Nyitott kapuk november 7-én és 21-én

Iskolánk 2020. november 7-én és 21-én 9-12 óráig Nyitott kapuk keretében felvételi tájékoztatót tart az érdeklődő szülőknek, ahova szeretettel várunk mindenkit.

Magyar Népmese Napja

Könyvtárunk a Magyar Népmese Napja (szept. 30.) alkalmából meseillusztrációra hívta a kisgimnazistákat. Egy magyar népmese elolvasása és illusztrálása volt a feladat. 30 lelkes kisdiák munkáját tudtuk véleményezni és kiállítani az Áprily-galériában és a folyosón elhelyezett paravánon.
Köszönöm a sok szép munkát, változatos technikákat és Györgyi tanárnő segítségét!

Mariann tanárnő

SPAR Maraton futóversenyen járt a 6.b

COVID-19 helyi intézkedési terv

2020.10.01.

A Kormány által kiadott VIII./5305-1/2020/KOHAT iktatószámon érkezett Intézkedési terv a 2020/2021. tanévre a köznevelési intézmények részére alapján a Szentendrei Református Gimnáziumban meghozott intézkedések

 

Felkészülés a nevelési évre

 • Az intézmény fertőtlenítő nagytakarítása: 2020.03.16-tól folyamatosan napi rendszerességgel zajlik.
 • A takarítás a Nemzeti Népegészségügyi központ ajánlásának figyelembe vételével folyik. A takarítószerek adatlapjai a gondnoki irodában találhatóak.
 • A fertőtlenítő szerek korábban beszerzésre kerültek. A továbbiak beszerzésére folyamatosan figyelmet fordítunk.
 • Az Oktatási Hivatal honlapján létrehozott és folyamatosan megjelenő információkat figyelemmel kísérjük. (https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedesi_terv_koznev_int)
 • Az iskola rendezvényeket az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát szigorú betartásával tervezzük meg.

Az intézmények látogatása, rendezvények, kirándulások

 • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt. Kérjük, az intézmények tájékoztassák a szülőket arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • A diákok figyelmét felhívjuk a tanítás előtti és utáni iskolán kívüli csoportosulás, ölelkezve üdvözlés veszélyeire.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a diákok számára a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • Az iskolában a tanítási órákon (mivel az ajánlott 1,5 méteres védőtávolság betartásának lehetősége nem biztosított) a maszk használata ajánlott, a tanórák között a szünetekben a folyosókon viszont minden tanulótól kérjük a maszk viselését. Kérjük, hogy biztosítsanak gyermekeik számára védőfelszerelést.
 • Az iskolai csengetési rend változtatását nem látjuk szükségesnek.
 • A tanórák között az osztálytermek fertőtlenítésére korlátozottan van lehetőségünk.
 • A testnevelés órákat lehetőség szerint a szabadban tartjuk, az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni. Erre tanáraink figyelmét felhívtuk.
 • Az iskolában 5 db öltöző áll a diákok rendelkezésére. A testnevelő tanárokat kérjük, hogy a diákokat egyenletesen osszák el az öltözőkben (a nemek arányát figyelembe véve), és az óra elején és végén biztosítsák a lépcsőzetes átöltözés lehetőségét. Ennek beosztását az első órán végezzék el.
 • A gyakorlati testnevelés órák között a testnevelő tanárok töröljék át a használt eszközöket.
 • Az iskolai rendezvények megtartásánál az alábbi rendet alakítjuk ki.
  • A tanulmányi kirándulások elmaradnak. Helyette egynapos túrát javaslunk a környéken, lehetőleg szabadban.
  • Múzeumlátogatás során maszk viselése kötelező. Előtte egyeztetni kell a múzeummal.
  • Ünnepélyeinket előre felvett műsorok megtekintésével osztálykeretek között tartjuk.
  • Csendesnapjainkat megtartjuk, de más formátumban.
  • A hétkezdő áhítat: elmarad, helyette napkezdő áhítatot tartunk.
  • Nagyobb rendezvényeinket elhalasztjuk, vagy az érvényben lévő szabályok szigorú betartása mellett (létszámkorlát, távolságtartás, maszkviselés, kézfertőtlenítés, szellőztetés) tartjuk meg.
 • Kirándulásainkat egynapos lehetőleg szabadtéri formában szervezzük.
 • Szülői értekezleteket, az ötödik osztályos elsőt kivéve, online tartjuk meg, a fogadóórákat az érvényben lévő védekezési intézkedéseknek megfelelően szervezzük. A maszk viselése kötelező.
 • Szülő, kísérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából (maszkban, kézfertőtlenítés után).
 • Az őszi úszásoktatást felfüggesztjük, és tavaszra vagy későbbi évfolyamokra kell átütemezzük.
 • A délutáni (nem tanórai) iskolai sportfoglalkozásokat és sportköröket, valamint az iskolai kórus/énekkar próbáit átmenetileg felfüggesztjük.

Egészségügyi szempontból biztonságos környezet kialakítása

 • Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk ki, annak használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után mindenki mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a gyerekek, tanulók esetében inkább javasolt az osztályterembe kihelyezett fertőtlenítő szeres kézmosás). Diákjainktól kérjük a saját törölköző használatát.
 • október 1-jétől kötelező a foglalkoztatottak és a tanulók testhőmérsékletét érkezéskor megmérjük. A foglalkoztatott, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 °C). Kiskorú tanuló esetén, ha testhőmérséklete az ismételt mérés alapján is eléri vagy meghaladja ezt a mértéket, a többi gyermektől, illetve tanulótól el kell különíteni és erről a szülőt vagy a törvényes képviselőt haladéktalanul tájékoztatni kell.
 • A mérési pontok az iskola három helyszínén kerülnek kialakításra, így elkerülhető a reggeli feltorlódás a bejáratnál.
 • A WC-kbe fertőtlenítő hatású folyékony szappant és papírtörölközőt helyezünk ki.
 • Osztályfőnöki órákon az első napon felhívjuk a diákok figyelmét az alapvető higiénés szabályok betartására és a kihelyezett fertőtlenítő szerek használatára és az alapos kézmosás fontosságára.
 • A közösségi tereket naponta többször fertőtlenítik a takarítók. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a fertőtlenítő takarítás során a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésék.
 • A takarításhoz a megfelelő védőfelszerelést biztosítjuk a takarítóknak. (gumikesztyű, maszk)
 • A kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében a szellőztetést kiemelten fontosnak tarjuk, ezért azt intenzíven többször végezzük.
 • Légtechnikai eszközök használatát kerüljük. Helyette inkább többet szellőztetünk.
 • A sporteszközök és játékok felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

Étkeztetésre vonatkozó szabályok

 • Az étkező fertőtlenítése is kiemelten fontos, ezért minden turnus előtt felmossuk azt.
 • Felhívjuk a gyerekek figyelmét az étkezés előtti és utáni alapos kézmosásra.
 • Az osztályok ebédelésénél figyelünk arra, hogy lehetőleg mindig azonos csoportok ebédeljenek együtt.
 • Az asztalokat az étkeztető személyzet teríti meg minden csoport számára. A gyerekek az étkezés végén leszedik az asztalt, segítve annak előkészítését a fertőtlenítésre.
 • A hőkezelés fontosságát és szabályait az ebédszállítóval egyeztetjük és ellenőrizzük. Az ebéd tárolásánál is figyelmet fordítunk rá.
 • Az evőeszközök csak közvetlenül a csoport érkezése előtt kerülnek ki az asztalokra.
 • Az épületben több mikrót (5db) és hűtőszekrényt (3db) helyeztünk el, hogy a diákok tolongás nélkül melegíthessék meg az otthonról hozott ételt.
 • Az étkeztető személyzet részére vírusölő hatású kézfertőtlenítő szert biztosítunk. Egészségi állapotukat folyamatosan ellenőrzi az iskola gondnoka.

Iskola egészségügyi ellátás szabályai

 • Amennyiben az egészségügyi ellátás korlátozásának elrendelésére nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell végezni.
 • A járványügyi készültség időszakában az iskola-egészségügyi ellátás védőnői vonatkozásában az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerint tartjuk a kapcsolatot és végezzük az együttműködést.
 • A személyes találkozást igénylő teendők esetében – védőnői szűrővizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, védőoltások, védőnői fogadóóra – a feladatok elvégzése a fenti járványügyi óvintézkedések (személyi higiéné, a használt eszközök fertőtlenítése, szellőztetés, zsúfoltság kerülése, maszkhasználat) figyelembe vételével történik. A megfelelő szervezéssel (időbeli ütemezés, pontos időpont megadásával) az eltérő osztályokban tanulók közötti találkozások számát csökkenteni kell.
 • A szűrővizsgálatok helyszínén (iskolaorvosi rendelő/védőnői szoba/szűrővizsgálati helyiség, védőnői tanácsadó) biztosítjuk a szappanos kézmosás és a kézfertőtlenítés lehetőségét, gondoskodunk a fertőtlenítőszeres takarításról és a gyakori szellőztetésről.
 • Amennyiben az egészségügyi ellátás során a gyermeknél fertőzés tünetei észlelhetők, a megfelelő intézkedések mellett gondoskodunk a vizsgálatok felfüggesztéséről, a helyiség és az eszközök fertőtlenítéséről, és alapos szellőztetésről.

Tanulói hiányzások kezelése

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazoltnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. Lásd az iskolai házirendet.
 • A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Teendők beteg személy esetén

 • Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 • A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 • Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 • A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 • Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Intézkedések fertőzéssel érintett intézmények esetében

 • A tantermen kívüli, digitális munkarendben a nevelés-oktatás, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – történik. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják. munkarend alatt az iskola által kidolgozott és a szülők által ismertetett szabályzat is érvénybe lép.
 • Amennyiben az intézményben átmenetileg elrendeljük a tantermen kívüli, digitális munkarendet, a szülők támogatása érdekében a gyermekfelügyeletet szükség esetén meg szervezzük.
 • Amennyiben a szülő igényli, az étkeztetést is megszervezzük.

 

Szentendre, 2020.10.01

 

 

Középfokú felvételi eljárás

Kedves Leendő Ötödikesek!

Az idei tanévben is várjuk azokat a jelenleg az általános iskola negyedik osztályába járó diákokat, akik jövőre a Szentendrei Református Gimnázium 5. évfolyamán szeretnék megkezdeni a tanulmányaikat.

Az oktatási hivatal honlapján nagyon sok fontos információ megtalálható az alábbi oldalon.

 

A korábbi évek felvételi feladatsorai itt érhetők el.

 

Az iskola honlapján a felvételivel kapcsolatosan megtalálhatóak az aktuális tudnivalók a 2021/2022-es tanévre vonatkozóan:

Felvételi

Sok sikert a felkészüléshez.

 

Nyitott kapukat kétszer is tartunk: 2020. november 07-én és 2020. november 21-én.

Szeretettel várunk!

A 2019/2020-as tanév versenyeredményei

Tanuló neve Verseny megnevezése Eredmény Felkészítő tanár
Nagy Tamara 6. a XIX. Áprily Lajos verseny – természetfotó Arany Kiss Székely Zoltán
Fekete Bíbora 7. a Arany
Lapis Anita 6. a Ezüst
Gábris Milán 8. a  Ezüst
Atzél Réka 6. a  Bronz
 Schäffer Noémi Eszter 11. b  Bronz
Tannert Fanni 10. a  Bronz
Horváth Abigél 6. a XIX. Áprily Lajos verseny – szépirodalom Arany
Nikl Fanni 6. a Ezüst
 Nikl Fanni 6. a  XIX. Áprily Lajos verseny – képzőművészet Arany Kunné Paulusz Györgyi
Bardócz Csenge 7. b  Arany
Bódog Julianna 11. b Arany
Malomsoky Míra 5. a Ezüst
 Ifjú Kata 8. a Ezüst
Korcsog Laura 11. a  Ezüst
Gellén Zsófi 5. a  Bronz
Bogáti Kamilla 7. b Bronz
Kertész Laura Jázmin 8. b Bronz
Pitvarosi Jázmin 9. a  Bronz
Borda Dénes Sándor Bolyai Természettudományi Csapatverseny Körzeti I. hely, országos döntős csapat Kiss Székely Zoltán, Szende Gabriella, Szakács Erzsébet, Berta Ildikó
Drucza Dávid János Körzeti I. hely, országos döntős csapat
Ernhoffer Boldizsár Körzeti I. hely, országos döntős csapat
Juhos Nimród Gábor Körzeti I. hely, országos döntős csapat
Dóka Olívia Körzeti III. hely
Fetter Orsolya Dorka Körzeti III. hely
Kézdy Rita Körzeti III. hely
Solymos Enikő Körzeti III. hely
Kákai Ákos Balázs, Kálmán Szonja Lujza, Óváry Márton SZTE Szentgyörgyi Tanulmányi Verseny  országos 23. helyezés Szakács Erzsébet
Kákai Ákos Balázs, Kálmán Szonja Lujza, Óváry Márton, Takács Attila, Vaczó Márta, Vass Réka Kőrösi Természettudományos Verseny országos 2. helyezés
Takács Attila Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny megyei 5. helyezés (országos döntő elhalasztva őszre)
Óváry Márton megyei 2. helyezés
Simon Péter 9.b Hyperión Országos Tanulmányi Verseny a görög-római kultúráról (Aenigmata Latina maiores) országos 8. helyezés Gergely Judit
Simon Péter 9.b II. Rákóczi Ferenc Országos Latin Fordítási Verseny 14. helyen az országos döntőbe jutott
Simon Péter 9.b Horváth István Károly Ókortudományi és Latin Nyelvi Verseny országos 45. helyezés
Simon Péter 9.b Ábel Jenő Latin Tanulmányi Verseny (Maiores kategória) az országos döntőbe jutott
Grimaldi Giulio Benedek 8.a Hyperión Országos Tanulmányi Verseny a görög-római kultúráról (Aenigmata Latina minores) országos 20. helyezés
Grimaldi Giulio Benedek 8.a Ábel Jenő Latin Tanulmányi Verseny (Minores kategória) országos 26. helyezés
Döbrönte Zsófi 12.a Pázmány Bölcs-Ész Tanulmányi Verseny (Irodalom kategória) országos 3. helyezés
Fetter Orsolya Dorka, Kézdy Rita, Kucsera Emese Julianna, Lelkes Lili, Vitályos Dorka (7.a) Peregrin (a Református Tananyagfejlesztő Csoport iskolatörténeti versenye) országos 39. helyezés
Asztalos Dávid, Borda Dénes Sándor, Ernhoffer Boldizsár, Harmathy Károly, Juhos Nimród Gábor (7.a) országos 58. helyezés
Borda Dénes Sándor, Drucza Dávid János, Ernhoffer Boldizsár, Juhos Nimród Gábor (7.a) Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny  körzeti 4. helyezés
Dóka Olívia, Fetter Orsolya Dorka, Kucsera Emese Julianna, Solymos Enikő (7.a) körzeti 11. helyezés
Hoppál Ilona Cicelle, Stefaniga Dóra, Szilágyi Zsófia, Tóth Édua Zita (9.b) körzeti 21. helyezés
Bagdi Gergely Bolyai Természettudományi Csapatverseny körzeti 5. helyezés Dr. Puskás Áronné
Illényi Csanád körzeti 5. helyezés
Kucsinka Márton körzeti 5. helyezés
Nikl Gergely kötzeti 6. helyezés
Deli Bíborka kötzeti 6. helyezés
Gerendás Emma kötzeti 6. helyezés
Hollókövi Boglárka kötzeti 6. helyezés
Pircs Rebeka kötzeti 6. helyezés
Gergely Lilla körzeti 27. helyzés
Gottlasz Nóra körzeti 27. helyzés
Kupán Ábel körzeti 27. helyzés
Malomsoky Blanka körzeti 27. helyzés
Nikl Fanni  Magyar vagyok c.  országos rajzverseny  különdíj Kun Attiláné
Imre Pál, Kresztes Jóka, Tóth Márton, Székely Áron Bolyai Matematika Csapatverseny  körzeti 5. helyezés Földiné Koczor Tünde
Réthy Levente, Kircsi Milán, Malomsoky Keita, Kertész Balázs körzeti 21. helyezés Mózes Mónika
Bükkös Sára, Gottlasz Nóra, Benedek Baján, Surányi Kolos körzeti 8. helyezés Mózes Mónika, Fölldiné Koczor Tünde
Tóth Boldizsár, Wolf Máté, Nagy Benjámin, Bajáki Mátyás körzeti 4. helyezés
Juhos Nimród, Harmathy Károly, Drucza Dávid, Matskási Hunor körzeti 7. helyezés Mózes Mónika
Bozsó Anna, Perényi Hanna, Pálinkás Zsófi, Berencz Lili körzeti 9. helyezés
Melnek Mihály, Székely Barnabás, Görög Mátyás, Dankó Bendegúz körzeti 15. helyezés
Kertész Laura, Szőke Anna, Kálmán Kata, Schwinburn Dominika körzeti 16. helyezés
Harmathy Károly 7.a Varga Tamás Matematika Verseny megyei 13. helyezés
Farkas Tünde 7.a megyei 16. helyezés
Pálinlás Zsófia 7.b megyei 16. helyezés
Székely Barnabás 8.b megyei 7. helyezés
Kertész Laura Jázmin 8. b megyei 10. helyezés
Baross Boróka 8.b megyei 11. helyezés Paróczay József
Uracs Anna 8.b megyei 17. helyezés
Dankó Bendegúz 8.b megyei 18. helyezés
Melnek Mihály 8.b megyei 18. helyezés Mózes Mónika
Harmathy Károly 7.a Református Iskolák Országos Matematika Versenye országos 4. helyezés
Székely Barnabás 8.b országos 9. helyezés
Farkas Csaba 5.b Párbajtőr „B” kat. II. kcs.  országos döntőbe jutott Nagy Bernadett
Farkas Tünde 7.a Párbajtőr „B” kat. III. kcs. országos döntőbe jutott
Borda Dénes  III. kcs. egyéni „B” kartegória  7. hely (megyei) Köck Gábor
Országh Lili Egyéni összetett (IV. kcs.) DO 1. hely (megyei)  
Országh Adél 30” gyorsasági ugrókötél DO 1. hely (megyei) Bor Mariann
Országh Adél 180” gyorsasági ugrókötél DO 1. hely (megyei)
Országh Adél ugrókötél szabadon választott gyakorlat DO 1. hely (megyei)
Fiú futsal IV. kcs. körzetit megnyerve megyei középdöntőbe jutottak   Nagy Bernadett
Fiú futsal V-VI. kcs. körzetit megnyerve megyei középdöntőbe jutottak  
Tasnádi Emma 9.a  Hyperión Országos Tanulmányi Verseny a görög-római kultúráról (Aenigmata Latina maiores) országos 8. helyezés  Dr. Török Márta
Nagy Flóra 9.a  országos 8. helyezés 
Korcsog Laura 11. a Ábel Jenő Latin Tanulmányi Verseny (Maiores kategória) országos 17. hely
Berkes Boldizsár, Nagy Benjámin 7.b Bibliaismereti verseny országos, korosztályos 6. hely Urbán Viktória
Pótha Lilla, Szilas Eszter 7.b Szivárványhíd országos irodalmi levelezőverseny korosztályos 3. hely
Berkes Boldizsár, Bajáki Mátyás, Elefánty András, Pintér Brúnó 7.b Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny  körzeti 15. helyezés
Fetter Zsófia, Kálmán Lujza, Kákai Ákos, Biró Bence 9.a körzeti 12. helyezés
Köck Réka 7.b Hebe Országos Német Levelezőverseny országos 10. Hajdu Kinga
Tirol Dorottya 11.b Rotary Klub ösztöndíja    
Erdélyi Bernát 7. a Kárpát-medencei rajzpályázat, Ref.  Ped. Int. Bp. országos 40. hely Kun Attiláné
Székely Bendeguz matematika OKTV 2. fordulóba jutott Paróczay József-Szende Gabriella
Swinburn Viktória országos Dürer cspatverseny 2. hely Paróczay József
Székely Bendeguz 2. hely Paróczay József-Szende Gabriella
Lapis Áron 2. hely
Szilágyi Zsófia 9.b Arany Dániel országos matematika verseny 2. fordulóba jutott Paróczay József
Szilágyi Zsófia 9.b Református Iskolák Országos Matematika Versenye 2. hely
Óváry Márton 2.-3. hely
Vörös Vilmos 7. hely
Lapis Áron Református Iskolák Országos Matematika Versenye 3. hely Paróczay József-Szende Gabriella
Óváry Márton Arany Dániel országos matematika verseny 2. fordulóba jutott Paróczay József
Óváry Márton Zrinyi matematika verseny megyei 3.
Czvitkó Zsombor 12.a  OKTV földrajz döntőbe jutott Gaálné Gerencsér Hajnalka
Székely Bendegúz Mihály 12.b OKTV  II. Programozás  országos 39. hely Hidvégi Eszter
Szabó Levente Máté 11.a 2. fordulóba jutott
Bódog Julianna 11.b OKTV  I.  Alkalmazói 2. fordulóba jutott
Kotró Nóra 10.b Nemes Tihamér Nemzetközi Informatika Tanulmányi Verseny alkalmazói kategória országos 6. hely
Gaszner Kata Márta 10.b  országos  16. hely
Bor Klára Éva 10.b országos 18. hely
Czender Dániel 10.b országos 42. hely
Pánczél Noémi Vanda 10.b országos 48. helyezés
Gutbrod Ádám 9.b országos 41. hely
Pini Sándor 8.a országos 6. hely
Dragon Dominik Sándor 8.a országos 22. hely
Melnek Mihály 8.b  Nemes Tihamér programozás kategória országos 35. hely
Kertész Balázs 6.a Logo verseny  országos 20.hely
Székely Áron 6.b  országos 48.hely
Melnek Mihály  8.b  országos 1.hely
Dragon Dominik Sándor 8.a  országos 41.hely
Réthy Levente 6.a   országos 74.hely
Pálinkás Zsófia 7.b   országos 84.hely
Kotró Nóra 10.b PEST MEGYEI KÖZÉPISKOLAI INFORMATIKA ALKALMAZÓI VERSENY megyei 1.  helyezett
Bor Klára Éva 10.b megyei 2. helyezett
Gaszner Kata Márta 10.b  megyei 3.  helyezett
Czender Dániel 10.b megyei 4. helyezett
Pánczél Noémi Vanda 10.b megyei 5.  helyezett
Óváry Márton 10.b megyei 6. helyezett
Sziva Hanna 9.a megyei 7. helyezett
Gutbrod Ádám 9.b megyei 7. helyezett
Dombóvári Dávid Péter 10.b megyei 9. helyezett
Szabó Levente Máté 11.a megyei 1. helyezett
 Vörös Vilmos 11.b megyei 2.. helyezett
 Buzas Kata Fanni 11.b megyei 3. helyezett
Vígh Dávid Áron 11.b megyei 3. helyezett
Erdei Zsófia Klára  11.b megyei 4. helyezett
Schaffer Noémi Eszter  11.b megyei 4. helyezett
Swinburn Viktória Sára  11.b megyei 5. helyezett
 Nyilas Zoltán 11.b megyei 6. helyezett
Herczeg Fülöp Bálint 11.b megyei 7. helyezett
Perényi Hanna  7.b E-hód verseny – országos 5.
Gosztonyi Fanni Fruzsina 8.b 7.
Kálmán Kata Eszter 8.a 9.
Óváry Márton  10. b 3.
Gaszner Kata Márta  10.b 5.
Kelemen Levente  10.b 10.

Állami elismerés

A Miniszterelnökség augusztus 20-ai ünnepségén Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából adományozott állami kitüntetéseit adta át. Iskolánk nyugalmazott igazgatónője dr. P. Tóth Béláné a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át.

Szívből gratulálunk igazgatónőnek!

SDG!

Tanévkezdési információk

Kedves Szülők!

 

Szeretettel köszöntöm Önöket a Szentendrei Református Gimnázium 2020/2021. tanévének alkalmából. Rendkívüli helyzetben rendkívüli tanévet kezdünk meg. A tanév kezdetén szeretnék Önökkel néhány új, bevezetésre kerülő intézkedést megosztani és kérem a segítségüket a hatékony megvalósítás érdekében. Önöknek és gyermekeiknek sikeres tanévet kívánok!

A Kormány a 2020/2021. tanévre az iskolák működésével kapcsolatosan intézkedési tervet készített. Iskolánk az intézkedési tervben foglaltak alapján kifejezetten kéri az Önök segítségét is, hiszen hatékonyan csak együtt tudunk védekezni, csak együtt tudunk tenni egészségünk megőrzéséért.

Kéréseink az iskolalátogatással kapcsolatosan

 • Kérjük Önöket, hogy gyermekeiket csak abban az esetben engedjék a közösségbe, ha egészségesek és tünetmentesek!
 • Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A Kormány intézkedési terve szerint a szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Kérjük, hogy Önök is hívják fel gyermekeik figyelmét az iskola előtti és utáni időszakban is a csoportosulás és az ölelkezve köszöntés veszélyeire.
 • Az iskolában a tanítási órákon és az órák közötti szünetekben (mivel az ajánlott 1,5 méteres védőtávolság betartásának lehetősége nem biztosított) a maszk használata ajánlott. Kérjük, hogy biztosítsanak gyermekeik számára védőfelszerelést.

Bevezetésre kerülő intézkedések

 1. Az intézmény bejáratainál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt helyeztünk ki, annak használatára felhívjuk a figyelmet. Az intézménybe érkezéskor, étkezések előtt és után mindenki mosson kezet vagy fertőtlenítse a kezét (a tanulók esetében inkább javasolt az osztályterembe kihelyezett fertőtlenítő szeres kézmosás). Kérjük, hogy gyermekeik számára biztosítsák a saját törölköző használatának lehetőségét!
 2. A WC-kbe fertőtlenítő hatású folyékony szappant és papírtörölközőt helyezünk ki.
 3. Osztályfőnöki órákon, az első napon felhívjuk a diákok figyelmét az alapvető higiénés szabályok betartására, a kihelyezett fertőtlenítő szerek használatára és az alapos kézmosás fontosságára.
 4. A közösségi tereket naponta többször fertőtlenítik a takarítók. Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a fertőtlenítő takarítás során a kézzel gyakran érintett felületeket (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padlót és a mosható falfelületeket vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésék.
 5. A kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében a szellőztetést kiemelten fontosnak tarjuk, ezért azt intenzíven, többször végezzük.
 6. Légtechnikai eszközök használatát kerüljük. Helyette inkább többet szellőztetünk.
 7. A sporteszközök és játékok felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

Hiányzások kezelése

 1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) miatt orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, annak esetleges hiányzását igazoltnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. Lásd az iskolai házirendet.
 3. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 4. A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Az idei tanévben az első tanítási napon csak a két ötödik osztálynak tartunk tanévnyitó ünnepélyt. Erre az alkalomra ünneplő egyenruhát csak tőlük kérünk. A gólyaavatás az évnyitó végén a DPR képviselői előtt lesz. Szülőket erre az alkalomra sem tudunk fogadni.

Az ebédelés a második héten, szeptember 7-én kezdődik.

Az induló tanórán kívüli foglalkozásokat tanáraink az első héten hirdetik meg a diákoknak. Ezek az alkalmak segíthetik a diákok útkeresését, pályaválasztását. Kérjük, biztassák gyermekeiket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel!

A kilencedik évfolyam pályaválasztását és a majdani fakultáció választást szeretnénk segíteni azzal, hogy ettől az évtől felmenő rendszerben számukra úgynevezett irányultsági lehetőségeket vezetünk be. A diákok heti kétszer egy plusz órában elmélyülhetnek azokban a tantárgyakban, amelyek a továbbtanulásuk szempontjából fontosak. Ezzel is segítjük őket a még sikeresebb érettségi megszerzéséhez. Az irányultság választása nem kötelező, de amennyiben valaki elkezdi, akkor az beépül a heti órarendjébe, tehát a tanév végéig a foglalkozásokat látogatnia kell.

Az őszi érettségire a jelentkezés határideje szeptember 7. (hétfő). Ennek a betartása nagyon fontos azok számára, akik most szeretnének előrehozott érettségit tenni. Az őszi előrehozott érettségit diákjaink ebben a tanévben intézményünkben tehetik le.

A szülői értekezleteket idén online tartjuk meg. Az elsőre szeptember 8-án kerül sor. FONTOS! Erre az alkalomra az 5. és 9. évfolyamosok szüleit személyesen várjuk. Kérjük, hogy az értekezletre maszkban érkezzenek!

Köpeny viselése ebben a tanévben nem kötelező.

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!

Sikeres tanévet és jó egészséget kívánok! Vigyázzunk egymásra!

 

Áldás, békesség!

 

Földi János

igazgató

Tankönyvek visszavétele a könyvtárban

 

  Hétfő (06.08.) Kedd

(06.09.)

Szerda (06.10.) Csütörtök (06.11.)
8 – 12 5.évf. 7.évf. 9.évf. 11.évf.
12:30 – 16 6.évf. 8.évf. 10.évf.  

 

Szentendre, 2020.június 03.                                      Dr. Puskás Áronné
                                                                                           könyvtárostanár

Emlékezünk

Trianon 2020

Készítette: Dr. Török Márta történelemtanár

Trianon 100

Iskolánk diákjai és tanárai határokon átívelő imacsomaggal emlékeznek és üdvözletüket küldik nemzettársainknak:

Facebook: https://www.facebook.com/Szentendrei-Reform%C3%A1tus-Gimn%C3%A1zium-149575068405696

Instagram: @szrgimacsomag https://www.instagram.com/szrgimacsomag/?hl=hu

5.a osztály üzenete

11.a-b osztály üzenete

11.b osztály üzenete

Ballagás 2020

Szentendrei éléstár

Végleges felvételi jegyzék a 2020/2021-es tanévre

A Szentendrei Református Gimnázium nyolcosztályos tagozatának végleges felvételi jegyzéke a 2020-2021-es tanévre

Előfeltételként alkalmazva a keresztyén világnézet elfogadását a következő felekezeti arányok mellett: 75% protestáns, 25% nem protestáns

 

Protestáns felvételizők eredménye:

Angol (0001) nyelvre felvettek Német (0002) nyelvre felvettek
BOLYHOSKA 72617648457
72654116027 72617651185
72676982434 72675224616
72677963531 72677778444
72690415292 72701050605
72715225122 72721823556
72753549681 72739772831
72767745371 72797175181
72769251559 72801119327
72778193338 72890185859
72795495682 72890746067
72859282581 72910138656
72888408287 72935362394
72888466520  
72888618800  
72888996376  
72889784486  
72891866515  
72894967549  
72895433726  
72900122590  
72906683877  
72907639686  
72913891397  
72960773235  
73005425169  
73019243168  
73020619597  

 

 

 

Nem protestáns felvételizők eredménye:

Angol (0001) nyelvre felvettek Német (0002) nyelvre felvettek
72617663195 72791706617
72684654474 72860058926
72720333980 72907585834
72722051533  
72756219142  
72760768650  
72779019483  
72895386724  
72899840121  
72899871066  
72905088544  
72801119327  
72929258229  

 

Köszönet

Köszönjük a Szentendrei Maszkvarró Önkéntesek csoportjában dolgozó anyukáknak a sok maszkot, amellyel segítik iskolánkban az érettségi vizsgák biztonságos lebonyolítását!

Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!  4 Mózes 6:24

Információk érettségizőknek

Tájékoztató az érettségivel kapcsolatosan.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a vizsgázók számára. A vizsgák pontos kezdési időpontjáról a vizsgabehívó tájékoztat!

Iskolai tájékoztató a tantermek megközelítésével és az érettségi vizsga menetével kapcsolatosan. Frissített változat!!

Érettségi vizsgajelentkezés módosítása

2020. április 21-én, éjfélig lehet benyújtani az érettségi vizsgajelentkezés módosítására vonatkozó kérelmet

A kérelem benyújtható ennek a hivatkozásnak a segítségével.

Sok sikert az érettségihez!

Digitális munkarend órarendje

Kedves Diákok!

A tanárok által tartott online órarendet itt tudjátok megtekinteni.

Órarend

Tantermen kívüli digitális munkarend

Kedves Diákok!

A mai naptól új oktatási forma a tantermen kívüli digitális munkarend kerül bevezetésre minden iskolában, így nálunk is.

A tanulás folyamatát az e-Napló Kréta felületén fogjuk Nektek naponként ütemezni. Az e-Naplóba belépve a saját órarendetekben az óra kiválasztása után a házi feladatok részben fogjátok megtalálni a tanáraitok által számotokra kijelölt feladatok elérhetőségét, a számonkérés módját és annak határidejét is. Tehát a Kréta elektronikus ellenőrzőben látható lesz minden tanítási napon az egyes tantárgyakból feladott házi feladat. (A belépés módja: a felhasználónév az oktatási azonosítód (pl. 74895614895), a jelszó a születési dátumod kötőjellel elválasztva (pl: 2013-12-15). A kijelölt feladatok elérésének módja: a belépés után: órarend/tanóra kiválasztása/házi feladat.)

Fontos, hogy kijelölt feladatokat mindig határidőre végezzétek el.

Amennyiben kérdésetek van, azt a szaktanárokkal egyeztetett elektronikus felületen vagy emailben tehetitek fel.

Jó egészséget és jó tanulást kíván a Szentendrei Református Gimnázium nevelőtestülete!

Kedves Diákok! Kedves Szülők!

Ahogy azt a szülők és a diákok felé is külön levélben jeleztük iskolánk március 24-25-től áttért a TEAMS rendszer használatára. Ebben a levélben minden diák magkapta a felhasználói nevét és a jelszavát is.  Tanáraink, ahogy azt kértük tőlük jelezték felétek ennek elindulását. A házi feladatokat ne a KRÉTA rendszerben keressétek és várjátok! Kérjük a felület rendszeres használatát!  Kérdéseitekkel keressétek a tanáraitokat.

További jó egészséget és jó tanulást kívánunk!

 

Digitális munkarend bevezetése

Kedves Szülők!

2020.03.16-tól egy új jogintézmény, a tantermen kívüli digitális munkarend kerül  bevezetésre minden iskolában.

 • A tanulók nem látogathatják az iskolát.
 • Az oktatás megszervezését a mai napon elkezdjük és folyamatosan tájékoztatni fogunk minden érintettet. Ennek érdekében kérjük kísérjék figyelemmel iskolánk honlapját, illetve a szülői levelezési listájukat.
 • Kérjük, hogy a gyerekek otthoni tanulásához az iskolában maradt tankönyveket lehetőleg még a mai vagy a holnapi napon vigyék haza. Az iskolában portaszolgálat működik, akik beengedik Önöket.
 • A tankönyveken kívül kérjük, hogy az iskola fertőtlenítése miatt minden más felszerelésüket is vigyenek haza.

Köszönjük az együttműködésüket és segítségüket!

“Mert nem a fé­le­lem­nek lel­két adta ne­künk az Is­ten, ha­nem az erő, a sze­re­tet és a jó­zan­ság lel­két.” (2Tim 1)

Áldás, békesség!

Földi János
igazgató

Projekthét képekben

Szülői bál 2020

Újévi koncert 2020.01.10

Újévi koncert 2020

2020

Mikulás 2019

Református Zenei Esték 2019. december 8.

Kárpát-medencei Református Oktatási Intézmények adománygyűjtése 2019


KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP ADOMÁNYGYŰJTÉSI FELHÍVÁSA

AZ ELNÖKSÉG KÍSÉRŐ LEVELE

BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT 10 ÉV ADOMÁNYGYŰJTÉSEIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÍRIAI ÖRMÉNY REFORMÁTUS EGYHÁZRÓL ÉS INTÉZMÉNYEIRŐL

EGY DOBOZNYI SZERETET – ÉLELMISZERGYŰJTÉS 2019

 

SDG!

Polonica Varietas című pályázat – Lengyelországi osztálykirándulás

A 2019. október 9. és 13. között a Polonica Varietas című pályázat keretében a Szentendrei Református Gimnázium 10.b osztályos tanulói három kísérőtanárral Lengyelországba utazott, hogy megvalósítsák a magyar–lengyel kapcsolatokat építő projektjüket.
A program a Wacław Felczak Alapítvány Kuratóriuma által biztosított keretösszeggel vált valóra. Az úti cél Lengyelország kis szeletkéje volt, ahol a diákok személyes élményeiken keresztül megismerkedhettek a lengyel kultúra szépségével, az ország természeti kincseivel, a lengyel–magyar barátság elemeivel a két nép történelmében lévő kapcsolódási pontokkal, a keresztény egységben lévő erőkkel együtt.
A program ugyanakkor nemcsak kirándulást, élményt jelentett. Az indulást alapos felkészítő munka előzte meg, ahol a gyerekek már megismerkedtek a meglátogatandó katolikus városok történelmével, földrajzával, nemzetiségeivel, híres személyiségeivel, magyar emlékeivel.
A közvetlen megismerés és élményszerű programokkal Hidvégi Eszter osztályfőnök azt szerette volna elérni, hogy bővüljenek a tanulók határon túli ismeretei, erősödjön az Európa-tudatuk, tudatosodjon bennük a nemzetek közötti kapcsolattartás, együttműködés fontossága, a két ország évszázados kapcsolata, valamint az intézmény nevelési-oktatási tevékenységének, szellemiségének megfelelően a hagyományok, a keresztény értékek megbecsülése.
Az öt napos utazás első állomása Nedec várának érintésével az orawkai Keresztelő Szent János tiszteletére épített magyar szentek temploma volt, majd Krakkó kulturális, történelmi értékeinek feltérképezése következett. Továbbá lerótták kegyeletüket Auschwitz-Birkenau koncentrációs- és haláltábor emlékparkjában, majd Wadowicében tisztelegtek II. János Pál pápa emléke előtt. Tarnówban a legmagyarabb városban Bem tábornok emlékhelyeit keresték fel, majd Szent Kinga nevéhez fűző, az UNESCO Világörökségi listáján szereplő wieliczkai sóbánya sószobrait tekintették meg. Az osztály lelki épülésének utolsó állomása Zakopane a Tátra lengyel részének fővárosa volt.
A lengyelországi kirándulás során az osztály életre szóló élményekkel gazdagodott, s talán a gyerekek amikor később előveszik beszámolóikat, videó- és útinaplóikat, újra átélhetik ezeket a felemelően csodás pillanatokat.

Előkészítő órák
Kirándulás 
Lezáró órák

Ismét a száz legjobb középiskola között

A legfrissebb kimutatás szerint a Szentendrei Református Gimnázium ismét bekerült az ország száz legjobbjaként számon tartott középiskolája közé.

Az évenként készülő kimutatás az egyetemi felvételik, az érettségik, a kompetenciamérések és a felvételi eredmények számadatainak összesítésével, az összes magyar középiskola eredményeit figyelembe véve készült.

Soli Deo gloria!

Nyitott kapuk november 9-én és november 30-án

Iskolánk 2019. november 9-én és november 30-án 8-11 óráig szeretettel várja az iskola iránt érdeklődő jelenleg általános iskola 4. osztályába járó diákokat és szüleikkel együtt. Ezen a napon alkalom nyílik az iskolával való megismerkedésre, bepillantásra az iskola életébe és beszélgetésre diákokkal valamint tanárokkal.

 

Református zenei esték 2019. október 20.

Jótékonysági vásár 2019. október 5.

A 2019/2020-as tanévben meghirdetett tanórán kívüli foglalkozások

Foglalkozás tanár időpont évfolyam
sakk külső oktató kedd 8. 5.- 12.
kosárlabda Borné Haluska Marianna hétfő 8.  5.- 8.
latin szakkör Gergely Judit egyeztetés alatt 9.
rajz szakkör Kun Attiláné szerda 7-8. 5.-8.
rajz tehetséggondozó foglalkozás Kun Attiláné egyeztetés alatt 11.-12.
fizika szakkör Berta Ildikó egyeztetés alatt 7.
fizika szakkör Berta Ildikó egyeztetés alatt 8.
kémia szakkör Szakács Erzsébet egy. alatt 8.-10.
kémia emelt érettségi előkészítő Szakács Erzsébet egy. alatt 11.-12.
kémia társasjáték kör Szakács Erzsébet hétfő 6. 5.
kémia versenyfelkészítés Szakács Erzsébet egyeztetés alatt 7.
társadalomismeret Urbán Viktória hétfő 7. 11.-12.
irodalom szakkör Urbán Viktória hétfő 8.  5.-12.
matematika korrepetálás Mózes Mónika hétfő 8.  5.
matematika korrepetálás Mózes Mónika szerda 6. 6.
matematika szakkör Mózes Mónika kedd 7. A 7.
matematika szakkör Mózes Mónika kedd 7. B 8.
matematika szakkör Földiné Koczor Tünde hétfő 7. A 5.
matematika szakkör Földiné Koczor Tünde szerda 6-7. B 6.
matematika emelt érettségi előkészítő Szende Gabriella csütörtök 0. óra 12.
matematika érettségi előkészítő Földiné Koczor Tünde szerda 2. A 12.
matematika érettségi előkészítő Földiné Koczor Tünde csütörtök 7. B 12.
matematika érettségi előkészítő Gaálné Gerencsér Hajnalka egyeztetés alatt 12.
matematika korrepetálás Gaálné Gerencsér Hajnalka egyeztetés alatt 9.
Arany Dániel tehetséggondozó Paróczay József egyeztetés alatt 9.-10.
matematika OKTV tehetséggondozó Paróczay József egyeztetés alatt 11.-12.
matematika felzárkóztató szakkör Paróczay József alkalmanként 8. 
Logó szakkör Hídvégi Eszter egyeztetés alatt 6.-7.
alkalmazói szakkör Hídvégi Eszter egyeztetés alatt 7.-8.
alkalmazói szakkör Hídvégi Eszter egyeztetés alatt 9.-10,
programozó szakkör Hídvégi Eszter egyeztetés alatt 7.-10.
angol nyelvvizsga felkészítő (B2) Kuzma Márta egyeztetés alatt 9.-10.
haladó latin szakkör Dr. Török Márta egyeztetés alatt 9.-12.
kezdő latin szakkör Dr. Török Márta egyeztetés alatt 5.-8.
történelem versenyfelkészítő Dr. Török Márta egyeztetés alatt 7.-12.
biológia érettségi előkészítő Kiss-Székely Zoltán szerda 0. 12.
Kővirág TVSZK Kiss-Székely Zoltán szerda 8. 6.-7.
biológia érettségi előkészítő Dulai Teréz csütörtök 2 óra 12.
elsősegélynyújtás versenyfelkészítő Dulai Teréz egyeztetés alatt  
énekkar Albertné Bereczki Éva kedd 7. A 5.-6.
énekkar Albertné Bereczki Éva szerda 6. B 5.-6.
kreatív zenélés Albertné Bereczki Éva hétfő 8.  7.-10.
színjátszókör Sipos Dávid péntek 7.-8. 8.-12.
francia érettségi előkészítő Szappanosné Szemkeő Dominika péntek 2. B 12.
francia szakkör Szappanosné Szemkeő Dominika csütörtök 5. A 9.-10.

Menza, ebédfizetés

Menza

Tehetséggondozó foglalkozások a Szentendrei Református Gimnáziumban

A Szentendrei Református Gimnázium tehetséggondozó foglalkozásokat hirdet a most 4. osztályba járó általános iskolás tanulóknak magyar nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból. A foglalkozások 8 alkalommal, szombatonként 8-12 óráig tartanak. A kezdés időpontja: 2019. szeptember 21. szombat 8 óra. Az órák egyeztetése az első foglalkozáson történik.

Helye: Szentendrei Református Gimnázium
2000 Szentendre
Áprily tér 5.
Tel: 06-26-302595

Tájékoztató a magántanulói státusz helyébe lépő „egyéni munkarenddel” kapcsolatos tudnivalókról (2019. szeptember 1. napjától)

Tájékoztató a magántanulói státusz helyébe lépő „egyéni munkarenddel” kapcsolatos tudnivalókról (2019. szeptember 1. napjától)

Tapasztalatok földön, vízen, levegőben

                                   Komplex tehetséggondozó programunk (NTP-KNI-18-0014) során az egész tanévben folyamatosan zajlott egy hagyományosan kémia szakkörnek nevezhető munka, melyben elméleti, számolási és gyakorlati ismeretekre tettek szert a diákok. Szó esett oldatokról, kristályosodásról, kristályvízről, gázokról, sűrűségről, sav-bázis reakciókról, indikátorokról. Tanulókísérletekben túltelített oldatot készítettünk, ételecet valódi töménységét határoztuk meg titrálással, tojást lebegtettünk a vízben különböző módszerekkel, megtanultuk a Visocolor Eco vízvizsgáló koffer használatát, óriás buborékot készítettünk stb.

                                   A szakköri órák sem voltak unalmasak, de még érdekesebbnek bizonyultak a külső programok. Elmehettünk a Kutatók éjszakáján az ELTE TTK Kémiai Intézetébe, ahol részt vettünk kísérleti bemutatókon és interaktív tudományos programokon. A Csodák Palotájában azon a napon voltunk, amikor természettudományos pályaorientációs programon is részt vehettünk, de a legjobban mégis a szabaduló szobák kipróbálása és a kísérletezés tetszett a Richter laboratóriumban. Mi magunk is változtattuk a sűrűségünket és lebegtünk a V8 uszoda vizében a búvárkodás során. A karácsonyt mézeskalácssütéssel vártuk. A periódusos rendszer 150. születésnapját az MTA Dísztermében ünnepeltük a Periódusos rendszer extrákkal c. előadáson, majd kalandoztunk Pandorában az Avatar kiállításon (Andrássy Élményközpont). Még egyszer elmehettünk az ELTÉ-re, a kémiatanár-szakosok módszertani laborgyakorlatára ahol a kísérletek kipróbálásán túl azt is láthattuk, hogyan tanítják a tanárokat. Tavasszal házhoz jött a Tudomány, szeretlek! program, aminek látványos kísérleti bemutatója miatt minket irigyelt az iskola többi diákja. A bátrabbak overallos barlangi túrán is részt vehettek a Mátyáshegyi barlangban.

                                   Ősszel együtt kísérleteztünk szülőkkel és kisdiákokkal, a tanév végén pedig a közös munka összegzéseként természettudományos szabaduló szobát állítottunk össze a DPR napra.

 

Köszönjük a Nemzeti Tehetség Program és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatását!

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája

Pierson-Bartel Róbert 12.a osztályos tanuló a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján az országos döntő 1. helyezettje lett. Felkészítő tanára Dulai Teréz tanárnő. Szívből gratulálunk! 

A kémia iránt érdeklődők kalandozásai az elmúlt hetekben

 1. Periódusos rendszer extrákkal

Február végén a periódusos rendszer 150. születésnapját ünnepeltük. Ebből az alkalomból Lente Gábor előadásán vettünk részt az Akadémia Dísztermében. Ahogy a résztvevők írják:

„A periódusos rendszerről tartott előadás szerintem érdekes volt, sok újdonságot megtudhattam belőle, meg olyanokat is hallottam amiket már tanultunk. Véleményem szerint, erről a témáról nem lehetett volna ennél érdekesebben előadni, úgy gondolom, hogy mindet kihoztak belőle amit csak lehetett. Nagyon örültem a periódusos rendszernek amit haza vihettünk, mert szép színes és ennek még hasznát vehetem.”

„Ez az előadás nekem kifejezetten tetszett. Érdekes volt és különösképpen oktató jellegű. Szerintem nagyon jó megoldásként szolgált, hogy próbálták kicsit viccesebbre, hangulat teremtőre fogni az egészet. Tetszett, hogy különböző képekkel és videókkal próbálták kicsit feldobni az előadást, közben tőlünk is kérdezgettek dolgokat, és illusztrálták is ezt, a háttérben futó prezentációval valamint az periódusos rendszeres alkalmazás bemutatásával. Összességében úgy vélem megérte elmenni és végighallgatni.” 

„Az emberi elme egy érdekes dolog. Bámulatos, hogy miként tudta Mengyelejev megjósolni egy kezdetleges periódusos rendszerben további elemek tulajdonságait. Meghallgathattuk a kezdetekben ismert négy őselemtől a napjainkig ismert elemekig, hogy hogyan és ki fedezte fel, illetve miről nevezte el.”

A hivatalos tudósításon túl az előadást is meg lehet nézni az alábbi linken:

https://mta.hu/mta_hirei/periodusos-rendszer-extrakkal-109459

 

 1. Laboratóriumi gyakorlat Róka András tanár úrral és tanárszakos hallgatóival az ELTE Kémiai Intézetében

„A hallgatók nyitottsága és kedvessége miatt jó hangulatban telt a délelőtt. Bár az elején kicsit félénkebbek voltunk, de amikor láttuk, hogy milyen nyitottak és közvetlenek velünk, mi is kezdtünk feloldódni. Az is nagyon tetszett, hogy egy adott témakör köré volt felépítve a program (gázok) és azt sokféle kísérlettel megismerhettük. Különösen élvezhető volt amiatt, hogy a hallgatók és a tanár úr is bevont minket a kísérletekbe, rávezettek minket a miértjére, ezáltal magunk is rájöhettünk egy-egy kísérlet megoldására. Nekem mindegyik kísérlet nagyon tetszett, de legfőképpen amikor a vezetékes gázzal megtöltött szappanbuborékokat meggyújtottuk a kezünkben.

Összességében egy nagyon jó élményben vehettem részt és sok új dolgot is megtanultam. Köszönöm, hogy ott lehettem. :)”

Újabb országos sikerek

Matematikából:

Iskolánk diákjai a Református Iskolák Országos Matematikaversenyén csapatban legjobban szereplőként egy évre elnyerték a verseny Vándorkupáját. A versenyen összesen 25 induló iskola volt, ebből három határon kívüli: Nagyvárad, Rimaszombat, Nagybereg csapatai. E mellett az egyéni versenyeken diákjaink az alábbi eredményeket érték el:

7. évfolyam: Székely Barnabás 2. helyezett,
8. évfolyam: Pluhár Zsófia 6. helyezett,
9. évfolyam: Óváry Márton 3. helyezett,
10. évfolyam: Eckensberger Attila 12. helyezett,
11. évfolyam: Székely Bendegúz 4. helyezett,
12. évfolyam: Szabó Richárd 2. helyezett lett.

Kémiából:

Óváry Márton 9.b Irinyi János kémia verseny országos döntőjébe jutott.

Informatikából:

Kotró Nóra, Gaszner Kata Márta, Bor Klára Éva, Czender Dániel, Páncél Noémi Vanda,  Sziva Hanna, Gutbrod Ádám a Nemes Tihamér informatika alkalmazói verseny országos döntőjébe jutottak.

Gratulálunk Nekik és a felkészítő tanároknak!

 

Országos siker matematikából!

A XII. Dürer Verseny döntőjében a Bérczes Olívia 12.b, Zeller András 12.a és Székely Bendegúz 11.b osztályos tanulók alkotta csapat az országos hatodik helyen végzett. Felkészítő tanáraik: Paróczay József, Szende Gabriella és Földiné Koczor Tünde. Gratulálunk!

OKTV és egyéb versenyhírek

OKTV versenyeken matematikából Székely Bendegúz 11.b és Zeller András 12.a, informatika programozó kategóriában Székely Bendegúz 11.b, biológiából Pierson-Bartel Róbert 12.a osztályos tanulók bejutottak a 2. fordulóba. Informatika alkalmazói kategóriában szintén a 2. fordulóba jutottak: Bodrogai András 11.b, Damenija Vitéz 12.b, Szimilkó Virág 12.b, Tirol Zsófia 12.a osztályos tanulók.

Dürer matematikaversenyen iskolánk csapata Bérczes Olívia 12.b, Szabó Richárd 12.a, Székely Bendegúz 11.b a 3. legjobb pontszámmal jutott az országos döntőbe.

Márton Zsófia 8. osztályos tanuló 1. helyen végzett a Pest megyei matematikaversenyen.

Patai Barnabás 12.b osztályos tanuló bejutott a Tisza István Országos Történelem verseny 2. fordulójába, Sipos Ilka 11.a osztályos tanuló a PPKE BTK Bölcs Ész versenyének döntőjébe.

A Varga Tamás matematikaverseny második fordulójába jutottak a következő tanulók:

 1. évfolyam:

Kertész Laura
Melnek Mihály

 1. évfolyam:

Kákai Ákos
Márton Zsófia
Pluhár Zsófia
Szilágyi Zsófia

A Nemes Tihamér informatikaverseny alkalmazói kategóriájában a 2. fordulójába jutottak: Sziva Hanna 8.a, Tasnádi Emma 8.a, Gutbrod Ádám 8.b, Tóth Édua Zita 8.b, Szűcs Kristóf 8.b, Márton Zsófia 8.a, Sági Ádám, Gaszner Kata Márta, Kotró Nóra, Bor Klára Éva, Pánczél Noémi Vanda, Czender Dániel, Óváry Márton.

A Nemes Tihamér informatikaverseny programozói kategóriájában a 2. fordulójába jutott Melnek Mihály.

Gratulálunk Nekik és a felkészítő tanároknak!

Református kémiaverseny 2018

20. alkalommal rendezte meg a Szilády Gimnázium a református iskolák  országos kémiaversenyét október 5-6-án.

Pénteken tanulmányi kirándulással kezdődött a program Szegeden az SZTE Gyógyszerészeti Karán. A karról szóló tájékoztató után tablettázógépeket láthattunk működés közben, korszerű műszeres analitikai gépeket nézhettünk meg és elkészíthettünk a megadott recept szerint gyógyszertári körülmények között egy hajzselét.

 A szombat a versenyzés majd az eredményhirdetés napja volt. Két első és egy második helyezést sikerült elhoznunk Takács Attila 8. a, Óváry Márton 9. b és Pierson-Bartel Róbert 12.a tanulók remek versenyzése révén.

Gratulálunk az eredményükhöz!

Új utakon a Kárpátok ölelésében

Határtalanul! Kárpátaljai szolidaritási program keretében a 9.b osztály 2018.szeptember 4 és 8. között Kárpátaljára utazik a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismereteinek bővülése, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítése érdekében. A pályázatunk célja a kapcsolatépítésen túl a Kárpátalján nehéz helyzetben lévő magyar diákok, iskolák támogatása. Segítségnyújtó tevékenységünk a Nagyberegi Református Gimnázium infrastrukturális fejlesztésére irányul.
Vállalt feladataink között szerepel a gimnázium kilencedikes osztálytermének felszerelése multimédiás eszközökkel, valamint egy multifunkciós nyomtató telepítése. Így szeretnénk hozzájárulni az oktatás minőségének javulásához és a tanárok munkájának támogatásához.

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által biztosított 1919885 Ft keretösszeggel válik valóra.

 

Adománygyűjtés

Júniusban a gimnázium adománygyűjtést hirdetett a kárpátaljai magyar diákok megsegítésére. Istennek hála, a Szentendrei Református Gyülekezet és a Gimnázium, valamint a 9.b osztály közösségének összefogása segítségével 600 000 Ft támogatás gyűjt össze a Nagyberegi Református Líceum kilencedik évfolyam osztálytermének multimédiás eszközökkel történő felszerelésére. Gálfi Dezső partnerkapcsolatért felelős tanár úrral egyeztetve modern számítástechnikai és digitális eszközöket vásárolnak az összegyűjtött adományokból. A gimnázium 9.b osztálya szeptember 4-én kedden utazik Kárpátaljára, hogy az összegyűlt pénzadományt átadja a Líceum részére. Adományaikat hálás szívvel köszönjük a beregi diákok nevében. “Aki a jót cselekszi, az Istentől van” (3 Jn 1,11)

Határtalanul! Előkészítő szakasz

HAT-18-03-0044 – HATÁRTALANUL! Előkészítő órák – 2018.szeptember 03.

Határtalanul! Tanulmányi kirándulás

HAT-18-03-0044 – Új utakon a Kárpátok ölelésében – Tanulmányi kirándulás – 2018.szeptember 04-08.

Útinaplók

Határtalanul! Értékelő szakasz

HAT-18-03-0044– Határtalanul! bemutató óra – 2018.szeptember 27.

Kötelező olvasmányok 5-12. évfolyam

5. évfolyam

            Petőfi Sándor: János vitéz

            Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

+ Az alábbiak közül kötelezően választandó egy (az osztályban tanító szaktanár választja ki):

            Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér VAGY

 Szabó Magda: Tündér Lala VAGY

 Fekete István: A koppányi aga testamentuma VAGY

 Fekete István: Bogáncs

 

6. évfolyam

            Arany János: Toldi

            Gárdonyi Géza: Egri csillagok

+ Az alábbiak közül kötelezően választandó egy (az osztályban tanító szaktanár választja ki):

            Daniel Defoe: Robinson Crusoe VAGY

 Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg

 

7. évfolyam

            Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa

            Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője VAGY A két koldusdiák

            Mikszáth Kálmán: A néhai bárány

 William Shakespeare: Szentivánéji álom VAGY Romeo és Júlia VAGY

 Molière: A képzelt beteg

+ Az alábbiak közül kötelezően választandó egy (az osztályban tanító szaktanár választja ki):

            Jules Verne: Kétévi vakáció VAGY

 Tonke Dragt: Levél a királynak VAGY

 Mándy Iván: Az enyedi diák VAGY

 Csukás István: Vakáció a halott utcában

8. évfolyam

            Móricz Zsigmond: Pillangó VAGY Légy jó mindhalálig

 Szabó Magda: Abigél (Az Irodalom és mozgókép témakörben kerül elő.)

+ A szaktanárral a diákok a tanév során fel kell, hogy dolgozzák:

 George Orwell: Állatfarm (Az Irodalom és mozgókép témakörben kerül elő.)

 Agatha Christie egy Poirot-novellája (Az Irodalom és mozgókép témakörben kerül elő.)

 Egy drámai alkotás a 20. század második felének magyar irodalmából

9. évfolyam

            Homérosz: Odüsszeia (részletek)

 • ajánlott mellé: Szabó Árpád: A trójai háború
 • ajánlott mellé: Román József: A trójai háború – Odüsszeusz

            Szophoklész: Antigoné

Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből)

            Dante Aligihieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek)

 • javaslat: Nádasdy Ádám fordításában

            François Villon: A nagy testamentum (részletek)

            Boccaccio: Dekameron (Első nap harmadik novella)

 

10. évfolyam

            William Shakespeare: Romeo és Júlia VAGY Hamlet, dán királyfi

 • javaslat: Nádasdy Ádám fordításában

            Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek)

 • ajánlott mellé: Benedek Elek: Szigeti veszedelem (prózai átirat)

            Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37. és 112. levél)

            Molière: A fösvény VAGY Tartuffe

            Katona József: Bánk bán

 • javaslat: Nádasdy Ádám prózai átiratával együtt          

11. évfolyam (középszint)

            Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) VAGY Stendhal: Vörös és fekete (részletek)

            Henrik Ibsen: A vadkacsa VAGY Nóra/ Babaszoba VAGY

            Anton Pavlovics Csehov: A sirály VAGY Ványa bácsi

            Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála

 Arany János: Toldi estéje

 Madách Imre: Az ember tragédiája

 Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma

 Herczeg Ferenc: Az élet kapuja

 Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája

 Móricz Zsigmond: Úri muri

 Móricz Zsigmond: Tragédia

 Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!

           

 1. évfolyam (középszint)

            Samuel B. Beckett: Godot-ra várva VAGY

 Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok VAGY A nagy Romulus

 Örkény István: Tóték

            Szabó Magda: Az ajtó

 

Kötelező olvasmányok

(az emelt szintű érettségi témakörökhöz)