Álláshirdetés

A Szentendrei Református Gimnázium felvételt hirdet

 • matematika bármely szakos tanári állás betöltésére

Tel: 30-4161056

Email: igazgato@szrg.hu

Év eleji időpontok

Pótvizsgák időpontja: 2016. augusztus 26. (péntek) 13 óra.

Fakultációváltás miatti osztályozó vizsgák: 2016. augusztus 26. (péntek) 13 óra.

Magántanulók és új diákok különbözeti és osztályozó vizsgái az osztályfőnökökkel előzetesen egyeztetett beosztás szerint zajlanak.

Tanévnyitó ünnepély:

2016. augusztus 31-én szerdán:

15 órától az 9-12. évfolyamoknak a kápolnában.

17 órától az 5-8. évfolyamoknak a kápolnában.

Gyülekezés az osztálytermekben fél órával a kezdés előtt. Megjelenés nyári egyenruhában énekeskönyvvel együtt.

Tankönyvosztás:

2016. augusztus 26-án 8-12 óráig és 13-18 óráig

2016. augusztus 29-én 8-12 óráig és 13-18 óráig

2016. augusztus 30-án 15-18 óráig

Erasmus+pályázat 2015 beszámoló

Csak így tovább!

A Szentendrei Református Gimnázium 1999 óta működik és máig folyamatos építkezés és bővülés jellemzi. A nagyobb létszám és a társadalmi és gazdasági változások kihívásai folyamatosan új eszközök megismerését és jó megoldások kidolgozását kívánják. Nemzetközi partnereink tudásának, tapasztalatának kiaknázása komoly lehetőséget biztosított az intézmény fejlődésére. Újabb lépést tehettünk kitűzött célunk, a tanári kar szakmai tudásának, készségeinek fejlesztése felé, intézményi együttműködések és képzések megvalósításával. Korszerű, a diákok igényeinek és a tanítási célnak egyre inkább megfelelő, hatékony módszerek gyakorlati alkalmazásának megismerése, a tanárok és a diákok közötti digitális szakadék áthidalása nyilvánvalóan szükséges és az Erasmus+ támogatásból megvalósított többféle kurzus és job-shadowing nagy lendületet adott ennek a folyamatnak az elmúlt tanévben. Összesen tizenegy mobilitást szervezetünk és valósítottunk meg. Öt nyelvi kurzus és négy idegen nyelven folyó szakmai képzés valósult meg. Maradék megélhetési támogatásból és saját forrásból terven felüli, jól előkészített job-shadowing tevékenységre is sor került hollandiai testvériskolánknál, melyen két fő vett részt. Egyikük a pedagógiai, másikuk pedig szervezési, iskolavezetési szempontok alapján tanulmányozta a környezetvédelmi nemzetközi projektet A gimnázium nemzetközi kapcsolatainak ápolása intézmények között és a résztvevők új ismeretségei révén egyéni szinten is megvalósult. Nemzetközi kapcsolataink ápolása ezelőtt jobbára a nyelvtanárok vállán nyugodott. Hollandiai tapasztalatunk, hogy nagyobb hatásfokkal működhet egy-egy ilyen kapcsolat, ha a nem nyelvszakos minél nagyobb számban bevonhatók a megvalósításba. Most ének-, matematika-tánc, kémia-, biológia-, történelemszakos kollégák mélyíthették német-, angol- és franciatudásukat. Nyelvszakos kollégáink pedig korszerű pedagógiai és IKT jógyakorlatokat ismerhettek meg.
A kiegyensúlyozottabb munkamegosztást könnyebben tudjuk megvalósítani, mert használhatóbb nyelvtudásukra alapozva több kollégára bízhatunk ezután érdemi feladatot egy-egy diákcsere megvalósításakor. A szerzett tapasztalatokat a napi tanításban és a tervezett újabb német- és francia nyelvű diákcserékben valamint a további nyolc országgal Comenius partnerségben szerzett ismeretségre alapozó kapcsolatokban és erdélyi testvériskoláinkkal együttműködésben tudjuk majd hasznosítani.

Szentendrei Református Gimnázium has been operating since 1999. Since then it has been expanding and developing. The growing number of students and staff has posed challenges and made it indispensable to work on new means and feasible solutions. The knowledge and experience of our national and international partners have provided us with opportunities to learn and improve our institution. Our objective is to maintain the further improvement of our teachers’ professional skills by cooperating with schools and attending courses. To know how to implement new methods which are closer to meet the needs of students, to bridge the digital gap between students and teachers is obviously necessary. To plan, maintain and build further ties with schools from Europe can serve the successful realization of the above mentioned goals. Managing our international relations has been a responsibility of the language teachers. The experience that these relations can work much more effectively if teachers of subjects other than languages can be involved was also gained in the Netherlands. The insufficiency of language skills and confidence of teachers have proved to be an obstacle to that. That is why the skills of three colleagues were planned to be improved at German language courses. One teacher took part in a French course and one in an English course. Two colleagues attended an ICT and museum pedagogy course in English. A Mathematics teacher who speaks good English took part in a course designed for secondary school teachers. Those colleagues were chosen who can be integrated into work on tasks of present Dutch-Hungarian and planned further German and French international relations. It was also important to have at least one representative of each school subject area among the participants. To improve the professional repertoire of another colleague teaching languages joined a summer course aimed at methodology in native English environment. The course helped acquire methods to improve intercultural competences to be able to prepare students taking part in student exchanges more carefully, prevent cultural shock and raise their awareness of intercultural learning. The completion of courses of all the nine participants enabled them to become acquainted with new pedagogical methods and to improve their motivation to get to know and in addition regularly use new ICT tools and applications. By the end of the school-year creating and using web2 and e-learning tools tailored for the needs of our school had become more widespread than last year. The school management awarded participants with credit points for their work as part of their mandatory education scheme. The process of the implementation of the project was continuously monitored with various evaluation methods such as interviews, self-assessment questionnaires, online feedback to ensure the realization as closely according to the plan as possible and the more efficient design of forthcoming projects. The experience gained in this project will be applied in designing the tasks to be done together with our German and French partners and some of the eight schools we met in Comenius School Partnerships and our twin schools in Transylvania.

Nyári ügyelet az iskolában

Nyári ügyeletet az alábbi időpontokban tartunk:

2016. július 13-án 9.00-12.00

2016. augusztus 5-én 9.00-12.00

Ima, szablya, rokolya (Záró beszámoló)

A Nemzeti Tehetség erősítésére kiírt programján nyertes pályázatunk segítségével a 6.b. osztály 30 tanulója vett részt egy 60 órás tehetséggondozó, erősítőfejlesztő programban.

Tehetségazonosításukat Kun Attiláné Paulusz Györgyi fejlesztőpedagógus végezte különféle kérdőívek kitöltetésével Az eredményeket a diákok egyenként is megbeszélhették vele, hogy a fakultációválasztáshoz segítséget és megerősítést kapjanak. Az osztályban tanító tanárok is részt vehettek a kérdőívek kitöltésében és már információkat is kaptak az osztályban lévő tehetségekről. A program szeptemberben annyiban is folytatódik, hogy a tanárok egy hosszabb értekezlet folyamán alaposabban megismerkednek a kitűnt tehetségek továbbgondozásának lehetőségével. A kérdőívek és a programok lehetőséget adtak az alulteljesítő és a rejtőzködő tehetség felismerésére.

Versenyeredmények 2015/2016-os tanév (a teljes lista ittt nyílik)

Verseny megnevezése Tanuló neve Eredmény Felkészítő tanár
Ábel Jenő Latin nyelvi Tanulmányi Verseny (Maiores) Bokor Anna 10.a országos 14. helyezés Dr. Török Márta
Szabó Boglárka 10.a országos döntő, kiemelt dicséret Dr. Török Márta
Szente Adél 10.a országos döntőbe jutott Dr. Török Márta
Ábel Jenő Latin Tanulmányi Verseny (Minores kategória) Rudan Kata 9.b, országos döntőbe jutott Dr. Török Márta
Schubauer Panna 9.b országos döntőbe jutott Dr. Török Márta
Szentgyörgyi Máté 8.b országos döntő, 15. hely Gergely Judit
Zetelaki Dániel 8.a országos döntőbe jutott Gergely Judit

Tűz, fény, energia

A Nemzeti Tehetség Program természettudományos kompetencia erősítésére kiírt programján nyertes pályázatunk révén a 10. évfolyam 20 tanulója vett részt egy 60 órás műhelymunkában.

A tehetségazonosításukat Dr. Gyebnár Viktória pszichológus végezte különféle kérdőívekkel. Az eredményeket a diákok egyenként is megbeszélhették vele, hogy a fakultációválasztáshoz segítséget és megerősítést kapjanak. A tanárok is részt vehettek egy összefoglaló tájékoztatón, ahol meglepetést okozott néhány rejtőzködő tehetség felismerése.

Többféle jellegű foglalkozásból állt össze a tehetséggondozó program: az iskolában szakkörszerű formában végzett manuális munka, számolási gyakorlat és kőolaj-földgáz projekt, valamint a külső helyszíneken élményszerű tanulás.

III. Nemzetközi Magyar Matematika Verseny

III: Nemzetközi Magyar Matematika Verseny (5-8. osztály)

Székely Bendegúz (8.b) meghívást kapott a részvételre. Ezt azzal érdemelte ki, hogy megnyerte a református iskolák közötti versenyt Debrecenben ez év tavaszán. Az elnevezés furcsa, azért nemzetközi, mert a környező országok magyar lakta területeiről is érkeztek versenyzők.

ELEVEN ÖRÖKSÉG Helytörténeti vetélkedősorozat

Szentendre Város Önkormányzata a 2015-2016. évi tanévben városi helytörténeti vetélkedősorozat megrendezését kezdeményezte. Hat alkalommal 8-8 fős csapat indult képviselni iskolánkat.

A rendezvény célja, hogy a versenyben résztvevő diákok élményt nyújtó feladatokon keresztül alaposabban megismerjék Szentendre gazdag örökségét, ezáltal is erősítve lakhelyükhöz való kötődésüket és ragaszkodásukat.

A vetélkedőt a város iskolái között ősszel és tavasszal, három-három fordulóban rendezték meg. Minden alkalomnak volt egy központi témája, amivel a résztvevők részletesebben foglalkoztak. A hatodik, befejező eseményen a tanulók gálaműsor keretében adtak számot az addig elsajátítottakról.

A vetélkedő tematikája:

Október – Az első forduló: várostörténet.

Szeretethíd 2016

TERMÉSZETKUTATÓ TÁBOR

NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁK PROGRAM, 2016

Zsóka Tanárnő, megvan a bőröndje?

AVAGY NÉMET-MAGYAR CSEREDIÁK PROGRAM, 2016

Idén is népes csapattal indultuk Németországba, hogy a Güterslohi Városi Gimnáziummal ápolt kapcsolatunkat tovább erősítsük.

A 9. és a 11. évfolyamból vettünk részt a programban, összesen 16-an. A repülőút szinte problémamentes és nagyon szép volt, egyeseknek az első repülésük. Az ezután következő vonatozással, schwebebahnozással és gyaloglással úgy tűnt, már lassan a német határon is túlmegyünk, cipelve a nagy bőröndöket, de a táj kárpótolt, mert sokkal szebb volt annál, mint amire én számítottam.

Mestermunka 2016

Ima, szablya, rokolya

A „nyilvánosság elé táratik” … 2015. szeptemberében a Nemzeti Tehetség program őszi pályázati időszakában a 6. B osztály számára benyújtott és sikeresen elbírált Ima, szablya, rokolya… című pályázatunk, – amelynek célja, tanulóinkkal megismertesse  hazánk nemzeti kulturális örökségegeit, hazánkban élő a nemzetiségi csoportok hagyományait és segítse a népi kultúra ápolását – a gyakorlati kivitelezés első lépéseit megtette.

A kódexek és az iniciálé titkai

A hatodikosaink a Nemzeti Tehetségprogram pályázatának tehetséggondozó programjának keretében ismerkedtek meg a középkori Magyarország lakónak mindennapjaival is. Kiemelt korszakként tanulmányoztuk Hunyadi Mátyás uralkodásának időszakát, amihez a magyar mondák és a Mátyásról szóló történetek mellett a korabeli kódexek készítésének technológiájával is foglalkoztunk.

Az osztály 8 kisebb csapatra bomlott a beszerzett tabletek segítségével utánajártunk a kódexek legfontosabb ismérveinek, az iniciálék titkainak és a miniatúráknak. A csoportmunka során a foglalkozásvezetők úgy alakították a feladatokat, hogy az fejlesztette a szociális, anyanyelvi, és a digitális kompetenciákat, hiszen a jelen legmodernebb IKT eszközeinek segítségével utazhattak vissza az időben, lehettek tagjai Hunyadi Mátyás udvartartásának. Minden csapat egy-egy tagja rákeresett a fogalmakra, mások az ábrázolásokra, a történetekre, a kódexek szerepére és jelentőségére. A foglalkozásvezetőktől azt a feladatot kapták a csapatok, mindenki készítsen el kódexlapot, miniatúrával, szöveggel.

Euroscola napon jártunk Strasbourgban

Március közepén diákjaink egy korábban lezajlott európai uniós versenyben való eredményes részvételük díjaként meghívást kaptak a március 17-i Euroscola napra Strasbourgba, hogy egy teljes napon keresztül EU-s képviselőként dolgozhassanak az Európai Parlamentben a többi tagország nyertes diákjaival együtt. A versenyfelkészítést és az út szervezését Dr. Török Márta tanárnő végezte, és a diákok kicsiny, de elszánt csapata lelkesen vitatkozott, felszólalt, és szavazott, vagyis kiválóan képviselte hazánkat és iskolánkat a rendezvényen. Az út legnagyobb élménye vitathatatlanul ez a parlamenti nap volt, de a csapat nagyon élvezte a kirándulásokat is Elzász és Németország kisebb-nagyobb városaiban is (Nürnberg, Strasbourg, Colmar, Riquewihr)

Audi a fejünk felett, szabaduló szoba és Tesla-küldetés

A Nemzeti Tehetség Program nyertes pályázatának köszönhetően részt vehettünk egy tanulmányi kiránduláson. Elutaztunk Győrbe és Mosonmagyaróvárra.

Február 5-én reggel indultunk busszal az iskola elől. Az út hosszú volt oda és vissza is, de szerintem a programok és élmények kárpótoltak minket mindezért.

Első utunk Győrbe az Audi gyárba vezetett. Mindenkit ámulatba ejtett mindaz, amit ott láttunk, már csak azért is, mert nem mindennap látogatunk autógyárakat. Szemtanúi lehettünk annak, hogy hogyan dolgoznak a gépek az autók egyes részein. A félig-kész autókat a fejünk felett vitték az épület egyik részéből a másikba. A gyár összes részét meglátogathattuk, kivéve a lakkozó üzemet. (Oda még a munkatársaknak is külön engedély kell, hogy beléphessenek.) A gyár hatalmas területet foglal magába, a dolgozók rollerral közlekednek még egy épületen belül is. Bámulatos volt.

„Ádámok és Évák Ünnepe” a Nemzeti Színházban

A Nemzeti Színház ifjúsági programjai között fontos helyet foglal el az „Ádámok és Évák Ünnepe” középiskolás játék, amely – népszerűségének köszönhetően – országos mozgalommá fejlődött az évek során.

Az elmúlt évben 190 budapesti és Budapest környéki diák és tanár ünnepelte együtt a Magyar Kultúra Napját a Nemzeti Színházban a Bibliai történetek előadásával. A nézőteret zsúfolásig megtöltötte a barátok, iskolatársak, rokonok szimpatizáló serege, felejthetetlen élményt adva egymásnak és a színháziaknak egyaránt.

2016. január 29-én az eredeti ötlethez tért vissza a színház: a diákok Az ember tragédiáját játszották el. (Balázs Péter és Kiss József szolnoki színházvezetők ötlete szerint a játék lényege, hogy tanárok és színházi mentorok segítségével, több hónapos próbafolyamat során ismerkedjenek meg a diákok Madách remekművével és állítsanak színpadra belőle egy-egy színt.)

Felsőoktatási felvételi

Elérhető az érettségi jelentkezési lap. Határidő 2016. február 15.

Elérhető a felvételi tájékoztató és a meghirdetett képzések

Az Oktatási  Hivatal tájékoztatója

A felvételi menetrend és a teendők

Az érettségi jelentkezéssel kapcsolatos fontos tudnivalók

Ebédfizetés megváltozott számlaszám

Tisztelt Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Raiffeisen Bank szentendrei fiókjának bezárása miatt az ebéd befizetésre fenntartott bankszámlánk száma megváltozott.
Kérjük, hogy 2016. januártól ebéd befizetéseiket az alábbi számlára szíveskedjenek küldeni:
ERSTE Bank Zrt. – 11600006-00000000-75627669

Köszönettel:
Gazdasági Iroda

Adventi jótékonysági vásár

Siker a Nemzetközi Diákolimpián

Székely András iskolánk 9.a osztályos tanulója tagja volt a Magyarországot képviselő csapatnak a 2015-2016-os koreai Nemzetközi Természettudományos Diákolimpián, ahol ezüst minősítést nyert. Szívből gratulálunk neki és felkészítő tanárainak (Ferenczi Alpár tanár úr, Földiné Koczor Tünde és Szakács Erzsébet tanárnők).

Diákjaink a győri Tudás Expón jártak

Ismét a száz legjobb középiskola között

A legfrissebb kimutatás szerint a Szentendrei Református Gimnázium ismét bekerült az ország száz legjobbként számon tartott középiskolája közé.

Az évenként készülő kimutatás az egyetemi felvételik, az érettségik és a kompetenciamérések számadatainak összesítésével, az összes magyar középiskola eredményeit figyelembe véve készült.

Ritkaságok a könyvtár állományából

Könyvtárunk méltán nevezhető nem szokványos iskolai könyvtárnak. A megszokott beszerzések mellett könyvtárunk állománya nagyrészt adományokból gyarapodott. Számos keresztény család gondolta úgy, hogy a sok évtized alatt összegyűjtött, féltve őrzött családi könyvtárát vagy annak egy részét iskolánknak ajánlja föl további felhasználásra. Ezen adományokból jó pár, ma már ritkaságnak számító kiadvány került könyvtárunkba. melyek most a könyvtár galériájában kerültek kiállításra.

Legrégibb egy latin szótár 1778-ból. Találtunk Szent Bibliát 1835-ből és a kiegyezés évéből, 1867-ből. Ábrázoló geometriát 1899-ből, Shakespeare: Julius Caesar-t Vörösmarty Mihály fordításában 1904-ből. Selyem borítású Petőfi kötetet 1907-ből. Az én kedvencem egy Olvasókönyv a Népiskolák II. osztálya számára 1886-ból.

Olvasás éjszakája 2015

Október az iskolai könyvtárak hónapja. Ennek jegyében immáron harmadik alkalommal rendeztük meg az olvasás éjszakáját. A rendkívül rossz időjárás ellenére – dacolva az egész napos esővel,- mintegy 50 kisgimnazista gondolta úgy, hogy szívesen tölti itt a péntek estét október 16-án. Öröm volt látni, ahogy könyveikkel megrakodva sorra érkeztek a gyerekek.

Mindeközben a felolvasást, beszélgetést moderáló tanárok a már megszokott rutinnal varázsoltak a termekből hangulatos olvasószobákat. Lampionok, mécsesek, sőt még egy szőnyeg is előkerült oldva az egysíkú tanterem hangulatot. Hat helyszínen 12 tanár várta az érkező gyerekhadat. A kollegák maguk is készültek, így, ha valaki üres kézzel érkezett, a padokra kitett könyvekből válogathatott kedvére.

Gólyaavatás képei

Újra idegen nyelvi asszisztensünk van

Oi, meu nome é Diogo, tenho 22 anos e venho do Brasil. Estou aqui pela AIESEC, uma instituição internacional organizada por jovens que tem como objetivo desenvolver pessoas e impactar positivamente cada pessoa no mundo, seja direta ou indiretamente. Meu objetivo aqui é aprender mais sobre mim mesmo, sobre a cultura e história húngara e como lidar com pessoas diferentes de todas as idades. Estou no Szentendrei Református Gimnázium para ajudar os alunos a falarem mais inglês, além de mostrar um pouco mais da minha cultura e ensinar um pouco de português.

Osztálykirándulási élmények

Erdély 11.b

Reggel 7 órakor álmos arcokkal telt meg az iskola előtti tér. Mindenkinek nehezére esett a korán kelés, ám később örömmel nyugtáztuk magunkban, hogy mégiscsak megérte kikászálódni az ágyból, főleg hogy a 10 órás buszúton mindannyiunknak volt ideje megtoldani kicsit az alvással töltött órák számát. Az első megállónk Nagyváradon volt ahol megtekintettük többek közt a Püspöki Székesegyházat majd utunk tovább vezetett a Király-hágón át Bánffyhunyadra majd Kolozsvárra. Utazásunk során végig érdekességeket hallhattunk kedves idegenvezetőnktől. Késő délutáni órákban érkeztünk meg Torockóra, ami egy csodálatos kis település a Székely kő tövében. A hosszú nap után az ennivaló esett a legjobban, amiből csak a só hiányzott, amit be is pótoltunk másnap a Tordai sóbányában. Ahol legnagyobb örömünkre csónakba szállhattunk. Később a napfolyamán kiránduláson vettünk részt, amin ellátogattunk Erdély egyik leglátogatottabb természeti kincséhez a Tordai-hasadékhoz, ahol rengeteg képet készítettünk, főleg egymásról.

Gólyatábor 2015.szeptember 7-8.

Új csengetési rend 2015.09.09-től

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

Iskolánk csengetési rendjét az ebédesek nagy létszáma miatt megváltoztattuk.

Kérjük, a különórák időpontjainak egyeztetésénél vegyék ezt figyelembe.

Áldás, békesség!

igazgatóság

Kötelező olvasmányok 5-12. évfolyam

Az 5. évfolyam…

 • házi/ kötelező olvasmányai:
 1. Petőfi Sándor: János vitéz
 2. Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk
 • ajánlott olvasmányai:
 1. Mándy Iván: Robin Hood
 2. Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
 3. Jules Verne: Kétévi vakáció
 4. Eric Kästner: Május 35.
 5. Lewis Carroll: Alice Csodaországban
 6. G. A. Bürger: Münchausen báró kalandjai
 • választható művei:
 1. Mándy Iván: Csutak színre lép
 2. Csukás István: Vakáció a halott utcában
 3. Charles Dickens: Copperfield David
 4. P. L. Travers: A csudálatos Mary
 5. Michael Ende: Momo
 6. Jules Verne: Hatteras kapitány
 7. Jules Verne: Grant kapitány gyermekei
 8. J. F. Cooper: Vadölő