Év eleji időpontok

Osztályozó vizsgák: 2017. 08.28-tól. A magántanulók és új diákok különbözeti és osztályozó vizsgái az osztályfőnökökkel előzetesen egyeztetett beosztás szerint zajlanak.

Tanévnyitó ünnepély:

2017. szeptember 1-én pénteken:

Első órában az 5-8. évfolyamoknak a kápolnában.

Második órában a 9-12. évfolyamoknak a kápolnában, nekik az első óra osztályfőnöki.

Megjelenés nyári egyenruhában énekeskönyvvel együtt.

A tanítás a negyedik óra végéig tart. Ebéd ezen a napon nincs.

Tankönyvosztás:

2017. augusztus 28-án 15-18 óráig

2017. augusztus 29-én 8-13 óráig és 14-18 óráig

2017. augusztus 30-án 8-13 óráig és 14-18 óráig

Mire jó a természettudományos kutatás?

009EMMI

 

 

 

„Természettudománnyal a közösség érdekében” pályázatunk a végéhez érkezett. A Nemzeti Tehetség Program támogatásával végzett tehetséggondozó programunk utolsó állomása egy tábla-átadás, amivel a természettudományos kutató munka, felhasználható a lakosság érdekében.

Egy évvel ezelőtt egy Szentendre egyik körzetének képviselője  – Fülöp Zsolt által összehívott- lakógyűlésen hangzott el egy kérés, hogy az adott körzetben lévő rét védelmére helyezzen ki az önkormányzat táblát, mely jelzi, hogy a terület védett. Ekkor jött az ötlet, hogy az iskolánk természet-kutató szakköröseivel felmérjük a terepet és tanösvény jellegű táblákat készítünk, mellyel felhívjuk a figyelmet a terület védett értékeire. Szeretnénk ezzel megelőzni, hogy a területen hulladékot rakjanak le.

Komplex természettudományos tehetséggondozó program iskolánkban

009EMMI

 

 

 

.

A 2016/2017 –es tanévben természettudományok iránt érdeklődő diákok tehetséggondozására kaptunk lehetőséget. A Nemzeti Tehetség Program keretében iskolánk 7-10. évfolyamos, diákjai közül húsz fő vett részt a „Mire jó a természettudományos kutatás gyakorlata?” című projektben. 

A program az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által biztosított 1 950 000 Ft keretösszeggel vált valóra. A programunk több részből állt, az év során heti rendszerességgel komplex természettudományos – csillagászat, földrajz, biológia – foglalkozásokat tartottunk. A megtartott szakköri órákon az elmélet mellett inkább a gyakorlatra koncentráltunk, ahol a diákok elsajátíthatták a természettudományos vizsgálódás fogásait, megtanulhatták a vizsgálati és tájékozódási eszközök használatát. A pályázati összeg egy részét tantermi és terepvizsgálati eszközök beszerzésére fordítottuk.

2016/2017. tanév versenyeredményei (teljes lista itt nyílik)

Verseny megnevezése Tanuló neve Eredmény Felkészítő tanár
“Eleven Örökség” Helytörténeti vetékedősorozat 10a.:Székely András, Zeller András, Szabó Richárd, Holl Emily, Pierson- Bartel Róbert
10, b,Szimilkó Virág,Schubauer Panna, Rudan Kata,Kovács Dorottya, Turi Levente,
Gajdos Dóri,Törköly Kinga, Osváth Míra, Patai Barnabás, Kovács Jázmin, Kasza Katica, Lengyel Márton, Lévai Letícia,
3. helyezés Kun Attiláné
Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny Szentgyörgyi Máté (9.b) az országos döntőbe jutott Gergely Judit
Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny Bokor Zsófia (8.b) az országos döntőn dicséretben részesült Gergely Judit
Ábel Jenő Országos Latin Tanulmányi Verseny Kákonyi Éva Helga (8.b) az országos döntőn dicséretben részesült Gergely Judit

Fürkészéstől a kutatásig

EMMI009Programunkban tíz kiemelten tehetséges diákunk tehetséggondozása zajlott. Természeti, matematikai és digitális kompetenciáik fejlesztése volt a cél főként kémiai tartalmakon keresztül. Aktivitásközpontú módszereket használtunk: számolási-, labor- és terepi gyakorlatot, tanulói kísérlettervezést (IBSE módszer) és tanulókísérleteket, üzem- és laborlátogatásokon vettünk részt, ezzel az önálló kutatásokhoz vezettük el a diákokat.

Egész évben tartott egy kémia szakkör szerdánként. A diákok kísérleteztek és ezek egy részét maguk tervezték meg (IBSE módszer), számolási feladatokat oldottak meg, hétköznapi jelenségeket természettudományos alapokon modelleztek, IKT eszközöket (pl. tablet, digitális mikroszkóp USB-vel laptophoz kapcsolva) használtak munkájuk során, vízvizsgálatot végeztek a Bükkös patak vízmintáin.

Külső helyszíneken is zajlottak élményszerű, tanulói aktivitással is járó tevékenységek:

OKTV 2017/2018

Megjelent a 2017/2018/-as Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny kiírása. (letöltés)

Kerékpáros sporttábor

Kerékpáros

Eleven Örökség helytörténeti vetélkedő-sorozat 2016-2017

Idén második alkalommal indult útjára az Eleven Örökség helytörténeti vetélkedő-sorozat, ebben a tanévben a szentendrei középiskolások 10. és 11. osztályos tanulói vettek részt, úgy mint a Ferences Gimnázium,  a Móricz Zsigmond Gimnázium,  a Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola,  a Szentendrei Rákóczi Ferenc Gimnázium és a Szentendrei Református Gimnázium. Az öt fordulóból álló helyismereti sorozat célja az volt, hogy a középiskolások megismerkedjenek Szentendre átfogó helytörténetével, gazdag képzőművészeti hagyományával, művészeti értékeivel, szélesebb ismereteket szereznek sokszínű városunk történelméről, épített és természeti környezetéről.

 Minden gimnázium nyolc résztvevőt delegált.

 Iskolánkat képviselték:

10.b: Szimilkó Virág, Gajdos Dorottya, Patai Barnabás, Schubauer Panna, Osváth Míra, Kovács Dorottya, Jankai Anna, Törköly Kinga, Rudan Kata

Vízitúra 2017 nyár

vizitura

Mestermunka 2017

Csendesnap 2017 tavasz

Zsófia tanárnő osztálya, a 8.a idén tavasszal a csendes napunkon fogja bemutatni a Godspell című zenés színdarabot. Nagyon régóta, kitartóan készülnek az előadásra. Mint az osztály reformátusainak hittan tanára, riportot készíthettem néhány bátor jelentkezővel.

Mi volt számodra a készülődésben a legnagyobb élmény?

Márti: Talán amikor megkaptuk a saját szerepet és elkezdtünk próbálni.

Vanessza: Bár néha voltak viták, de végül minden jó lett. Összetartók lettünk,

Kristóf: Amikor először tudtam az összes szövegemet. Azért akkor állt össze az egész műsor.

Jótékonysági LUTHER FUTÁS

Luther futásplakát

Online gyerekek és offline felnőttek

A Szentendrei Református Gimnázium (Áprily tér 5. ) Szülők Iskolájában az idei tanév utolsó előadására kerül sor 2017. május 2-án, kedden 19 órakor.

Vendégünk Tari Annamária pszichológus lesz, az előadás címe: Online gyerekek és offline felnőttek

A belépés ingyenes.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Végleges felvételi jegyzék a 2017/2018-as tanévre

Végleges felvételi eredmények a 2017/2018-as tanévre.

Fassang László koncert április 30-án

Fassangkoncert

Balatoni vitorlástábor

balatoni_vitorlastabor

Reformáció 500

VERSENYFELHÍVÁS

A Szentendrei Református Gimnázium
a reformáció 500. évfordulója alkalmából meghirdeti a

„Hitkeresők és hitújítók … ”

elnevezésű versenysorozatát a Dunakanyar valamennyi általános és középiskolájának,
illetve a Szentendrei Református Gimnázium Kárpát-medencei testvérintézményeinek.

 A többfordulós versenysorozat két tanéven átívelve 2017 márciusában kezdődik és 2017. október 14-én ér véget.
A versenysorozat egyes versenyeit egyéni versenyzők és/vagy csoportok, illetve a műveltségi vetélkedőt csapatok részére szervezzük.

Korosztályos kategóriák:
I. kategória: a 6-8. évfolyam tanulói
II. kategória: a 9-11. évfolyam tanulói

A versenysorozat vetélkedői:

 1. Plakátkészítő verseny
 2. Digitális fotópályázat
 3. Képzőművészei pályázat
 4. Logóverseny
 5. Több kategóriás énekverseny
 6. Komplex művelődéstörténeti csapatverseny

Matematika háziverseny 2016-2017

Március (beadási határidő 2017.április 3.)

5-6. osztály

7-8. osztály

9-10. osztály

11-12. osztály

Február (beadási határidő 2017.március 6.)

5-6. osztály

7-8. osztály

9-10. osztály

11-12. osztály

Január (beadási határidő 2017.február 7.)

5-6. osztály

7-8. osztály

9-10. osztály

11-12. osztály

December (beadási határidő 2017.január 7.)

5-6. osztály

7-8. osztály

9-10. osztály

11-12. osztály

November (beadási határidő 2016.december 5.)

5-6. osztály

7-8. osztály

9-10. osztály

11-12. osztály

Október (beadási határidő 2016.november 7.)

5-6. osztály

7-8. osztály

Újévi koncert 2017

Adventi közös éneklés

Elindult a jövő évi Csillagpont honlapja

Csillagpont 2017 Debrecen

csillagpont

Kutatásalapú kémiatanítás

Iskolánk – Szakács Erzsébet tanárnő és a jelenlegi 7. évfolyam diákjai révén – bekapcsolódott a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programjában nyertes MTA-ELTE Kutatásalapú Kémiatanítás Kutatócsoport munkájába.

A pedagógiai kísérlet időtartama négy tanév, és végigkíséri a kutatásba bevont tanulók kémiatanulmányait a 7. osztálytól a 10. osztályig. Minden tanévben minden tanuló legalább hat érdekes kontextusba helyezett tanulókísérletet végez. A kontrollcsoport receptszerű leírás alapján végzi a kísérleteket, az egyik kísérleti csoport emellé elméleti kísérletterveztető feladatokat is kap, a másik kísérleti (kutatásalapú módszerrel dolgozó) csoport diákjainak pedig meg is kell tervezni a végrehajtandó tanulókísérleteik egy vagy néhány lépését. A diákok az első tanév elején és minden tanév végén olyan tesztet írnak, amely kísérlettervező képességeiken kívül egyéb képességeiket és ténybeli kémiatudásukat is méri.

Kárpát-medencei Református Oktatási Intézmények adománygyűjtése 2016

6_kozoktatasi_alap_logoadomanygyujtes-2016

 

 

 

 

 

 

Kedves Szülők! Kedves Tanulók! Kérjük és kívánjuk, hogy érezzük meg a testvéri összetartozás jó érzését, az egymáson segítés bennünket is meggazdagító voltát, az együttmozdulás másokat is lendületbe hozó csodáját!

A 2016. év adománygyűjtés három célt és öt kiemelt projekt támogatását szolgálja:

Célok: Végvárprogram – óvodaindítási és általános iskola indítási támogatás., Megmaradási program – Külső-magyarországi református intézmények működési támogatása, Bibliaprogram – újfordítású teljes bibliát kapnak a 9. évfolyamos tanulók

EGY DOBOZNYI SZERETET ÉLELMISZERGYŰJTÉS

tatos_elelmiszergyujtes_2016

Egy doboznyi szeretet

Áprily est 2016

Tetőn

nevtelen-melleklet-000152016. novemberének második csütörtökén, délután 16 órai kezdettel tartottuk meg immár tizennegyedik alkalommal gimnáziumunk Áprily Lajos estjét. Egyik legszebb termünk névadója 129 évvel ezelőtt született. 85 évvel ezelőtt legjobb barátja, Reményik Sándor, aki pónyik almafáit gondozta egykori kolozsvári kertjében, írta volt levelében Kolozsvárról Budapestre:

 Ma künn jártam a Dónát út végén… És láttam a fiatal fákat, melyeket Lajoska ültetett. És hazajövet írtam ezt a verset.

 Barátom téli kertjében
A gyümölcsfáid bekötözve láttam,
Felöltöztetve láttam csemetéid,
Karcsú derekuk újságpapír óvta

A rongy, a papír és a Kegyelem,
Ha érünk új tavaszt –
Tündérkéidet tavaszig megóvja.

Felvételi vizsga

Jelentkezési lap a központi írásbeli vizsgára.

Felvételi a középfokú iskolákban a 2016/2017. tanévben.

Szupplikációk 2016 ősz

Szupplikáció Leányfalun

Október 2-án a 6/a osztály a leányfalui istentiszteleten vett részt. Korán kellett kelni, mert a próba már 8-kor elkezdődött. A műsor szavalatokból és ifjúsági énekekből állt. Nagy élmény volt számomra, hogy trombitával kísérhettem az osztály éneklését. Leányfalun apukám a lelkipásztor, de nem csak ő, hanem az egész családom részt vett az istentiszteleten.

Mónika tanárnőn és Réka tanárnőn kívül Igazgató úr is megtisztelt bennünket jelenlétével.  Olyan sok családtag vett részt az alkalmon, hogy pótszékeket kellett bevinni a templomba. Végül mindenki elégedett volt a szereplésünkkel. Reméljük, sikerült új refiseket toboroznunk!

Olvasás éjszakája 2016. október 14.

Amikor 6-8 tanár szőnyeggel a hóna alatt, lampionokkal a nyakában, mécsesekkel fölszerelve, könyvhegyeket cipelve érkezik az iskolába, na, akkor ott várható az „Olvasás éjszakája”.
Másrészt 40-50 kíváncsi szempár – főleg a kisgimnazisták köréből – kedvenc könyvét szorongatva baktat föl a lépcsőn kíváncsian várva, mi is fog itt történni. Hallgatok, vagy fölolvasok – zakatolnak a kerekek…

Majd este 6 óra, nyílnak a tanteremajtók: – tessék beljebb jönni. Csupa érdekes, izgalmas téma, lehet felolvasni komolyat vagy humorosat. Lehet kérdezni, előadni, alkotni, vagy csak beszélgetni, ki mire érez magában bátorságot. Közben finom, meleg gyümölcstea, keksz – többféle – a kezdeti izgalmak oldására, mára már megszokottá vált. Immáron 4. alkalommal rendeztük meg az „Olvasás éjszakáját”.

A 2016/2017-es tanévben elindult tanórán kívüli foglalkozások (a teljes listához kattints)

Foglalkozás tanár időpont megjegyzés évfolyam
Német szakkör Baka-Regős Beatrix kedd 7. óra 5.-12.
Röplabda Borné Haluska Marianna szerda 9. óra 5.-12.
Programozás szakkör Csesznákné Nagy Katalin szerda 8. óra 8.-9.
Informatika szakkör Csesznákné Nagy Katalin szerda 7. óra 6.-7.
Alkalmazói szakkör Csesznákné Nagy Katalin péntek 7-8. óra 7.-9.
Történelem esszéírás Dr. Török Márta hétfő 6. óra 12.
Versenyfelkészítés Dr. Török Márta kedd 8. óra alkalmanként 8.-11.
Történelem érettségi előkészítő Dr.Török Márta kedd 0. óra 12.
Latin szakkör Dr.Török Márta hétfő 8. óra 8.-11.

Határon innen – határon túl – Határtalanul

Határtalan barátság – határtalan barangolás Erdélyben

Szolgálat és kapcsolatteremtés – Szentendrei Református Gimnazisták horvátországi útja

Osztálykirándulások 2016 szeptember

Gólyatábor

Kézműves foglalkozásokkal lazítottunk. Az akadályverseny, számháború, gyümölcskereső volt a kedvenc. Három kedves végzős diákunk segített a szervezésben. Foci, pingpong… elgémberedett izmainkat is átmozgatta.


A késlekedő busz a gyerekeknek ajándéknak tűnt, mert még együtt lehettek.
Sok áldást kaptak azok, akik itt töltötték EZT A KÉT NAPOT.

Szeptember 1-én a gólyák gyülekeztek a gimnázium udvarán, izgatottan kelepeltek. Fél lábbal még a régi iskolatársak emlékét taposva, másik lábbal belépve az új életükbe. Nagy volt az izgatottság, de nem maradt el a fegyelmezettség sem. „Csak egy hálózsák.”
A busz bekanyarodott a Sionhegyi útra. A „hegy”-re már mindenki maga cipelte fel a málháját.
Kiválasztódtak a szobatársak. Belakta a Református Gimnázium két ötödikes osztálya az A, B, és C épületeket.
Indulhattak az ismerkedő, csoportépítő játékok. Harmathy Andrásné Ágota igazán ránk méretezett Istentiszteleteket tartott. Kis mécseseinket lámpásként őriztük, adtuk tovább a lángot. A gyerekek énekeltek, nevettek, összeért a gyülekezet.

Tanévnyitó ünnepség 2016-2017

Versenyeredmények 2015/2016-os tanév (a teljes lista itt nyílik)

Verseny megnevezése Tanuló neve Eredmény Felkészítő tanár
Ábel Jenő Latin nyelvi Tanulmányi Verseny (Maiores) Bokor Anna 10.a országos 14. helyezés Dr. Török Márta
Szabó Boglárka 10.a országos döntő, kiemelt dicséret Dr. Török Márta
Szente Adél 10.a országos döntőbe jutott Dr. Török Márta
Ábel Jenő Latin Tanulmányi Verseny (Minores kategória) Rudan Kata 9.b, országos döntőbe jutott Dr. Török Márta
Schubauer Panna 9.b országos döntőbe jutott Dr. Török Márta
Szentgyörgyi Máté 8.b országos döntő, 15. hely Gergely Judit
Zetelaki Dániel 8.a országos döntőbe jutott Gergely Judit

Mestermunka 2016

Kötelező olvasmányok 5-12. évfolyam

Az 5. évfolyam…

 • házi/ kötelező olvasmányai:
 1. Petőfi Sándor: János vitéz
 2. Molnár Ferenc: Pál utcai fiúk
 • ajánlott olvasmányai:
 1. Mándy Iván: Robin Hood
 2. Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai
 3. Jules Verne: Kétévi vakáció
 4. Eric Kästner: Május 35.
 5. Lewis Carroll: Alice Csodaországban
 6. G. A. Bürger: Münchausen báró kalandjai
 • választható művei:
 1. Mándy Iván: Csutak színre lép
 2. Csukás István: Vakáció a halott utcában
 3. Charles Dickens: Copperfield David
 4. P. L. Travers: A csudálatos Mary
 5. Michael Ende: Momo
 6. Jules Verne: Hatteras kapitány
 7. Jules Verne: Grant kapitány gyermekei
 8. J. F. Cooper: Vadölő