Csodaországban
 6. G. A. Bürger: Münchausen báró kalandjai
 • választható művei:
 1. Mándy Iván: Csutak színre lép
 2. Csukás István: Vakáció a halott utcában
 3. Charles Dickens: Copperfield David
 4. P. L. Travers: A csudálatos Mary
 5. Michael Ende: Momo
 6. Jules Verne: Hatteras kapitány
 7. Jules Verne: Grant kapitány gyermekei
 8. J. F. Cooper: Vadölő